Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0050

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/50 z 11. januára 2018, ktorým sa dvestoosemdesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

C/2018/0208

OJ L 7, 12.1.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/50/oj

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/50

z 11. januára 2018,

ktorým sa dvestoosemdesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 26. decembra 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jedného záznamu zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, a o zmenení jedného záznamu z tomto zozname. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľka Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

1.

Tento záznam: „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Ďalšie informácie: a) blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov; b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa.

2.

Tento záznam: „Seifallah Ben Hassine [alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh]. Dátum narodenia: 8.11.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 23.9.2014.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine [alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine]. Adresa: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisko; b) Líbya (možné miesto pobytu od júla 2017). Dátum narodenia: 8.11.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: tuniské číslo G557170, vydaný 16. nov. 1989. Národné identifikačné číslo: národný preukaz totožnosti Tuniska č. 05054425, vydaný 3.5.2011 (miesto vydania Hammam Lif). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 23.9.2014.“


Top