EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Zrušil 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/178


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/43

z 29. novembra 2018

o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 29.3 a článok 29.4,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky podľa článku 46.2 štvrtej zarážky Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

V článku 29.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) sa vyžaduje, aby sa vážené podiely v kľúči základného imania upravovali každých päť rokov po založení Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) analogickým spôsobom podľa článku 29.1 štatútu ESCB. Upravený kľúč základného imania sa uplatňuje s účinnosťou od prvého dňa roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom došlo k jeho úprave.

(2)

Posledná úprava kľúča základného imania v súlade s článkom 29.3 štatútu ESCB sa uskutočnila v roku 2013 s účinnosťou od 1. januára 2014 (1).

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady 2003/517/ES (2) Európska komisia poskytla Európskej centrálnej banke (ECB) štatistické údaje, ktoré sa majú použiť na určenie upraveného kľúča základného imania,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zaokrúhľovanie

Keď Európska komisia poskytne revidované štatistické údaje, ktoré sa majú použiť na upravenie kľúča základného imania, a súčet číselných údajov sa nerovná 100 %, rozdiel sa vyrovná tak, že v prípade: i) ak celkový súčet nedosiahne 100 %, k najmenšiemu podielu sa vo vzostupnom poradí pridáva 0,0001 percentuálneho bodu, až kým sa nedosiahne presne 100 %, alebo ii) ak celkový súčet presiahne 100 %, od najväčšieho podielu sa v zostupnom poradí odpočítava 0,0001 percentuálneho bodu, až kým sa nedosiahne 100 %.

Článok 2

Vážené podiely v kľúči základného imania

Vážené podiely pridelené jednotlivým národným centrálnym bankám v kľúči základného imania uvedenom v článku 29 štatútu ESCB sú s účinnosťou od 1. januára 2019 takéto:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

2.   Rozhodnutie ECB/2013/28 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2013/28 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. novembra 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2013/28 z 29. augusta 2013 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 53).

(2)  Rozhodnutie Rady 2003/517/ES z 15. júla 2003 o štatistických údajoch, ktoré sa majú použiť na úpravu kľúča na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 43):


Top