EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2345

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2345 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Text s významom pre EHP)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 29–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Nepriamo zrušil 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2345/oj

16.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2345

z 15. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 a 3 a jeho článok 38 písm. d),

keďže:

(1)

Príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje zoznam tretích krajín, ktorých systémy výroby a kontrolné opatrenia pre ekologickú výrobu poľnohospodárskych produktov sú uznané za rovnocenné so systémom a opatreniami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré poskytli Kostarika, Tunisko, Spojené štáty a Kórejská republika, názov súkromnej inšpekčnej organizácie „BCS Öko-Garantie GmbH“ sa zmenil na „KIWA BCS Öko-Garantie GmbH“.

(3)

Podľa informácií, ktoré poskytla Argentína, sa zmenila internetová adresa súkromnej inšpekčnej organizácie „Letis SA“.

(4)

Podľa informácií, ktoré poskytla Austrália, sa zmenila internetová adresa príslušného orgánu. Okrem toho súkromná inšpekčná organizácia „AQIS“ ukončila svoju činnosť a už by nemala byť uvedená v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(5)

Podľa informácií, ktoré poskytla Kanada, súkromná inšpekčná organizácia „SAI Global Certification Services Limited“ ukončila svoju činnosť a už by nemala byť uvedená v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Okrem toho nová súkromná inšpekčná organizácia „TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)“ by mala byť zaradená do uvedenej prílohy.

(6)

Podľa informácií, ktoré poskytla Kostarika, sa zmenila internetová adresa štátnej inšpekčnej organizácie „Servicio Fitosanitario del Estado“.

(7)

Podľa informácií, ktoré poskytla India, príslušný orgán odobral uznanie súkromným inšpekčným organizáciám „Biocert India Pvt. Ltd, Indore“ a „TUV India Pvt. Ltd“, ktoré by už nemali byť uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Okrem toho príslušný indický orgán uznal tri súkromné inšpekčné organizácie, ktoré by sa mali pridať do zoznamu v uvedenej prílohe: „Odisha State Organic Certification Agency“, „Gujarat Organic Products Certification Agency“ a „Uttar Pradesh State Organic Certification Agency“.

(8)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Japonsko, sa zmenil názov príslušného orgánu.

(9)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Tunisko, sa zmenila internetová adresa príslušného orgánu.

(10)

Podľa informácií, ktoré poskytli Spojené štáty, sa zmenil názov súkromnej inšpekčnej organizácie „Department of Plant Industry“ na „Clemson Univerzity“, názov súkromnej inšpekčnej organizácie „Indiana Certified Organic LLC“ sa zmenil na „Ecocert ICO, LLC“, názov súkromnej inšpekčnej organizácie „Marin County“ sa zmenil na „Marin Organic Certified Agriculture“ a názov súkromnej inšpekčnej organizácie „OIA North America, LLC“ sa zmenil na „Americert International (AI)“. Okrem toho súkromná inšpekčná organizácia „Organic National & International Certifiers (ON&IC)“ ukončila svoju činnosť a už by nemala byť uvedená v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(11)

Podľa informácií, ktoré poskytla Kórejská republika, kórejský príslušný orgán uznal dve ďalšie súkromné inšpekčné organizácie, ktoré by mali byť uvedené v zozname v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008: „Neo environmentally-friendly“ a „Green Environmentally-Friendly certification center“.

(12)

V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa uvádza zoznam súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií oprávnených vykonávať kontroly a vydávať osvedčenia v tretích krajinách na účely rovnocennosti.

(13)

Článok 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 stanovuje, že pre produkty, ktoré nie sú dovážané podľa článku 32 a ktoré nie sú dovážané z tretej krajiny, ktorá je uznaná v súlade s článkom 33 ods. 2 uvedeného nariadenia, môže Komisia uznať súkromné inšpekčné organizácie za príslušné vykonávať úlohy na účely dovozu produktov poskytujúcich rovnocenné záruky. V článku 10 ods. 2 písm. b) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1235/2008 sa preto stanovuje, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nemôže byť uznaná pre produkt pochádzajúci z tretej krajiny uvedenej v zozname uznaných tretích krajín v prílohe III k uvedenému nariadeniu a patriaci do kategórie produktov, pre ktorú je daná tretia krajina uznaná.

