EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0849

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/849 zo 7. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o mapy v prílohe I a zoznam v prílohe II k uvedenému nariadeniu (Text s významom pre EHP )

C/2016/7825

OJ L 128I , 19.5.2017, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/849/oj

19.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 128/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/849

zo 7. decembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o mapy v prílohe I a zoznam v prílohe II k uvedenému nariadeniu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1315/2013 sa stanovuje možnosť upraviť prílohy I a II, pokiaľ ide o zložky infraštruktúry súhrnnej siete s cieľom zohľadniť prípadné zmeny vyplývajúce z kvantitatívnych hraničných hodnôt stanovených v článkoch 14, 20, 24 a 27.

(2)

Vzhľadom na najnovšie dostupné štatistické údaje uverejnené Eurostatom, alebo v niektorých prípadoch vnútroštátnymi štatistickými úradmi, treba do súhrnnej siete zahrnúť logistické platformy, terminály intermodálnej prepravy, vnútrozemské prístavy, námorné prístavy a letiská, v prípade ktorých priemerný objem dopravy za posledné dva roky presahuje príslušnú hraničnú hodnotu.

(3)

Vo veľmi obmedzenej miere treba prispôsobiť aj mapy cestnej, železničnej infraštruktúry a infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest tak, aby odzrkadľovali pokrok v realizácii siete.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 sa mení takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

Časť 2 prílohy II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA I

MAPY SÚHRNNEJ A ZÁKLADNEJ SIETE

Vysvetlivky

Základná sieť

Súhrnná sieť

 

Image

 

Vnútrozemské vodné cesty/Dokončené

Image

 

Vnútrozemské vodné cesty/Plánované na modernizáciu

Image

 

Vnútrozemské vodné cesty/Plánované

Image

Image

Konvenčné železničné trate/Dokončené

Image

Image

Konvenčné železničné trate/Plánované na modernizáciu

Image

Image

Konvenčné železničné trate/Plánované

Image

Image

Vysokorýchlostné železničné trate/Dokončené

Image

Image

Železničné trate, ktoré sa budú modernizovať na vysokorýchlostné železničné trate

Image

Image

Vysokorýchlostné železničné trate/Plánované

Image

Image

Cesty/Dokončené

Image

Image

Cesty/Plánované na modernizáciu

Image

Image

Cesty/Plánované

Image

Image

Prístavy

Image

Image

RRT (TIP – terminály intermodálnej prepravy)

Image

Image

Letiská

Image

Príloha I sa mení takto:

1.

Body 0.1 a 0.2 sa nahrádzajú takto:

Image

Image

2.

Body 0.3 a 0.4 sa nahrádzajú takto:

Image

Image

3.

Body 1.1 a 1.2 sa nahrádzajú takto:

Image

Image

4.

Body 1.3 a 1.4 sa nahrádzajú takto:

Image

Image

5.

Body 2.1 a 2.2 sa nahrádzajú takto:

Image

Image

6.

Body 2.3 a 2.4 sa nahrádzajú takto:

Image

Image

7.

Bod 3.1 sa nahrádza takto:

Image

8.

Bod 3.2 sa nahrádza takto:

Image

9.

Bod 3.3 sa nahrádza takto:

Image

10.

Bod 3.4 sa nahrádza takto:

Image

11.

Bod 4.1 sa nahrádza takto:

Image

12.

Bod 4.2 sa nahrádza takto:

Image

13.

Bod 4.3 sa nahrádza takto:

Image

14.

Bod 4.4 sa nahrádza takto:

Image

15.

Bod 5.1 sa nahrádza takto:

Image

16.

Bod 5.2 sa nahrádza takto:

Image

17.

Bod 5.3 sa nahrádza takto:

Image

18.

Bod 5.4 sa nahrádza takto:

Image

19.

Bod 6.1 sa nahrádza takto:

Image

20.

Bod 6.2 sa nahrádza takto:

Image

21.

Bod 6.3 sa nahrádza takto:

Image

22.

Bod 6.4 sa nahrádza takto:

Image

23.

Bod 7.1 sa nahrádza takto:

Image

24.

Bod 7.2 sa nahrádza takto:

Image

25.

Body 7.3 a 7.4 sa nahrádzajú takto:

Image

Image

26.

Bod 8.1 sa nahrádza takto:

Image

27.

Bod 8.2 sa nahrádza takto:

Image

28.

Bod 8.3 sa nahrádza takto:

Image

29.

Bod 8.4 sa nahrádza takto:

Image

30.

Bod 9.1 sa nahrádza takto:

Image

31.

Bod 9.2 sa nahrádza takto:

Image

32.

