Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0900

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/900 z 25. júna 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

ST/9551/2018/INIT

OJ L 160I , 25.6.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/900/oj

25.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 160/9


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/900

z 25. júna 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. apríla 2013 rozhodnutie 2013/184/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme.

(2)

Rada prijala 26. februára 2018 závery, v ktorých odsudzuje pokračujúce rozšírené, systematické a hrubé porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili vojenské a bezpečnostné sily Mjanmarska/Barmy. Vyzvala v nich na predloženie návrhov na cielené reštriktívne opatrenia voči vysokým vojenským dôstojníkom mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw).

(3)

Rada prijala 26. apríla 2018 rozhodnutie (SZBP) 2018/655 (2), ktorým sa ustanovuje právny rámec pre cielené reštriktívne opatrenia voči určitým fyzickým osobám z mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a z pohraničnej stráže, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, bránenie v poskytovaní humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v núdzi a za bránenie nezávislému vyšetrovaniu údajného závažného porušovania ľudských práv alebo zneužívania.

(4)

Vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme a zodpovednosť za porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili niektorí príslušníci mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a pohraničnej stráže, by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2013/184/SZBP malo zaradiť sedem osôb.

(5)

Príloha k rozhodnutiu 2013/184/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2013/184/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/184/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme a o zrušení rozhodnutia 2010/232/SZBP (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/655 z 26. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 108, 27.4.2018, s. 29).


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorý sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2013/184/SZBP, sa dopĺňajú tieto osoby:

 

„Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Aung Kyaw Zaw

Dátum narodenia: 20. augusta 1961

Číslo cestovného pasu: DM000826

Dátum vydania: 22. novembra 2011

Dátum uplynutia platnosti: 21. novembra 2021

Národné identifikačné číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw bol od augusta 2015 do konca roku 2017 veliteľom úradu špeciálnych operácií č. 3 mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Úrad špeciálnych operácií č. 3 dohliadal na západné veliteľstvo a, z tohto dôvodu, generálporučík Aung Kyaw Zaw je ako jeho veliteľ zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchalo západné veliteľstvo voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Dátum narodenia: marec 1964

Národné identifikačné číslo: Tatmadaw Kyee 19571

Generálmajor Maung Maung Soe bol od októbra 2016 do 10. novembra 2017 veliteľom západného veliteľstva mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a dohliadal na vojenské operácie v Jakchainskom štáte. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchalo západné veliteľstvo voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

3.

Than Oo

Dátum narodenia: 12. októbra 1973

Národné identifikačné číslo: BC 25723

Brigádny generál Than Oo je veliteľom 99. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 99. ľahká pechotná divízia voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Národné identifikačné číslo: BC 23750

Brigádny generál Aung Aung je veliteľom 33. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 33. ľahká pechotná divízia voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generálmajor Khin Maung Soe je veliteľom 15. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw), v rámci ktorej pôsobil ľahký pechotný prápor č. 564. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 15. ľahká pechotná divízia, a najmä ľahký pechotný prápor č. 564, voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Dátum narodenia: 1957

Brigádny generál Thura San Lwin bol od októbra 2016 do začiatku októbra 2017 veliteľom pohraničnej stráže. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchala pohraničná stráž voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo je veliteľom 8. práporu bezpečnostnej polície. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchal 8. prápor bezpečnostnej polície voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Medzi závažné porušovanie ľudských práv patrí nezákonné zabíjanie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov. Tieto činy boli spáchané spoločne a s priamou podporou 33. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) vedenou brigádnym generálom Aungom Aungom. Thant Zin Oo je preto spojený s osobou zaradenou na zoznam, brigádnym generálom Aungom Aungom.

25.6.2018“


Top