(14)

Vzhľadom na to, že Kanada a Japonsko sú v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 uznané tretie krajiny a sú zaradené do kategórie produktov A v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008, zdá sa, že uvedené ustanovenia neboli v minulosti v prípade produktov pochádzajúcich z Kanady a Japonska a patriacich do kategórie produktov A dostatočne dodržiavané, pokiaľ ide o uznanie týchto súkromných inšpekčných organizácií uvedených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008: „CCOF Certification Services“, „IMOswiss AG“, „International Certification Services, Inc.“, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“, „Japan Organic and Natural Foods Association“, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Organic crop improvement association“ a „Quality Assurance International“.

(15)

Komisia sa v prípade Kanady a Japonska obrátila na dotknuté inšpekčné organizácie, aby ich informovala o svojom úmysle odobrať uznanie pre kategóriu produktov A. Pozorne preskúmala prijaté pripomienky.

(16)

Inšpekčná organizácia „Afrisco Certified Organic, CC“ informovala Komisiu, že ukončila svoje certifikačné činnosti vo všetkých tretích krajinách, pre ktoré bola uznaná, a už by nemala byť uvedená v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(17)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Agreco R.F. Göderz GmbH“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A a D na Rusko a pri kategórii produktov D na Bolíviu, Bosnu a Hercegovinu, Dominikánsku republiku, Ekvádor, Egypt, Gruzínsko, Indonéziu, Kazachstan, Kirgizsko, Madagaskar, Čiernu Horu, Peru, Srbsko, Tanzániu, Thajsko, Togo, Turkménsko, Uzbekistan a Venezuelu.

(18)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Australia Certified Organic“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategórii produktov B na Čínu a Vanuatu a pri kategórii produktov D na Cookove ostrovy.

(19)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Bio.inspecta AG“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe získaných informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A a D na Bosnu a Hercegovinu, Maroko a Spojené arabské emiráty.

(20)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Bureau Veritas Certification France SAS“, aby bola zaradená do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe poskytnutých informácií sa dospelo k záveru, že je oprávnené uznať organizáciu „Bureau Veritas Certification France SAS“ pre kategórie produktov A a D na Madagaskare, Mauríciu, v Monaku, Maroku a Nikarague, pre kategóriu produktov C na Madagaskare a v Nikarague a pre kategóriu produktov E na Mauríciu.

(21)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A a D na Konžskú demokratickú republiku, Čiernu Horu, Nepál, okupované palestínske územia a Pakistan, pri kategóriách produktov A, B a D na Kamerun a Nigériu a pri kategórii produktov C na Čínu a Taiwan.

(22)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategórii produktov D na Kolumbiu.

(23)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Control Union Certifications“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A, D a F na Benin, Botswanu, Kamerun, Kubu, Curaçao, Haiti, Keňu, Lesotho, Malawi, Mongolsko, Maroko, Namíbiu, Senegal, Surinam, Svazijsko, Taiwan, Togo a Zimbabwe, pri kategóriách produktov A, B, C, D, E a F na Arménsko a Kazachstan a pri kategóriách produktov A, B, C, D a F na Irak.

(24)

