EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2278

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2278 zo 4. septembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii

C/2017/5968

OJ L 328, 12.12.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2278/oj

12.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2278

zo 4. septembra 2017,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1217/2009 obsahuje zoznam územných jednotiek informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ďalej len „územné jednotky ISPÚ“) podľa jednotlivých členských štátov.

(2)

V súlade s uvedenou prílohou je Nemecko rozdelené na 16 územných jednotiek. Na účely nariadenia (ES) č. 1217/2009 Nemecko požiadalo o zlúčenie územných jednotiek ISPÚ Schleswig-Holstein a Hamburg do jednej územnej jednotky ISPÚ: Schleswig-Holstein/Hamburg.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1217/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Aktualizovaný zoznam územných jednotiek ISPÚ stanovený v tomto nariadení by sa mal uplatňovať od účtovného roka 2018,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1217/2009 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie sa uplatňuje od účtovného roka 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1217/2009 sa zoznam územných jednotiek ISPÚ týkajúci sa Nemecka nahrádza takto:

„Nemecko

1.

Schleswig-Holstein/Hamburg

2.

Niedersachsen

3.

Bremen

4.

Nordrhein-Westfalen

5.

Hessen

6.

Rheinland-Pfalz

7.

Baden-Württemberg

8.

Bayern

9.

Saarland

10.

Berlin

11.

Brandenburg

12.

Mecklenburg-Vorpommern

13.

Sachsen

14.

Sachsen-Anhalt

15.

Thüringen“


Top