Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0734

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/734 z 25. apríla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

OJ L 108, 26.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/734/oj

26.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 108/35


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/734

z 25. apríla 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. apríla 2013 rozhodnutie 2013/184/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme.

(2)

Rada prijala 21. apríla 2016 rozhodnutie (SZBP) 2016/627 (2), ktorým sa platnosť reštriktívnych opatrení predlžuje do 30. apríla 2017.

(3)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2013/184/SZBP by sa platnosť reštriktívnych opatrení mala predĺžiť do 30. apríla 2018.

(4)

Rozhodnutie 2013/184/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 3 rozhodnutia 2013/184/SZBP sa nahrádza takto:

„Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. apríla 2018. Podlieha neustálej revízii. Podľa potreby sa predĺži jeho účinnosť alebo bude zmenené, ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. apríla 2017

Za Radu

predseda

I. BORG


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/184/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme a o zrušení rozhodnutia 2010/232/SZBP (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/627 z 21. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 106, 22.4.2016, s. 23).


Top