Inšpekčná organizácia „Doalnara Certified Organic, LLC“ informovala Komisiu, že ukončila svoje certifikačné činnosti v Kórejskej republike, jedinej tretej krajine, pre ktorú bola uznaná, a už by nemala byť uvedená v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(25)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Ecocert SA“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategórii produktov A na Botswanu, pri kategóriách produktov A a D na Arménsko, Belize, Kapverdy, Stredoafrickú republiku, Kongo (Brazzaville), Konžskú demokratickú republiku, Salvádor, Rovníkovú Guineu, Gruzínsko, Guineu-Bissau, Honduras, Hongkong, Libériu, Mauritániu, Mjanmarsko/Barmu, Nikaraguu, Panamu, Samou, Seychely, Singapur, Srí Lanku, Surinam, Tadžikistan, Východný Timor a Venezuelu, pri kategóriách produktov A, B a D na Afganistan a Sierru Leone, pri kategóriách produktov A, D a E na Turkménsko, pri kategórii produktov B na Benin, Kamerun, Kolumbiu, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor, Indonéziu, Monako, Filipíny, Srbsko, Tunisko, Vietnam a Zambiu, pri kategórii produktov C na Kórejskú republiku, pri kategórii produktov D na Čad, Etiópiu, Mongolsko, Namíbiu, Niger, Nigériu, Pakistan a Vanuatu, pri kategórii produktov E na Indiu, Kirgizsko, Maroko, Sýriu, Thajsko a Uruguaj, pri kategóriách produktov B a E na Keňu, Paraguaj a Ugandu, pri kategóriách produktov B, D a E na Ukrajinu, pri kategóriách produktov B, E a F na Burkinu Faso, Mexiko a Peru, pri kategóriách D a E na Kazachstan, Rusko a Uzbekistan a pri kategóriách výrobkov E a F na Madagaskar.

(26)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A a D na Belize. Okrem toho organizácia „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ informovala Komisiu, že zmenila svoju internetovú adresu.

(27)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A a D na Gambiu, Libériu, Pakistan, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan, pri kategóriách produktov A, D a E na Kazachstan, pri kategóriách produktov B na Guatemalu, Kirgizsko, Peru a Rusko a pri kategórii produktov E na Spojené arabské emiráty.

(28)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Mayacert“, aby bola zaradená do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené uznať organizáciu „Mayacert“ pre kategórie produktov A, B a D v Mexiku, pre kategórie produktov A a D v Guatemale, Hondurase a Nikarague a pre kategóriu produktov D v Kolumbii, Dominikánskej republike a Salvádore.

(29)

Organizácia „Onecert, Inc.“ oznámila Komisii zmenu svojho názvu na „OneCert International PVT Ltd.“ a takisto ju informovala o zmene svojej adresy.

(30)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Organic Standard“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A a D na Tadžikistan a pri kategórii produktov E na Kazachstan a Rusko.

(31)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Organización Internacional Agropecuaria“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania pri kategóriách produktov A a D na Čile, Ekvádor a Peru.

(32)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „ORSER“, aby bola zaradená do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené uznať organizáciu „ORSER“ pre kategórie produktov A a D v Turecku.

(33)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.“, aby bola pri kategórii produktov D v Japonsku zaradená do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Ako sa uvádza v odôvodnení 13, v článku 10 ods. 2 písm. b) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1235/2008 sa stanovuje, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nemôže byť uznaná pre produkt pochádzajúci z tretej krajiny uvedenej v zozname uznaných tretích krajín v prílohe III k uvedenému nariadeniu a patriaci do kategórie produktov, pre ktorú je daná tretia krajina uznaná. Japonsko je uznané za tretiu krajinu v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 a zaradené do uvedenej prílohy pre kategóriu produktov D. Keďže sa však toto uznanie nevzťahuje na všetky zložky, ktoré sa môžu do Japonska legálne dovážať a spracovávať, je vhodné uznať súkromné inšpekčné organizácie pre spracovávané produkty, na ktoré sa nevzťahuje uznanie Japonska pre kategóriu produktov D, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008, aby sa produkty pochádzajúce z Japonska, ktoré sa spracovávajú so zložkami, ktoré môžu byť legálne dovezené do Japonska, ale nevzťahuje sa na ne uznanie stanovené v uvedenej prílohe, mohli dovážať do Únie. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené uznať organizáciu „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.“ pre kategóriu produktov D (s výnimkou vína) v Japonsku v prípade produktov, na ktoré sa nevzťahuje uznanie podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 a ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(34)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „QC&I“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť rozsah jej uznania pri kategórii produktov D na víno.

(35)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Quality Partner“, aby bola zaradená do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené uznať organizáciu „Quality Partner“ pre kategórie výrobkov C a D v Indonézii.

