Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2259

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2259 z 15. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Text s významom pre EHP )

C/2016/8351

OJ L 342, 16.12.2016, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2259/oj

16.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2259

z 15. decembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 a 3 a jeho článok 38 písm. d),

keďže:

(1)

Príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje zoznam tretích krajín, ktorých systémy výroby a kontrolné opatrenia pre ekologickú výrobu poľnohospodárskych produktov sú uznané za rovnocenné so systémami a opatreniami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007.

(2)

Kórejská republika informovala Komisiu, že jej príslušný orgán odobral uznanie jednej súkromnej inšpekčnej organizácii a do zoznamu uznaných súkromných inšpekčných organizácií pridal tri ďalšie súkromné inšpekčné organizácie.

(3)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 obsahuje zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií oprávnených vykonávať kontroly a vydávať osvedčenia v tretích krajinách na účely rovnocennosti.

(4)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „A CERT European Organization for Certification S.A“ o zaradenie do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené uznať organizáciu „A CERT European Organization for Certification S.A.“ v prípade kategórií produktov A a D, pokiaľ ide o Albánsko, Azerbajdžan, Bhután, Bielorusko, Čile, Čínu, Dominikánsku republiku, Ekvádor, Egypt, Etiópiu, Grenadu, Gruzínsko, Indonéziu, Irán, Jamajku, Jordánsko, Keňu, Kazachstan, Libanon, Maroko, Moldavsko, bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Papuu-Novú Guineu, Filipíny, Pakistan, Srbsko, Rusko, Rwandu, Saudskú Arábiu, Thajsko, Turecko, Taiwan, Tanzániu, Ukrajinu, Ugandu a Južnú Afriku.

(5)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Bioagricert S.r.l.“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórie produktov A na Indonéziu a Senegal a v prípade kategórií produktov A a D na Albánsko a Bangladéš a rozšíriť rozsah jej uznania na kategóriu produktov E, pokiaľ ide o Albánsko a Thajsko.

(6)

Organizácia „Caucacert“ informovala Komisiu o chybe vo svojom obchodnom názve, ktorý by sa mal zmeniť na „Caucascert“.

(7)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „CCPB Srl“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A, B, D, E a F na Gruzínsko, Irán, Jordánsko a Saudskú Arábiu, v prípade kategórie produktov B na Čínu, Irak, Mali, Filipíny a Sýriu, v prípade kategórie produktov C na Maroko a Tunisko, v prípade kategórie produktov E na Tunisko a v prípade kategórií produktov E a F na Čínu, Egypt, Irak, Libanon, Maroko, Mali, Filipíny, San Maríno, Sýriu a Turecko.

(8)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A, B a D na Arménsko, v prípade kategórií produktov A a D na Bielorusko, Malawi, Sierru Leone, Somálsko a Tadžikistan a v prípade kategórie produktov B na Guatemalu, Honduras, Nikaraguu a Salvádor.

(9)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Control Union Certifications“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A, B, C, D, E a F na Burundi, Somálsko a Južný Sudán, v prípade kategórií produktov B a C na Angolu, Bielorusko, Džibutsko, Eritreu, Fidži, Libériu, Niger, Čad a Kosovo a v prípade kategórií produktov B, C a D na Konžskú demokratickú republiku a Madagaskar.

(10)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Ecocert SA“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórie produktov B na Mozambik a v prípade kategórie produktov C na Bangladéš, Čile, Hongkong, Honduras, Peru a Vietnam.

(11)

Organizácia Ecocert SA informovala Komisiu, že jej dcérska spoločnosť „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“, ukončila svoje certifikačné činnosti vo všetkých tretích krajinách, v prípade ktorých bola uznaná. Organizácia „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ by už preto nemala byť zahrnutá v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(12)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Ekoagros“, aby bola zaradená do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené uznať „Ekoagros“ v prípade kategórie produktov A, pokiaľ ide o Rusko, v prípade kategórií produktov A a B, pokiaľ ide o Bielorusko a Ukrajinu, v prípade kategórií produktov A a D, pokiaľ ide o Tadžikistan, a v prípade kategórií produktov A a F, pokiaľ ide o Kazachstan.

(13)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Jamajku a Vietnam a v prípade kategórie produktov D na Ekvádor.

(14)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „IMOswiss AG“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórie produktov A na Spojené arabské emiráty, v prípade kategórií produktov A a D na Burundi, v prípade kategórie produktov B na Mexiko a Peru a v prípade kategórie produktov C na Brunej, Čínu, Hongkong, Honduras, Madagaskar a Spojené štáty americké. Organizácia „IMOswiss AG“ okrem toho informovala Komisiu, že ukončila svoje certifikačné činnosti v Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Uzbekistane, Rusku a Tadžikistane. V prípade týchto krajín by sa už preto nemali dané údaje uvádzať v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(15)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Zambiu, v prípade kategórie produktov B na Laos, Mjanmarsko/Barmu a Thajsko, v prípade kategórie produktov C na Hongkong, Indonéziu a Srí Lanku a v prípade kategórií produktov C a E na Bangladéš.

