Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2000

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2000 z 15. novembra 2016, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

OJ L 308, 16.11.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2000/oj

16.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/20


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/2000

z 15. novembra 2016,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii.

(2)

Zo zoznamu subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I oddiele B k rozhodnutiu 2013/255/SZBP, by sa mali vyňať dva subjekty.

(3)

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. novembra 2016

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.


PRÍLOHA

I.

Zo zoznamu uvedeného v prílohe I oddiele B k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa vypúšťajú tieto subjekty a s nimi súvisiace záznamy:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


Top