Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/73


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/2164

z 30. novembra 2016

o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí (ECB/2015/43) (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktorých menou je euro.

(2)

19 členských štátov, ktorých menou je euro, predložilo ECB na schválenie svoje žiadosti o schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2017, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu. Niektoré z týchto členských štátov poskytli aj dodatočné informácie, ktoré sa týkajú obehových mincí, ak ich mali dotknuté členské štáty k dispozícii a považovali ich za dôležité na odôvodnenie ich žiadosti.

(3)

Keďže právo členských štátov vydávať euromince je obmedzené objemom emisie, ktorý schvaľuje ECB, členské štáty nemôžu prekročiť objemy schválené ECB bez jej predchádzajúceho súhlasu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2017

ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú členské štáty, ktorých menou je euro, vydať v roku 2017, ako je uvedené v tejto tabuľke:

(v miliónoch EUR)

 

Schválený objem euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2017

 

Obehové mince

Pamätné mince

(neurčené do obehu)

Objem emisie mincí

Belgicko

51,0

1,0

52,0

Nemecko

419,0

219,0

638,0

Estónsko

9,7

0,3

10,0

Írsko

30,7

0,8

31,5

Grécko

106,3

0,6

106,9

Španielsko

359,3

30,0

389,3

Francúzsko

224,3

51,0

275,3

Taliansko

94,2

1,8

96,0

Cyprus

14,0

0,1

14,1

Lotyšsko

16,3

0,3

16,6

Litva

30,0

0,3

30,3

Luxembursko

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Holandsko

25,0

4,0

29,0

Rakúsko

87,2

181,8

269,0

Portugalsko

62,0

3,0

65,0

Slovinsko

24,0

2,0

26,0

Slovensko

15,6

1,4

17,0

Fínsko

35,0

10,0

45,0

Spolu

1 631,5

507,8

2 139,3

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 30. novembra 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2015, s. 123.


Top