Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/905 z 29. mája 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 138/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/905

z 29. mája 2017,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/788/SZBP z 20. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2008/369/SZBP (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 20. decembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/788/SZBP.

(2)

Rada prijala 12. decembra 2016 rozhodnutie (SZBP) 2016/2231 (2) v reakcii na bránenie volebnému procesu a súvisiace porušovanie ľudských práv v Konžskej demokratickej republike (KDR). Rada 6. marca 2017 prijala závery, v ktorých vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti s politickou situáciou v KDR vyvolanou zablokovaním vykonávania inkluzívnej politickej dohody z 31. decembra 2016, ako aj bezpečnostnou situáciou vo viacerých regiónoch tejto krajiny, v ktorých bolo pozorované neprimerané používanie sily.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie v KDR by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2010/788/SZBP malo doplniť deväť osôb.

(4)

Príloha II k rozhodnutiu 2010/788/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2010/788/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. mája 2017

Za Radu

predseda

C. CARDONA


(1)  Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 30.

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2231 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ L 336, 12.12.2016, s. 7).


PRÍLOHA

Do zoznamu osôb a subjektov, ktorý sa uvádza v prílohe II k rozhodnutiu 2010/788/SZBP, sa dopĺňajú tieto osoby:

A.   Osoby

 

Meno

Informácie o totožnosti

Dôvody označenia

Dátum zaradenia do zoznamu

„8.

Evariste Boshab, bývalý podpredseda vlády a minister vnútra a bezpečnosti

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Dátum narodenia: 12.1.1956.

Miesto narodenia: Tete Kalamba (KDR).

Číslo diplomatického pasu: DP 0000003 (platný od: 21.12.2015 do: 20.12.2020).

Platnosť schengenského víza sa skončila 5.1.2017.

Štátna príslušnosť KDR.

V tejto funkcii ako podpredseda vlády a minister vnútra a bezpečnosti od decembra 2014 do decembra 2016 bol Evariste Boshab oficiálne zodpovedný za policajné a bezpečnostné zložky a za koordináciu práce guvernérov provincií. V tejto funkcii bol zodpovedný za zatýkanie aktivistov a členov opozície, ako aj za neprimerané používanie sily, a to aj v období od septembra 2016 do decembra 2016 v reakcii na demonštrácie v Kinshase, ktoré viedli k usmrteniu alebo zraneniu veľkého počtu civilistov bezpečnostnými zložkami. Evarista Boshab bol preto zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušenia ľudských práv v KDR.

29.5.2017

9.

Gédéon Kyungu Mutanga

Dátum narodenia: približne v roku 1974 v provincii Tanganika.

Štátna príslušnosť KDR.

Ako vodca milícií Bakata Katanga v rokoch 2011 až 2016 bol Gédéon Kyungu Mutanga zapojený do závažných porušení ľudských práv a vojnových zločinov, ako sú vraždy a útoky voči civilnému obyvateľstvu, najmä vo vidieckych oblastiach regiónu Katanga.

V súčasnosti je Gédéon Kyungu Mutanga vodcom ozbrojenej skupiny, ktorá porušuje ľudské práva v provincii Kasai a podporuje vládne sily, ktoré sa tiež dopúšťajú porušovania ľudských práv. Gédéon Kyungu Mutanga je preto zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR.

29.5.2017

10.

Alex Kande Mupompa, guvernér provincie Kasai Central

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Dátum narodenia: 23.9.1950.

Miesto narodenia: Kananga (KDR).

Číslo cestovného pasu KDR: OP 0024910 (platný od: 21.3.2016 do: 20.3.2021).

Adresa: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgicko

Štátna príslušnosť KDR a Belgicka.

Ako guvernér provincie Kasai Central je Alex Kande Mupompa zodpovedný za pokračujúce neprimerané používanie sily, násilnú represiu a mimosúdne popravy, ktorých sa dopúšťajú bezpečnostné sily a PNC v provincii Kasai Central od roku 2016, vrátane údajného nezákonného zabíjania členov milícií Kamiuna Nsapu a civilistov v Mwanza Lombe v provincii Kasai Central vo februári 2017.

Alex Kande Mupompa bol preto zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR.

29.5.2017

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, bývalý guvernér provincie Haut-Katanga

Dátum narodenia: 17.5.1963. Miesto narodenia: Kashobwe (KDR).

Štátna príslušnosť KDR.

Ako guvernér provincie Haut Katanga do apríla 2017 bol Jean-Claude Kazembe Musonda zodpovedný za neprimerané používanie sily a násilnú represiu, ktorých sa dopúšťali bezpečnostné sily a PNC v provincii Haut Katanga, a to aj v období od 15. do 31. decembra 2016, keď bolo 12 civilistov zabitých a 64 osôb zranených v dôsledku použitia smrtonosnej sily zo strany bezpečnostných síl vrátane príslušníkov PNC v reakcii na protesty v Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda bol preto zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušenia ľudských práv v KDR.