Bod 9.3 sa nahrádza takto:

Image

33.

Bod 9.4 sa nahrádza takto:

Image

34.

Bod 10.1 sa nahrádza takto:

Image

35.

Bod 10.2 sa nahrádza takto:

Image

36.

Bod 10.3 sa nahrádza takto:

Image

37.

Bod 10.4 sa nahrádza takto:

Image


PRÍLOHA II

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013 sa tabuľka uvedená v časti 2 mení takto:

1.

časť týkajúca sa Dánska sa mení takto:

a)

medzi riadky Ebeltoft a Esbjerg sa vkladá tento riadok:

„Enstedværket

 

súhrn.

 

“;

b)

medzi riadky Fur a Gedser sa vkladá tento riadok:

„Fynshav Havn

 

súhrn.

 

“;

c)

medzi riadky Hirtshals a Høje-Taastrup sa vkladá tento riadok:

„Hou Havn

 

súhrn.

 

“;

d)

medzi riadky Spodsbjerg a Tårs (Nakskov) sa vkladá tento riadok:

„Statoil- Havnen

 

súhrn.

 

“;

2.

časť týkajúca sa Nemecka sa mení takto:

a)

medzi riadky Gernsheim a Großkrotzenburg sa vkladá tento riadok:

„Ginsheim- Gustavsburg

 

 

súhrn.

“;

b)

riadok Honau sa nahrádza takto:

„Hohenhameln

 

 

súhrn.

“;

c)

medzi riadky Krefeld-Uerdingen a Langeoog sa vkladá tento riadok:

„Lampertheim

 

 

súhrn.

“;

d)

riadok Mehrum sa vypúšťa;

e)

medzi riadky Memmingen a Minden sa vkladá tento riadok:

„Meppen

 

 

súhrn.

“;

f)

medzi riadky Minden a München sa vkladá tento riadok:

„Mühlheim an der Ruhr

 

 

súhrn.

“;

g)

medzi riadky Münster a Norddeich sa vkladá tento riadok:

„Niedere Börde

 

 

súhrn.

“;

h)

medzi riadky Regensburg a Rheinberg sa vkladá tento riadok:

„Rheinau

 

 

súhrn.

“;

i)

medzi riadky Rheinberg a Rostock sa vkladá tento riadok:

„Rheinmünster

 

 

súhrn.

“;

j)

riadok Stollhofen sa vypúšťa;

k)

riadok Vahldorf sa vypúšťa;

3.

časť týkajúca sa Španielska sa mení takto:

a)

medzi riadky Castellón a Ceuta sa vkladajú tieto riadky:

„Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

súhrn.

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

súhrn.“;

b)

medzi riadky Linares a Madrid sa vkladá tento riadok:

„Los Cristianos

 

súhrn.

 

“;

c)

medzi riadky Sevilla a Tarragona sa vkladá tento riadok:

„Silla

 

 

 

súhrn.“;

d)

medzi riadky Valencia a Valladolid sa vkladá tento riadok:

„Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

súhrn.“;

4.

v časti týkajúcej sa Talianska sa riadok Catania nahrádza takto:

„Catania

súhrn. (Fontanarossa, Comiso emergency runway)

súhrn.

 

súhrn.“;

5.

časť týkajúca sa Holandska sa mení takto:

a)

medzi riadky Dordrecht a Eemshaven sa vkladá tento riadok:

„Drachten

 

 

súhrn.

“;

b)

medzi riadky Harlingen a Hengelo sa vkladá tento riadok:

„Heerenveen

 

 

súhrn.

“;

c)

medzi riadky Kampen a Lelystad sa vkladá tento riadok:

„Leeuwarden

 

 

súhrn.

“;

6.

časť týkajúca sa Rumunska sa mení takto:

a)

medzi riadky Baia Mare a Brăila sa vkladá tento riadok:

„Basarabi

 

 

súhrn.

“;

b)

medzi riadky Iași a Medgidia sa vkladá tento riadok:

„Mahmudia

 

 

súhrn.

“;

c)

medzi riadky Oradea a Sibiu sa vkladá tento riadok:

„Ovidiu

 

 

súhrn.

“;

7.

v časti týkajúcej sa Švédska sa medzi riadky Sveg a Trelleborg vkladá tento riadok:

„Södertälje

 

 

súhrn.

“;

8.

v časti týkajúcej sa Spojeného kráľovstva sa riadok London nahrádza takto:

„London

základ. (City)

základ. (Gatwick)*

základ. (Heathrow)*

základ. (Luton)*

základ. (Stansted)*

súhrn. (Southend)

základ. (London, London Gateway, Tilbury)

 

“.


Top