Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1341

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1341 zo 17. júla 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

OJ L 185, 18.7.2017, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1341/oj

18.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 185/56


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/1341

zo 17. júla 2017,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Sýrii, najmä na použitie chemických zbraní sýrskym režimom a jeho zapojenie do šírenia chemických zbraní by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP, malo doplniť 16 osôb.

(3)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. júla 2017

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.


PRÍLOHA

Do zoznamu uvedeného v oddiele A (Osoby) prílohy I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Dátum narodenia: 4. september 1965

Hodnosť: brigádny generál

Má hodnosť brigádneho generála, je vo funkcii po máji 2011.

Ako vysoký vojenský dôstojník je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu a podieľal sa na skladovaní a použití chemických zbraní. Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

(Image)

Dátum narodenia: 5. február 1964

Hodnosť: brigádny generál

Má hodnosť brigádneho generála, je vo funkcii po máji 2011.

Ako vysoký vojenský dôstojník je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu a podieľal sa na skladovaní a použití chemických zbraní.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Dátum narodenia: 1960

Hodnosť: brigádny generál

Má hodnosť brigádneho generála sýrskych ozbrojených síl, je vo funkcii po máji 2011. Je vysokým dôstojníkom v rámci riaditeľstva pre vojenské spravodajské informácie sýrskych ozbrojených síl. Bývalý riaditeľ pobočky 235 vojenskej spravodajskej služby v Damasku a vojenskej spravodajskej služby v Homse. Ako vysoký vojenský dôstojník je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Hodnosť: brigádny generál

Brigádny generál Muhammad Hasouri je vysokým dôstojníkom sýrskych vzdušných síl, vo funkcii po máji 2011. Zastáva pozíciu náčelníka štábu brigády 50 vzdušných síl a zástupcu veliteľa leteckej základne Šajrát. Brigádny generál Muhammad Hasouri pôsobí v oblasti šírenia chemických zbraní. Ako vysoký vojenský dôstojník je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

(Image)

Hodnosť: generálmajor

Má hodnosť generálmajora, je vysokým dôstojníkom a veliteľom 22. divízie sýrskych vzdušných síl, vo funkcii po máji 2011.

Ako vysoký dôstojník sýrskych vzdušných síl a súčasť hierarchie velenia 22. divízie je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu Sýrie vrátane použitia chemických zbraní lietadlom prevádzkovaným z leteckých základní, ktoré boli pod kontrolou 22. divízie, ako bol útok na Talmenas, ktorý sa podľa správy spoločného vyšetrovacieho mechanizmu zriadeného Organizáciou Spojených národov uskutočnil pomocou helikoptér režimu so základňou na letisku v meste Hamá.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Hodnosť: generálmajor

Guvernér provincie Hasaka vymenovaný Baššárom al-Asadom, s ktorým je aj spojený.

Má hodnosť generálmajora, je vysokým dôstojníkom a bývalým náčelníkom štábu sýrskych vzdušných síl.

Ako vysoký dôstojník sýrskych vzdušných síl je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii vrátane použitia chemických zbraní pri útokoch sýrskeho režimu počas jeho funkčného obdobia ako náčelníka štábu sýrskych vzdušných síl, ako sa uvádza v správe spoločného vyšetrovacieho mechanizmu zriadeného Organizáciou Spojených národov.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(Image)

Hodnosť: generálmajor

Má hodnosť generálmajora, je vysokým dôstojníkom a veliteľom 20. divízie sýrskych vzdušných síl, vo funkcii po máji 2011.

Ako vysoký dôstojník sýrskych vzdušných síl je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu vrátane útokov na civilné oblasti za použitia lietadiel operujúcich z leteckých základní, ktoré sú pod kontrolou 20. divízie.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Hodnosť: brigádny generál

Má hodnosť brigádneho generála, je vysokým dôstojníkom republikánskej gardy, vo funkcii po máji 2011. Ako vysoký vojenský dôstojník je zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu, a to aj počas obliehania štvrte Baba Amr vo februári 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan je inžinierom v sýrskom Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname. Je zapojený do šírenia a dodávok chemických zbraní. Mohammad Safwan Katan bol zapojený do konštrukcie barelových bômb, ktoré boli použité proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi je inžinierom v sýrskom Scientific Studies and Research Centre. Je zapojený do šírenia a dodávok chemických zbraní. Mohammad Ziad Ghritawi bol zapojený do konštrukcie barelových bômb, ktoré boli použité proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi je inžinierom v sýrskom Scientific Studies and Research Centre. Je zapojený do šírenia a dodávok chemických zbraní. Je tiež známe, že Mohammad Darar Khaludi bol zapojený do konštrukcie barelových bômb, ktoré boli použité proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Dr. Khaled Sawan je inžinierom v sýrskom Scientific Studies and Research Centre, ktoré je zapojené do šírenia a dodávok chemických zbraní. Je známe, že bol zapojený do konštrukcie barelových bômb, ktoré boli použité proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq je inžinierom v sýrskom Scientific Studies and Research Centre a je zapojený do šírenia a dodávok chemických zbraní. Bol zapojený do konštrukcie barelových bômb, ktoré boli použité proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou je laboratórnym technikom v sýrskom Scientific Studies and Research Centre a je zapojený do šírenia a dodávok chemických zbraní. Fawwaz El-Atou bol zapojený do konštrukcie barelových bômb, ktoré boli použité proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi je laboratórnym technikom v sýrskom Scientific Studies and Research Centre a je zapojený do šírenia a dodávok chemických zbraní. Bol zapojený do konštrukcie barelových bômb, ktoré boli použité proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

(Image)

Dátum narodenia: 5. január 1953

Hodnosť: Dr.

Dr. Hala Sirhan spolupracuje so sýrskou vojenskou spravodajskou službou v sýrskom Scientific Studies and Research Centre. Pôsobila v Institute 3000, ktorý je zapojený do šírenia chemických zbraní.

Je tiež v spojení so sýrskym Scientific Studies and Research Centre, subjektom uvedeným v zozname.

18.7.2017“


Top