EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0420

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/420 z 19. marca 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

OJ L 75I , 19.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/420/oj

19.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 75/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/420

z 19. marca 2018,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 18. januára 2012 nariadenie (EÚ) č. 36/2012.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Sýrii, najmä na použitie chemických zbraní sýrskym režimom a jeho zapojenie do šírenia chemických zbraní, by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 mali doplniť štyri osoby.

(3)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.


PRÍLOHA

Do zoznamu uvedeného v oddiele A (Osoby) prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa dopĺňajú tieto osoby:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„260.

Yusuf Ajeeb

(alias:Image; Yousef; Ajib)

Brigádny generál, doktor, vedúci pre oblasť bezpečnosti, Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, PO Box 4470, Damask

Má hodnosť brigádneho generála, vysoký dôstojník sýrskych ozbrojených síl, vo funkcii po máji 2011. Od roku 2012 pôsobí ako vedúci pre oblasť bezpečnosti pre Scientific Studies and Research Centre (SSRC), ktoré sa podieľa na šírení chemických zbraní. Vzhľadom na svoju vysokú funkciu vedúceho pre oblasť bezpečnosti v SSRC je spojený s označeným subjektom SSRC.

19.3.2018

261.

Maher Sulaiman

(alias:Image; Mahir; Suleiman)

Doktor, riaditeľ Higher Institute for Applied Sciences and Technology

Adresa: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O.Box 31983, Damask

Riaditeľ Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), ktorý poskytuje výcvik a podporu v rámci oblasti šírenia chemických zbraní v Sýrii. Vzhľadom na svoju vysokú funkciu, ktorú zastáva v HIAST, ktorý je pridruženou a dcérskou spoločnosťou Scientific Studies and Research Centre (SSRC), je spojený s HIAST a s SSRC, ktoré sú označené subjekty.

19.3.2018

262.

Salam Tohme

(alias:Image; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Doktor, zástupca generálneho riaditeľa Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, PO Box 4470, Damask

Zástupca generálneho riaditeľa Scientific Studies and Research Centre (SSRC), ktoré je zodpovedné za vývoj a výrobu nekonvenčných zbraní vrátane chemických zbraní a riadených striel na ich vysielanie. Vzhľadom na svoju vysokú funkciu v SSRC je spojený s označeným subjektom SSRC.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(alias:Image; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Vedúci Institute 3000 (alias: Institute 5000), Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O.Box 4470, Damask

Riaditeľ pobočky Scientific Studies and Research Centre (SSRC), ktorá je známa ako Institute 3000 (alias: Institute 5000). V tejto funkcii je zodpovedný za projekty, ktoré sa týkajú chemických zbraní, vrátane výroby chemických látok a munície. Vzhľadom na svoju vysokú funkciu v SSRC je spojený s označeným subjektom SSRC.

19.3.2018“


Top