EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1575

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1575 zo 16. septembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

ST/11674/2019/INIT

OJ L 243, 23.9.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1575/oj

23.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/4


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1575

zo 16. septembra 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol č. 4 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky z 25. júla 2019 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Malta (ECB/2019/24) (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, majú overiť nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát externého audítora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, PricewaterhouseCoopers, sa skončil po vykonaní auditu za finančný rok 2018. Preto je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2019.

(3)

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta si za svojho externého audítora na finančné roky 2019 až 2025 vybrala spoločnosť KPMG.

(4)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby bola spoločnosť KPMG vymenovaná za externého audítora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta na finančné roky 2019 až 2025.

(5)

Rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2) by sa malo v nadväznosti na odporúčanie Rady guvernérov ECB zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 1 rozhodnutia 1999/70/ES sa odsek 15 nahrádza takto:

„15.   Spoločnosť KPMG sa týmto schvaľuje ako externý audítor Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta na finančné roky 2019 až 2025.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Európskej centrálnej banke.

V Bruseli 16. septembra 2019

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 283, 21.8.2019, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 1999/70/ES z 25. januára 1999 o externých audítoroch národných centrálnych bánk (Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69).


Top