EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0391

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/391 z 12. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

OJ L 69, 13.3.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/391/oj

13.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/46


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/391

z 12. marca 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada prijala 23. decembra 2013 rozhodnutie 2013/798/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 30. januára 2018 rezolúciu č. 2399 (2018), ktorou sa ustanovujú určité zmeny výnimiek zo zbrojného embarga, ako aj z kritérií označovania osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie.

(4)

Rozhodnutie 2013/798/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/798/SZBP sa mení takto:

1)

V článku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

predaj, dodávky, transfer alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu a poskytovanie súvisiacej technickej pomoci alebo financovania a finančnej pomoci, ktoré sú určené výhradne na podporu viacrozmernej integrovanej stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v Stredoafrickej republike (MINUSCA), misií Únie a francúzskych síl nasadených v Stredoafrickej republike, ako aj síl iných členských štátov OSN poskytujúcich odbornú prípravu a pomoc, alebo na použitie týmito subjektmi, ako bolo oznámené v súlade s písmenom b);“

2)

V článku 2a ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

sa podieľajú na plánovaní, riadení alebo páchaní činov v Stredoafrickej republike, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo, alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv vrátane činov zahŕňajúcich útoky voči civilistom, etnicky alebo nábožensky motivované útoky, útoky na civilné objekty vrátane administratívnych stredísk, súdnych budov, škôl a nemocníc a únosy a nútené vysídľovanie;“

3)

V článku 2a ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

„h)

sa podieľajú na plánovaní, riadení alebo finančnej podpore alebo páchaní útokov voči prítomným misiám OSN alebo silám medzinárodnej bezpečnosti vrátane misie MINUSCA, misií Únie a francúzskych síl, ktoré ich podporujú, ako aj voči humanitárnym pracovníkom;“

4)

V článku 2a ods. 1) sa dopĺňa toto písmeno:

„j)

páchajú činy podnecovania k násiliu, najmä na základe etnickej príslušnosti alebo náboženského vyznania, činnosti, ktoré narúšajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky a potom sa zapájajú do činností, ktoré narúšajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky alebo takéto činnosti podporujú;“

5)

V článku 2b ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

sa podieľajú na plánovaní, riadení alebo páchaní činov v Stredoafrickej republike, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo, alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv vrátane činov zahŕňajúcich útoky voči civilistom, etnicky alebo nábožensky motivované útoky, útoky na civilné objekty vrátane administratívnych stredísk, súdnych budov, škôl a nemocníc a únosy a nútené vysídľovanie;“

6)

V článku 2b ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

„h)

sa podieľajú na plánovaní, riadení alebo finančnej podpore alebo páchaní útokov voči prítomným misiám OSN alebo silám medzinárodnej bezpečnosti vrátane misie MINUSCA, misií Únie a francúzskych síl, ktoré ich podporujú, ako aj voči humanitárnym pracovníkom;“

7)

V článku 2b ods. 1) sa dopĺňa toto písmeno:

„j)

páchajú činy podnecovania k násiliu, najmä na základe etnickej príslušnosti alebo náboženského vyznania, činnosti, ktoré narúšajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky a potom sa zapájajú do činností, ktoré narúšajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky alebo takéto činnosti podporujú“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. marca 2018

Za Radu

predseda

E. KARANIKOLOV


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 51).


Top