Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/715 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/4


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/715

zo 14. mája 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. apríla 2013 rozhodnutie 2013/183/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike („KĽDR“).

(2)

Rada 2. júla 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1066 (2), ktorým sa do prílohy II k rozhodnutiu 2013/183/SZBP dopĺňa spoločnosť Korean National Insurance Company ( „KNIC“) GmbH a šesť osôb, ktoré konajú v jej mene alebo podľa jej pokynov. Rada 31. marca 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/475 (3), ktorým doplnila KNIC do prílohy II k rozhodnutiu 2013/183 a vypustila záznam o KNIC GmbH. Rozhodnutím (SZBP) 2016/475 zmenila aj záznamy šiestich osôb, ktoré konajú v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

(3)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849 (4) o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP.

(4)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 5. augusta 2017 rezolúciu č. 2371 (2017), ktorou sa stanovujú nové opatrenia voči KĽDR vrátane označenia KNIC.

(5)

Rada 10. augusta 2017 prijala vykonávacie rozhodnutie (SZBP) 2017/1459 (5), ktorým doplnila KNIC do prílohy I k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, a 24. augusta 2017 prijala Rada rozhodnutie (SZBP) 2017/1504 (6), ktorým vypustila KNIC z prílohy II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849.

(6)

Záznamy týkajúce sa osôb konajúcich v mene KNIC alebo podľa jej pokynov by sa preto mali presunúť do prílohy III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 a vypustiť z jeho prílohy II.

(7)

Príloha III a príloha II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha III a príloha II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. mája 2018

Za Radu

predsedníčka

E. ZAHARIEVA


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/183/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2010/800/SZBP (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 52).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1066 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/183/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 174, 3.7.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/475 z 31. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/183/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 85, 1.4.2016, s. 34).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1459 z 10. augusta 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 208, 11.8.2017, s. 38).

(6)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1504 z 24. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 221, 26.8.2017, s. 22).


PRÍLOHA

A.

V prílohe III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa pod nadpisom „Zoznam osôb podľa článku 23 ods. 1 písm. c) a článku 27 ods. 1 písm. c)“ pod podnadpisom „A. Osoby“ dopĺňajú tieto záznamy:

 

Meno

Identifikačné údaje

Datum označenia

Dôvody zaradenia

„19.

KIM Il-Su

alias: KIM Il Su

Dátum narodenia: 2.9.1965

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

3.7.2015

Vedúci v rámci odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

20.

KANG Song-Sam

alias: KANG Song Sam

Dátum narodenia: 5.7.1972

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

3.7.2015

Bývalý splnomocnený zástupca spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Hamburgu, naďalej koná pre KNIC, v jej mene alebo podľa jej pokynov.

21.

CHOE Chun-Sik

alias: CHOE Chun Sik

Dátum narodenia: 23.12.1963

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

Cestovný pas č.: 745132109

Platný do 12.2.2020

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

22.

SIN Kyu-Nam

alias: SIN Kyu Nam

Dátum narodenia: 12.9.1972

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

Cestovný pas č.: PO472132950

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

23.

PAK Chun-San

alias: PAK Chun San

Dátum narodenia: 18.12.1953

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

Cestovný pas č.: PS472220097

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu minimálne do decembra 2015 a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, naďalej koná pre KNIC, v jej mene alebo podľa jej pokynov.

24.

SO Tong Myong

Dátum narodenia: 10.9.1956

3.7.2015

Prezident spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC), predseda výkonného riadiaceho výboru (jún 2012); V septembri 2013 generálny riaditeľ spoločnosti Korean National Insurance Corporation, konajúci v mene tejto spoločnosti alebo podľa jej pokynov.“

B.

V prílohe II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa pod nadpisom „II. Osoby a subjekty poskytujúce finančné služby, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia“ pod podnadpisom „A. Osoby“ vypúšťajú tieto záznamy:

 

Meno

Iné používané meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Dátum narodenia: 2.9.1965

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

3.7.2015

Vedúci v rámci odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Dátum narodenia: 5.7.1972

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

3.7.2015

Bývalý splnomocnený zástupca spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Hamburgu, naďalej koná pre KNIC, v jej mene alebo podľa jej pokynov.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Dátum narodenia: 23.12.1963

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

Cestovný pas č.: 745132109

Platný do 12.2.2020

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Dátum narodenia: 12.9.1972

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

Cestovný pas č.: PO472132950

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Dátum narodenia: 18.12.1953

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR.

Cestovný pas č.: PS472220097

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu minimálne do decembra 2015 a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, naďalej koná pre KNIC, v jej mene alebo podľa jej pokynov.

8.

SO Tong Myong

 

Dátum narodenia: 10.9.1956

3.7.2015

Prezident spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC), predseda výkonného riadiaceho výboru (jún 2012); V septembri 2013 generálny riaditeľ spoločnosti Korean National Insurance Corporation, konajúci v mene tejto spoločnosti alebo podľa jej pokynov.“


Top