29.5.2017

12.

Lambert Mende, minister pre spoje a médiá a hovorca vlády

alias Lambert Mende Omalanga

Dátum narodenia: 11.2.1953. Miesto narodenia: Okolo (KDR).

Číslo diplomatického pasu: DB0001939 (platný od: 4.5.2017 do: 3.5.2022).

Štátna príslušnosť KDR.

Ako minister pre spoje a médiá od roku 2008 je Lambert Mende zodpovedný za uplatňovanie represívnej mediálnej politiky v KDR, ktorá je v rozpore s právom na slobodu prejavu a informácií a ktorá podkopáva dosiahnutie konsenzuálneho a mierového riešenia smerujúceho k voľbám v KDR. Dňa 12. novembra 2016 prijal vyhlášku, ktorou obmedzuje možnosti pobočiek zahraničných médií vysielať v KDR.

V rozpore s politickou dohodou z 31. decembra 2016 medzi prezidentskou väčšinou a opozičnými stranami sa v máji 2017 neobnovilo vysielanie viacerých pobočiek médií.

V tejto funkcii ako minister pre spoje a médiá je preto Lambert Mende zodpovedný za bránenie dosiahnutia konsenzuálneho a mierového riešenia smerujúceho k voľbám v KDR, a to aj prostredníctvom násilných činov, represie alebo podnecovania k násiliu, alebo podkopávaním právneho štátu.

29.5.2017

13.

Muhindo Akili Mundos, veliteľ 31. brigády FARDC

alias Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos

Dátum narodenia: 10.11.1972.

Miesto narodenia: Kirotse (KDR).

Vojenské identifikačné číslo: 1-72-96-80384-52.

Štátna príslušnosť KDR.

Muhindo Akili Mundos bol od augusta 2014 do júna 2015 veliteľom FARDC v rámci operácie Sukola I zodpovedným za vojenské operácie namierené voči ADF. Prijímal a vyzbrojoval bývalých bojovníkov miestnej ozbrojenej skupiny, aby sa podieľali na mimosúdnych popravách a masakrovaní, ktoré sa začali v októbri 2014.

Muhindo Akili Mundos bol preto zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušenia ľudských práv v KDR.

29.5.2017

14.

Brigádny generál Eric Ruhorimbere, zástupca veliteľa 21. vojenského regiónu (Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux

Dátum narodenia: 16.7.1969.

Miesto narodenia: Minembwe (KDR).

Vojenské identifikačné číslo: 1-69-09-51400-64.

Štátna príslušnosť KDR.

Ako zástupca veliteľa 21. vojenského regiónu od 18. septembra 2014 bol Eric Ruhorimbere zodpovedný za neprimerané použitie sily a mimosúdne popravy, ktoré páchali sily FARDC najmä proti milíciám Nsapu, ako aj ženám a deťom.

Eric Ruhorimbere bol preto zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušenia ľudských práv v KDR.

29.5.2017

15.

Ramazani Shadari, podpredseda vlády a minister vnútra a bezpečnosti

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Dátum narodenia: 29.11.1960.

Miesto narodenia: Kasongo (KDR).

Štátna príslušnosť KDR.

Ako podpredseda vlády a minister vnútra a bezpečnosti od 20. decembra 2016 je Ramazani Shadari oficiálne zodpovedný za policajné a bezpečnostné zložky a za koordináciu práce guvernérov provincií. V tejto funkcii je zodpovedný za nedávne zatýkanie aktivistov a členov opozície, ako aj za neprimerané použitie sily od svojho vymenovania, ako je napríklad násilný zásah proti členom hnutia Bundu Dia Kongo (BDK) v provincii Kongo Central, represie v Kinshase počas januára a februára 2017 a neprimerané použitie sily a násilné represie v provinciách regiónu Kasai.

Z dôvodu tejto funkcie je preto Ramazani Shadari zapojený do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré predstavujú závažné porušenia ľudských práv v KDR.

29.5.2017

16.

Kalev Mutondo, riaditeľ (formálne generálny administrátor) Národnej spravodajskej služby (ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Dátum narodenia: 3.3.1957.

Číslo cestovného pasu: DB0004470 (platný od: 8.6.2012 do: 7.6.2017).

Ako dlhodobý riaditeľ Národnej spravodajskej služby (ANR) je Kalev Mutondo zapojený do svojvoľného zatýkania, zadržiavania a zlého zaobchádzania s príslušníkmi opozície, aktivistami občianskej spoločnosti a inými osobami a nesie za toto konanie zodpovednosť. Oslabuje preto právny štát a bráni konsenzuálnemu a mierovému riešeniu smerujúcemu k voľbám v KDR, pričom plánuje alebo riadi činy, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR.

29.5.2017“


Top