Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1236

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1236 z 27. júla 2016, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska [oznámené pod číslom C(2016) 4983] (Text s významom pre EHP)

C/2016/4983

OJ L 202, 28.7.2016, p. 45–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1236/oj

28.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1236

z 27. júla 2016,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska

[oznámené pod číslom C(2016) 4983]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v zozname vymedzujú určité oblasti daných členských štátov rozdelené do častí I, II, III a IV podľa úrovne rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska.

(2)

V júni a júli 2016 došlo k ďalším prípadom výskytu afrického moru ošípaných v populácii diviakov v oblastiach Jekabpils, Baldones a Riga v Lotyšsku, ďalšie prípady sa vyskytli v populácii diviakov v oblastiach Pärnu, Harju a Rapla v Estónsku a jeden prípad sa vyskytol v populácii diviakov v oblasti Czyże v Poľsku. Tieto oblasti sú uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ v tesnej blízkosti oblastí uvedených v časti I uvedenej prílohy. Niektoré oblasti Estónska, Lotyšska a Poľska uvedené v časti I by sa preto mali teraz uvádzať v časti II a niektoré nové oblasti Lotyšska by sa mali uvádzať v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(3)

V júni a júli 2016 sa vyskytli ďalšie ohniská afrického moru ošípaných v prípade domácich ošípaných v krajoch Jõgeva a Lääne-Viru v Estónsku. Niektoré oblasti Estónska v súčasnosti uvedené v časti II by sa mali teraz uvádzať v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(4)

V júni a júli 2016 sa vyskytli ďalšie ohniská afrického moru ošípaných v prípade domácich ošípaných v oblastiach Elektrėnai, Anykšciu a Kruonio v Litve. Tieto oblasti sú v súčasnosti uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Niektoré oblasti Litvy uvedené v časti II by sa preto mali uvádzať v časti III uvedenej prílohy.

(5)

V júni a júli 2016 sa vyskytli ďalšie ohniská afrického moru ošípaných v prípade domácich ošípaných v oblasti Hajnówka v Poľsku. Táto oblasť je v súčasnosti uvedená v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Pokiaľ ide o Poľsko, existujúci zoznam uvedený v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mal rozšíriť ďalej na juh a niektoré oblasti uvedené v častiach I a II by sa mali uvádzať v časti III uvedenej prílohy.

(6)

Pri posudzovaní rizika pre zdravie zvierat vyplývajúceho zo situácie v prípade moru ošípaných v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie tejto choroby v postihnutých populáciách diviakov v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, by sa zoznam Únie obsahujúci oblasti, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, mal zmeniť tak, aby sa zohľadnili zmeny v súčasnej epidemiologickej situácii, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku.

(7)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. júla 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Bauskas tieto obce (pagasti): Īslīces, Gailīšu, Brunavas a Ceraukstes,

v oblasti Dobeles tieto obce: Jaunbērzes, Dobeles a Bērzes,

v oblasti Jelgavas tieto obce: Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas a Sesavas,

v oblasti Tukuma tieto obce: Slampes a Džūkstes,

oblasť Engures,

oblasť Rundāles,

oblasť Stopiņu,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jelgava,

republikové mesto Jūrmala,

mesto (pilsēta) Bauska.

2.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Jurbarkas tieto obvody (seniūnijos): Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus a Juodaičių,

vo vidieckej obci Pakruojis tieto obvody: Klovainių, Rozalimo a Pakruojo,

vo vidieckej obci Panevežys časť obvodu Krekenavos nachádzajúca sa západne od rieky Nevėžis,

vo vidieckej obci Raseiniai tieto obvody: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų a Šiluvos,

vo vidieckej obci Šakiai tieto obvody: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų a Šakių,

vidiecka obec Pasvalys,

vidiecka obec Vilkaviškis,

vidiecka obec Radviliškis,

obec (savivaldybė) Kalvarija,

obec Kazlų Rūda,

obec Marijampolė.