(16)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Mayacert“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórie produktov A na Kolumbiu, Dominikánsku republiku a Salvádor, v prípade kategórií produktov A a D na Belize a Peru a v prípade kategórie produktov B na Guatemalu, Honduras a Nikaraguu.

(17)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „OneCert International PVT Ltd“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Bangladéš, Čínu, Ghanu, Kambodžu, Laos, Mjanmarsko/Barmu, Omán, Rusko a Saudskú Arábiu.

(18)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Oregon Tilth“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť rozsah jej uznania na kategóriu produktov E, pokiaľ ide o Mexiko.

(19)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Organic Certifiers“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Indonéziu.

(20)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Organska Kontrola“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť rozsah jej uznania na kategóriu produktov B, pokiaľ ide o všetky krajiny.

(21)

Organizácia „QC&I GmbH“ informovala Komisiu, že ukončila svoje certifikačné činnosti vo všetkých tretích krajinách, v prípade ktorých bola uznaná. Preto by sa už nemala uvádzať v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(22)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Suolo e Salute srl“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe prijatých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórie produktov A na Dominikánsku republiku a Egypt a rozšíriť rozsah jej uznania na kategóriu produktov D, pokiaľ ide o Dominikánsku republiku.

(23)

Každý odkaz na Taiwan v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa mal chápať ako odkaz na samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu.

(24)

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).


PRÍLOHA I

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 v zázname týkajúcom sa Južnej Kórei sa bod 5 mení takto:

1.

riadok týkajúci sa číselného kódu KR-ORG-003 (Bookang tech) sa vypúšťa;

2.

dopĺňajú sa tieto riadky:

„KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image


PRÍLOHA II

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

Za záznam týkajúci sa organizácie „Abcert AG“ sa vkladá tento nový záznam:

„‚A CERT European Organization for Certification S.A.‘

1.

Adresa: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grécko

2.

Internetová adresa: www.a-cert.org

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albánsko

x

x

AZ-BIO-171

Azerbajdžan

x

x

BT-BIO-171

Bhután

x

x

BY-BIO-171

Bielorusko

x

x

CL-BIO-171

Čile

x

x

KN-BIO-171

Čína

x

x

DO-BIO-171

Dominikánska republika

x

x

EC-BIO-171

Ekvádor

x

x

EG-BIO-171

Egypt

x

x

ET-BIO-171

Etiópia

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Gruzínsko

x

x

ID-BIO-171

Indonézia

x

x

IR-BIO-171

Irán

x

x

JM-BIO-171

Jamajka

x

x

JO-BIO-171

Jordánsko

x

x

KE-BIO-171

Keňa

x

x

KZ-BIO-171

Kazachstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Maroko

x

x

MD-BIO-171

Moldavsko

x

x

MK-BIO-171

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

x

x

PG-BIO-171

Papua-Nová Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filipíny

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Srbsko

x

x

RU-BIO-171

Rusko

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Saudská Arábia

x

x

TH-BIO-171

Thajsko

x

x

TR-BIO-171

Turecko

x

x

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzánia

x

x

UA-BIO-171

Ukrajina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Juhoafrická republika

x

x

4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie.

5.

Trvanie zaradenia: do 30. júna 2018.“

2.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Bioagricert S.r.l“ sa bod 3 mení takto:

a)

v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„AL-BIO-132

Albánsko

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladéš

x

x

ID-BIO-132

Indonézia

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—“

b)

v riadku, ktorý sa týka Thajska, sa dopĺňa krížik v stĺpci E.

3.

V zázname týkajúcom sa „Caucacert Ltd“ sa názov nahrádza názvom „Caucascert Ltd“.

4.

V zázname týkajúcom sa organizácie „CCPB Srl“ sa bod 3 mení takto:

a)

v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„GE-BIO-102

Gruzínsko

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Irán

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordánsko

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saudská Arábia

x

x

x

x

x“

b)

v riadkoch týkajúcich sa Číny, Iraku, Mali, Filipín a Sýrie sa dopĺňa krížik v stĺpci B;

c)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Maroka a Tuniska, sa dopĺňa krížik v stĺpci C;

d)

v riadku, ktorý sa týka Tuniska, sa dopĺňa krížik v stĺpci E;

e)

v riadkoch týkajúcich sa Číny, Egypta, Iraku, Libanonu, Maroka, Mali, Filipín, San Marína, Sýrie a Turecka sa dopĺňa krížik v stĺpcoch E a F.

