Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1731

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1731 z 12. novembra 2018, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom

ST/12573/2018/INIT

OJ L 288, 16.11.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1731/oj

16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/9


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1731

z 12. novembra 2018,

ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh dánskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/552 (4) nahradil pán Erik NIELSEN 5. apríla 2016 pána Thomasa KASTRUP-LARSENA ako člena. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/426 (5) nahradila 7. marca 2017 pani Kirstine BILLEOVÁ pána Erika NIELSENA ako členka a pani Kirsten JENSENOVÁ bola opätovne vymenovaná ako členka.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Kirstine BILLEOVEJ a pána Jensa Christiana GJESINGA sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Johna SCHMIDTA ANDERSENA a pani Kirsten JENSENOVEJ sa uvoľnili dve miesta náhradníkov Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

pani Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

za náhradníkov:

pani Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

pán Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. novembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/552 z 5. apríla 2016, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Dánskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 12).

(5)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/426 zo 7. marca 2017, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2017, s. 108).


Top