(36)

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(37)

Aby súkromné inšpekčné organizácie, ktorých sa týka odobratie uznania pre kategóriu produktov A v súvislosti s Kanadou a Japonskom, mali možnosť prijať opatrenia potrebné na prispôsobenie svojich obchodných vzťahov novej situácii, mali by sa príslušné zmeny prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 uplatňovať 6 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(38)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 6, 13, 14, 15, 16, 17 písm. d), 20 a 25 prílohy II sa uplatňujú 6 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).


PRÍLOHA I

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

V zázname týkajúcom sa Argentíny sa v bode 5 internetová adresa súkromnej inšpekčnej organizácie „Letis SA“ nahrádza adresou „www.letis.org“.

2.

Záznam týkajúci sa Austrálie sa mení takto:

a)

v bode 4 sa internetová adresa príslušného orgánu nahrádza adresou:

„www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic“

b)

v bode 5 sa riadok týkajúci sa číselného kódu AU-BIO-002 vypúšťa.

3.

V zázname týkajúcom sa Kanady sa bod 5 mení takto:

a)

riadok týkajúci sa číselného kódu CA-ORG-020 sa vypúšťa;

b)

dopĺňa sa tento riadok:

„CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca“

4.

V zázname týkajúcom sa Kostariky sa bod 5 mení takto:

a)

riadok týkajúci sa číselného kódu CR-BIO-001 sa nahrádza takto:

„CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.sfe.go.cr“

b)

riadok týkajúci sa číselného kódu CR-BIO-002 sa nahrádza takto:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

5.

V zázname týkajúcom sa Indie sa bod 5 mení takto:

a)

riadky týkajúce sa číselných kódov IN-ORG-019 a IN-ORG-022 sa vypúšťajú;

b)

dopĺňajú sa tieto riadky:

„IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org“

6.

V zázname týkajúcom sa Japonska sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

Príslušné orgány: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html a Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.“

7.

Záznam týkajúci sa Tuniska sa mení takto:

a)

v bode 4 sa internetová adresa príslušného orgánu nahrádza adresou:

„www.agriculture.tn a www.onagri.tn“

b)

v bode 5 sa riadok týkajúci sa číselného kódu TN-BIO-003 nahrádza takto:

„TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

8.

V zázname týkajúcom sa Spojených štátov sa bod 5 mení takto:

a)

riadok týkajúci sa číselného kódu US-ORG-004 sa nahrádza takto:

„US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

b)

riadok týkajúci sa číselného kódu US-ORG-009 sa nahrádza takto:

„US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification“

c)

riadok týkajúci sa číselného kódu US-ORG-016 sa nahrádza takto:

„US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com“

d)

riadok týkajúci sa číselného kódu US-ORG-022 sa nahrádza takto:

„US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca“

e)

riadok týkajúci sa číselného kódu US-ORG-038 sa nahrádza takto:

„US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com“

f)

riadok týkajúci sa číselného kódu US-ORG-045 sa vypúšťa.

9.

V zázname týkajúcom sa Kórejskej republiky sa bod 5 mení takto:

a)

riadok týkajúci sa číselného kódu KR-ORG-002 sa vypúšťa;

b)

riadok týkajúci sa číselného kódu KR-ORG-011 sa nahrádza takto:

„KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

c)

dopĺňajú sa tieto riadky:

„KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr“


PRÍLOHA II

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

Celý záznam týkajúci sa organizácie „Afrisco Certified Organic, CC“ sa vypúšťa.

2.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Agreco R.F. Göderz GmbH“ sa bod 3 mení takto:

a)

vkladá sa tento nový riadok:

„Rusko

RU-BIO-151

x

x

—“

b)

v riadkoch týkajúcich sa Bolívie, Bosny a Hercegoviny, Dominikánskej republiky, Ekvádora, Egypta, Gruzínska, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Madagaskaru, Čiernej Hory, Peru, Srbska, Tanzánie, Thajska, Toga, Turkménska, Uzbekistanu a Venezuely sa dopĺňa krížik v stĺpci D.

3.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Australian Certified Organic“ sa bod 3 mení takto:

a)

v riadkoch týkajúcich sa Číny a Vanuatu sa dopĺňa krížik v stĺpci B;

b)

v riadku týkajúcom sa Cookových ostrovov sa dopