EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2078

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/2078 z 21. decembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

ST/15262/2018/INIT

OJ L 331, 28.12.2018, p. 224–224 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2078/oj

28.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/224


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/2078

z 21. decembra 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala rozhodnutie 2014/512/SZBP (1).

(2)

Európska rada sa 19. marca 2015 dohodla na tom, že sa prijmú potrebné opatrenia na jasné prepojenie trvania reštriktívnych opatrení s úplným vykonaním dohôd z Minska, majúc na pamäti, že úplné vykonanie sa predpokladalo do 31. decembra 2015.

(3)

Rada 5. júla 2018 predĺžila uplatňovanie rozhodnutia 2014/512/SZBP do 31. januára 2019 s cieľom umožniť ďalšie zhodnotenie vykonávania dohôd z Minska (2).

(4)

Po tom, čo sa vykonávanie dohôd z Minska zhodnotilo, platnosť rozhodnutia 2014/512/SZBP by sa mala predĺžiť o ďalších šesť mesiacov, aby Rada mohla ďalej zhodnotiť ich vykonávanie.

(5)

Rozhodnutie 2014/512/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 9 ods. 1 rozhodnutia 2014/512/SZBP sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. júla 2019.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. decembra 2018

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/964 z 5. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 172, 9.7.2018, s. 3).


Top