EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0055

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/55 z 10. januára 2019, ktorým sa opravuje bulharské a francúzske znenie rozhodnutia 2004/558/ES o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi [oznámené pod číslom C(2019) 8] (Text s významom pre EHP)

C/2019/8

OJ L 10, 14.1.2019, p. 74–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Nepriamo zrušil 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/55/oj

14.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/74


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/55

z 10. januára 2019,

ktorým sa opravuje bulharské a francúzske znenie rozhodnutia 2004/558/ES o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi

[oznámené pod číslom C(2019) 8]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Bulharské a francúzske znenie rozhodnutia Komisie 2004/558/ES (2) obsahuje chybu v článku 3 ods. 1 písm. b). V bulharskom a vo francúzskom znení sa uvádza, že odber krvných vzoriek z hovädzích zvierat určených na chov a spracovanie sa má uskutočniť najneskôr do 21 dní po ich príchode do zariadenia, pričom po správnosti by sa odber krvných vzoriek mal uskutočniť najskôr 21 dní po ich príchode do zariadenia.

(2)

Bulharské a francúzske znenie rozhodnutia 2004/558/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatné jazykové znenia nie sú dotknuté.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. januára 2019

Za Komisiu

Günther OETTINGER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2004/558/ES z 15. júla 2004 o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej eradikáciu, navrhnutých niektorými členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 249, 23.7.2004, s. 20).


Top