3.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo):

obce (gminy) Augustów (s mestom Augustów), Nowinka, Płaska, Sztabin a Bargłów Kościelny v augustowskom okrese,

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady a Dobrzyniewo Duże v białostockom okrese,

časti obcí Kleszczele a Czeremcha nachádzajúce sa západne od cesty č. 66 v hajnowskom okrese,

obce Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (s mestom Wysokie Mazowieckie), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec vo wysokomazowieckom okrese,

sejneński okres,

obce Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskom okrese,

obec Rutki v zambrowskom okrese,

obce Suchowola a Korycin v sokólskom okrese,

obce Brańsk (s mestom Brańsk), Boćki, Rudka, Wyszki, časť obce Bielsk Podlaski nachádzajúca sa západne od línie vytvorenej cestou č. 19 (severne od mesta Bielsk Podlaski) a predĺženej východnou hranicou mesta Bielsk Podlaski a cestou č. 66 (južne od mesta Bielsk Podlaski), mesto Bielsk Podlaski, časť obce Orla nachádzajúca sa západne od cesty č. 66, v bielskom okrese, okres M. Białystok,

okres M. Suwałki,

moniecky okres,

siemiatycky okres.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Kallaste,

mesto Rakvere,

mesto Tartu,

mesto Viljandi,

kraj (maakond) Harjumaa [okrem časti obce (vald) Kuusalu nachádzajúcej sa južne od cesty 1 (E20), obce Aegviidu a obce Anija],

kraj IDA-Virumaa,

kraj Läänemaa,

kraj Pärnumaa,

kraj Põlvamaa,

kraj Raplamaa,

časť obce Kuusalu nachádzajúca sa severne od cesty 1 (E20),

časť obce Pärsti nachádzajúca sa západne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa západne od cesty 49,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa severovýchodne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa západne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156, až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Abja,

obec Alatskivi,

obec Avanduse,

obec Haaslava,

obec (vald) Haljala,

obec Halliste,

obec Kambja,

obec Karksi,

obec Koonga,

obec Kõpu,

obec Laekvere,

obec Luunja,

obec Mäksa,

obec Märjamaa,

obec Meeksi,

obec Peipsiääre,

obec Piirissaare,

obec Rägavere,

obec Rakvere,

obec Saksi,

obec Sõmeru,

obec Vara,

obec Vihula,

obec Võnnu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Bauskas tieto obce (pagasti): Mežotnes, Codes, Dāviņu a Vecsaules,

v oblasti Jelgavas obec Valgunde,

v oblasti Limbažu tieto obce: Skultes, Vidrižu, Limbažu a Umurgas,

v oblasti Salacgrīvas obec Liepupes,

oblasť Ādažu,

oblasť Aizkraukles, oblasť Aknīstes,

oblasť Alūksnes,

oblasť Amatas,

oblasť Apes,

oblasť Babītes,

oblasť Baldones,

oblasť Baltinavas,

oblasť Balvu,

oblasť Carnikavas,

oblasť Cēsu,

oblasť Cesvaines,

oblasť Ērgļu,

oblasť Garkalnes,

oblasť Gulbenes,

oblasť Iecavas,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Ilūkstes,

oblasť Inčukalna, oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Jaunpiebalgas,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Ķeguma,

oblasť Ķekavas,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krimuldas,

oblasť Krustpils,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līgatnes, oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Madonas,

oblasť Mālpils,

oblasť Mārupes,

oblasť Neretas,

oblasť Ogres,

oblasť Olaines,

oblasť Ozolnieki,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Priekuļu,

oblasť Raunas,

oblasť Ropažu,

oblasť Rugāju,

oblasť Salas,

oblasť Salaspils,

oblasť Saulkrastu,

oblasť Sējas,

oblasť Siguldas,

oblasť Skrīveru,

oblasť Smiltenes,

oblasť Varakļānu,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes,

oblasť Viļakas,

mesto Limbaži,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

republikové mesto Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnijos): Kavarskas, Kurkliai a časť obce Anykščiai nachádzajúca sa južne od cesty č. 121 a cesty č. 119,

vo vidieckej obci Jonava tieto obvody: Šilų a Bukonių a v obvode Žeimių tieto obce (kaimas): Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

vo vidieckej obci Kaunas tieto obvody: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių a Zapyškio,

vo vidieckej obci Kėdainiai tieto obvody: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

