EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0223

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/223 zo 7. februára 2017, ktorým sa schvaľuje laboratórium v Brazílii na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek [oznámené pod číslom C(2017) 572] (Text s významom pre EHP )

C/2017/0572

Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/223/oj

9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/223

zo 7. februára 2017,

ktorým sa schvaľuje laboratórium v Brazílii na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek

[oznámené pod číslom C(2017) 572]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa určuje Agence française de sécurité sanitaire des aliments (ďalej len „AFSSA“) v Nancy vo Francúzsku ako osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote. AFSSA bola začlenená do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ďalej len „ANSES“) vo Francúzsku.

(2)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa okrem iného stanovuje, že ANSES posudzuje laboratóriá v tretích krajinách, ktoré požiadali o súhlas vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote.

(3)

Príslušný orgán Brazílie predložil žiadosť o schválenie laboratória LANAGRO/PE v Recife a ANSES vypracovala a predložila Komisii pre toto laboratórium priaznivé stanovisko z 19. októbra 2016.

(4)

Laboratórium LANAGRO/PE v Recife by sa preto malo schváliť na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2000/258/ES sa na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek týmto schvaľuje toto laboratórium:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/no

Dois Irmãos – CEP: 52171-030

Recife/PE

BRAZÍLIA

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. marca 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. februára 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.


Top