EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2054

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/2054 z 21. decembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

ST/15036/2018/INIT

OJ L 327I , 21.12.2018, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2054/oj

21.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 327/5


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/2054

z 21. decembra 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. apríla 2013 rozhodnutie 2013/184/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme.

(2)

Rada prijala 26. apríla 2018 rozhodnutie (SZBP) 2018/655 (2), ktorým sa stanovuje právny rámec pre cielené reštriktívne opatrenia voči určitým fyzickým osobám z mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a z pohraničnej stráže, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, bránenie v poskytovaní humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v núdzi a za bránenie nezávislému vyšetrovaniu údajného závažného porušovania ľudských práv alebo zneužívania.

(3)

Rada prijala 25. júna 2018 rozhodnutie (SZBP) 2018/900 (3), v ktorom označila siedmich vysokopostavených príslušníkov mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a pohraničnej stráže z dôvodu ich priamej alebo nepriamej účasti na krutostiach a závažných porušovaniach ľudských práv voči Rohingom v Jakchainskom štáte.

(4)

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia misia (FFM) Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva uverejnila 17. septembra 2018 podrobnú správu o Mjanmarsku, v ktorej dospela k záveru, že v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte došlo k hrubým porušovaniam ľudských práv a k zneužívaniu, najmä zo strany mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a pohraničnej stráže, a že mnohé z týchto porušovaní práv predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva.

(5)

Vzhľadom na zistenia FFM a zodpovednosť za porušovania ľudských práv, ktorých sa dopustili niektorí príslušníci mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a pohraničnej stráže, by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2013/184/SZBP malo zaradiť sedem osôb.

(6)

Príloha k rozhodnutiu 2013/184/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2013/184/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. decembra 2018

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/184/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme a o zrušení rozhodnutia 2010/232/SZBP (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/655 z 26. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 108, 27.4.2018, s. 29).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/900 z 25. júna 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 160 I, 25.6.2018, s. 9.).


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorý sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2013/184/SZBP, sa zaraďujú tieto osoby:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„8.

Ba Kyaw

 

BA Kyaw je seržantom 564. ľahkého pechotného práporu (LIB) mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). V druhej polovici roku 2017 sa dopúšťal voči Rohingom v Jakchainskom štáte krutostí a závažných porušení ľudských práv vrátane vrážd, deportácie a mučenia. V prvom rade bol identifikovaný ako jeden z kľúčových páchateľov masakry, ku ktorej došlo 27. augusta 2017 v Maung Nu.

21.12.2018

9.

Tun Naing

 

Tun Naing je veliacim dôstojníkom základne pohraničnej stráže (BGP) v Taung Bazar. Z titulu tejto funkcie je zodpovedný za krutosti a závažné porušovania ľudských práv, ktorých sa dopustila BGP v Taung Bazar voči Rohingom v Jakchainskom štáte okolo 25. augusta 2017 a pred týmto dátumom i po ňom, vrátane núteného zadržiavania, zlého zaobchádzania a mučenia.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Dátum narodenia: 2. mája 1968

Brigádny generál Khin Hlaing je bývalým veliteľom 99. ľahkej pechotnej divízie (LID) a súčasný veliteľ severovýchodného veliteľstva mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Ako veliteľ 99. LID dohliadal na vojenské operácie vykonávané v Šanskom štáte v roku 2016 a začiatkom roka 2017. Z tohto dôvodu je zodpovedný za krutosti a závažné porušovania ľudských práv, ktorých sa v druhom polroku 2016 dopúšťala 99. LID voči príslušníkom etnických menšín z obcí v Šanskom štáte. Tieto činy zahŕňajú nezákonné zabíjanie, nútené zadržiavanie a ničenie obcí.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

 

Major Aung Myo Thu je poľným veliteľom 33. ľahkej pechotnej divízie (LID) mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Ako poľný veliteľ 33. LID dohliadal na vojenské operácie vykonávané v roku 2017 v Jakchainskom štáte. Z tohto dôvodu je zodpovedný za krutosti a závažné porušovania ľudských práv, ktorých sa v druhom polroku 2017 dopúšťala 33. LID voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Tieto činy zahŕňajú nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a nútené zadržiavanie.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

 

Thant Zaw Win je majorom 564. ľahkého pechotného práporu (LIB) mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z titulu tejto funkcie dohliadal na vojenské operácie vykonávané v Jakchainskom štáte a je zodpovedný za krutosti a závažné porušovania ľudských práv, ktorých sa v Jakchainskom štáte dopúšťal 564. LIB voči Rohingom, najmä v okolí obce Maung Nu 27. augusta 2017. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

 

Kyaw Chay je desiatnikom pohraničnej stráže (BGP). Pôvodne pôsobil v Zaya Di Pyin a bol veliacim dôstojníkom základne BGP v Zaya Di Pyin v období okolo 25. augusta 2017, keď sa BGP pod jeho velením dopúšťala viacerých porušení ľudských práv. Z tohto dôvodu je zodpovedný za krutosti a závažné porušovanie ľudských práv zo strany BGP voči Rohingom v Jakchainskom štáte v uvedenom období. Podieľal sa aj na závažnom porušovaní ľudských práv. Toto porušovanie zahŕňa zlé zaobchádzanie so zadržanými osobami a mučenie.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

 

Generálmajor Nyi Nyi Swe je bývalým veliteľom severného veliteľstva mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z titulu tejto funkcie je zodpovedný za krutosti a závažné porušovania ľudských práv, ktorých sa od mája 2016 do apríla 2018 (pokým sa nestal veliteľom juhozápadného veliteľstva) dopúšťalo severné veliteľstvo v Kačjinskom štáte, vrátane zlého zaobchádzania s civilným obyvateľstvom. Je tiež zodpovedný za to, že v uvedenom období sa v Kačjinskom štáte bránilo poskytovaniu humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v núdzi, najmä je zodpovedný za blokovanie transportov potravín.

21.12.2018“.


Top