5.

V zázname týkajúcom sa organizácie „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ sa bod 3 mení takto:

a)

v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„AM-BIO-140

Arménsko

x

x

x

BY-BIO-140

Bielorusko

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somálsko

x

x

TJ-BIO-140

Tadžikistan

x

x

—“

b)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a Salvádoru, sa dopĺňa krížik v stĺpci B.

6.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Control Union Certifications“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:

„AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Bielorusko

x

x

CD-BIO-149

Konžská demokratická republika

x

x

x

DJ-BIO-149

Džibutsko

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Fidži

x

x

LR-BIO-149

Libéria

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somálsko

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Južný Sudán

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Čad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Ecocert SA“ sa bod 3 mení takto:

a)

v riadku, ktorý sa týka Mozambiku, sa dopĺňa krížik v stĺpci B;

b)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Bangladéša, Čile, Hongkongu, Hondurasu, Peru a Vietnamu, sa dopĺňa krížik v stĺpci C.

8.

Celý záznam týkajúci sa organizácie „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ sa vypúšťa.

9.

Za záznam týkajúci sa organizácie „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ sa vkladá tento nový záznam:

„‚Ekoagros‘

1.

Adresa: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litva

2.

Internetová adresa: http://www.ekoagros.lt

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Bielorusko

x

x

KZ-BIO-170

Kazachstan

x

x

RU-BIO-170

Rusko

x

TJ-BIO-170

Tadžikistan

x

x

UA-BIO-170

Ukrajina

x

x

4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 30. júna 2018.“

10.

V texte týkajúcom sa organizácie „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ sa bod 3 mení takto:

a)

v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„JM-BIO-144

Jamajka

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—“

b)

v riadku, ktorý sa týka Ekvádora, sa dopĺňa krížik v stĺpci D;

11.

V zázname týkajúcom sa organizácie „IMOswiss AG“ sa bod 3 mení takto:

a)

v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunej

x

KN-BIO-143

Čína

x

HK-BIO-143

Hongkong

x

MG-BIO-143

Madagaskar

x

US-BIO-143

Spojené štáty americké

x

—“

b)

v riadku, ktorý sa týka Spojených arabských emirátov, sa dopĺňa krížik v stĺpci A.

c)

v riadku, ktorý sa týka Hondurasu, sa dopĺňa krížik v stĺpci C;

d)

v riadkoch týkajúcich sa Mexika a Peru sa dopĺňa krížik v stĺpci B;

e)

riadky týkajúce sa Azerbajdžanu, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu, Ruska a Tadžikistanu sa vypúšťajú.

12.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ sa bod 3 mení takto:

a)

v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„ZM-BIO-141

Zambia

x

x

—“

b)

v riadku, ktorý sa týka Bangladéša, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch C a E;

c)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Hongkongu, Indonézie a Srí Lanky, sa dopĺňa krížik v stĺpci C;

d)

v riadkoch týkajúcich sa Laosu, Barmy/Mjanmarska a Thajska sa dopĺňa krížik v stĺpci B.

13.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Mayacert“ sa bod 3 mení takto:

a)

v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

—“

b)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Kolumbie, Dominikánskej republiky a Salvádoru, sa dopĺňa krížik v stĺpci A;

c)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Guatemaly, Hondurasu a Nikaraguy, sa dopĺňa krížik v stĺpci B.

14.

V zázname týkajúcom sa organizácie „OneCert International PVT Ltd.“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:

„BD-BIO-152

Bangladéš

x

x

KN-BIO-152

Čína

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Kambodža

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Mjanmarsko/Barma

x

x

OM-BIO-152

Omán

x

x

RU-BIO-152

Rusko

x

x

SA-BIO-152

Saudská Arábia

x

x

—“

15.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Oregon Tilth“ sa v bode 3 v riadku týkajúcom sa Mexika dopĺňa krížik v stĺpci E.

16.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Organic Certifiers“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladá tento riadok:

„ID-BIO-106

Indonézia

x

x

—“

17.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Organska Kontrola“ sa v bode 3 vo všetkých riadkoch dopĺňa krížik v stĺpci B.

18.

Celý záznam týkajúci sa organizácie „QC&I GmbH“ sa vypúšťa.

19.

Záznam týkajúci sa organizácie „Suolo e Salute srl“ sa mení takto:

a)

v bode 3 sa v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:

„DO-BIO-150

Dominikánska republika

x

x

EG-BIO-150

Egypt

x

—“

b)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie a víno.“


(**)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.“


Top