Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0711

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/711 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

C/2018/3086

OJ L 119, 15.5.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/711/oj

15.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/711

zo 14. mája 2018,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1333 z 31. júla 2015 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBP (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/44 z 18. januára 2016 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 204/2011 (2), a najmä na jeho článok 20 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2016/44 je uvedený zoznam plavidiel, ktoré označil sankčný výbor Organizácie Spojených národov v súlade s bodom 11 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 2146 (2014). Dané plavidlá podliehajú niekoľkým zákazom podľa nariadenia (EÚ) 2016/44 vrátane zákazu nakládky, prepravy alebo vykládky surovej ropy z Líbye a vstupu do prístavov na území Únie.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1970 (2011) 18. apríla 2018 a 29. apríla 2018 aktualizoval zaradenie jedného plavidla, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, do zoznamu. Príloha V k nariadeniu (EÚ) 2016/44 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (EÚ) 2016/44 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2016, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe V k nariadeniu Rady (EÚ) 2016/44 sa vypúšťajú tieto záznamy:

„a)

1.

Názov: NADINE. Plavidlo uvedené v zozname podľa bodu 10 písm. a) a b) rezolúcie č. 2146 (2014) rozšírenej a zmenenej bodom 2 rezolúcie č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, prepravy alebo vykládky; zákaz vstupu do prístavov). Podľa bodu 11 rezolúcie č. 2146 výbor 18. januára 2018 toto označenie predĺžil a platí do 17. apríla 2018, pokiaľ ho neukončí výbor skôr na základe bodu 12 rezolúcie č. 2146. Vlajkový štát: Palau. Doplňujúce informácie: Zaradené do zoznamu 21. júla 2017. Medzinárodná námorná organizácia: 8900878. K 19. januáru 2018 sa plavidlo nachádzalo v blízkosti pobrežia Maskatu v Ománe, mimo jeho pobrežných vôd.

b)

2.

Názov: Lynn S. Plavidlo uvedené v zozname podľa bodu 10 písm. a) a b) rezolúcie č. 2146 (2014) rozšírenej a zmenenej bodom 2 rezolúcie č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, prepravy alebo vykládky; zákaz vstupu do prístavov). Podľa bodu 11 rezolúcie č. 2146 výbor 26. januára 2018 toto označenie predĺžil (predchádzajúce predĺženie platilo do 29. januára 2018) a platí do 28. apríla 2018, pokiaľ výbor jeho platnosť neukončí skôr podľa bodu 12 rezolúcie č. 2146. Vlajkový štát: Svätý Vincent a Grenadíny. Doplňujúce informácie: Zaradené do zoznamu 2. augusta 2017. Medzinárodná námorná organizácia: 8706349. K 6. októbru 2017 sa plavidlo nachádzalo v pobrežných vodách Libanonu, odkiaľ vyplávalo západným smerom.“


Top