vo vidieckej obci Panevėžys tieto obvody: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio a časť obvodu Krekenavos nachádzajúca sa východne od rieky Nevėžis,

vo vidieckej obci Prienai tieto obvody: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

vo vidieckej obci Šalčininkai tieto obvody: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

vo vidieckej obci Varėna tieto obvody: Kaniavos, Marcinkonių a Merkinės,

vo vidieckej obci Vilnius tieto obvody: Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių,

mestská obec Alytus,

vo vidieckej obci Utena tieto obvody: Sudeikių, Utenos, mesto Utenos, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

v mestskej obci Alytus tieto obvody: Pivašiūnų Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

mestská obec Kaunas,

mestská obec Panevėžys,

mestská obec Prienai,

mestská obec Vilnius,

vidiecka obec Biržai,

vidiecka obec Druskininkai,

vidiecka obec Ignalina,

vidiecka obec Lazdijai,

vidiecka obec Moletai,

vidiecka obec Rokiškis,

vidiecka obec Širvintos,

vidiecka obec Švencionys,

vidiecka obec Ukmergė,

vidiecka obec Zarasai,

obec Birštonas,

obec Visaginas.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo):

obce (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków a Zabłudów v białostockom okrese (powiat),

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka a Szudziałowo v sokólskom okrese,

obec Lipsk v augustowskom okrese,

obec Dubcze Cerkiewne, časti obcí Kleszczele a Czeremcha nachádzajúce sa východne od cesty č. 66 v hajnowskom okrese,

časť obce Bielsk Podlaski nachádzajúca sa východne od línie vytvorenej cestou č. 19 (severne od mesta Bielsk Podlaski) a predĺženej východnou hranicou mesta Bielsk Podlaski a cestou č. 66 (južne od mesta Bielsk Podlaski), časť obce Orla nachádzajúca sa východne od cesty č. 66, v bielskom okrese.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Elva,

mesto Võhma,

kraj (maakond) Jõgevamaa,

kraj Järvamaa,

kraj Valgamaa,

kraj Võrumaa,

časť obce Kuusalu nachádzajúca sa južne od cesty 1 (E20),

časť obce Pärsti nachádzajúca sa východne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa východne od cesty 49,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa juhozápadne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa východne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156 až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Aegviidu,

obec Anija,

obec Kadrina,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Laeva,

obec Nõo,

obec Paistu,

obec Puhja,

obec Rakke,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Saarepeedi,

obec Tapa,

obec Tähtvere,

obec Tarvastu,

obec Ülenurme,

obec Väike-Maarja.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Limbažu tieto obce (pagasti): Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v oblasti Salacgrīvas obce Ainažu a Salacgrīvas,

oblasť Aglonas,

oblasť Alojas,

oblasť Beverīnas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Strenču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne,

mesto (pilsēta) Ainaži,

mesto Salacgrīva.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnijos): Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupioa a časť obce Anykščiai nachádzajúca sa severovýchodne od cesty č. 121 a cesty č. 119,

vo vidieckej obci Alytus obvod Butrimonių,

vo vidieckej obci Jonava tieto obvody: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos a v obvode Žeimiai obce (kaimas) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

vidiecka obec Kaišiadorys,

vo vidieckej obci Kaunas tieto obvody: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos a Neveronių,

vo vidieckej obci Kėdainiai obvod Pelėdnagių,

vo vidieckej obci Prienai tieto obvody: Jiezno, Stakliškių,

vo vidieckej obci Panevėžys tieto obvody: Miežiškių a Raguvos,

vo vidieckej obci Šalčininkai tieto obvody: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

vo vidieckej obci Varėna tieto obvody: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

vo vidieckej obci Vilnius časti obvodov Sudervė a Dūkštai nachádzajúce sa juhozápadne od cesty č. 171,

vo vidieckej obci Utena tieto obvody: Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų,

obec Elektrėnai,

mestská obec (miesto savivaldybė) Jonava,

mestská obec Kaišiadorys,

mestská obec Kupiškis,

mestská obec Trakai.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

obce (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka (s mestom Hajnówka), Narew, Narewka v hajnowskom okrese.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.“


Top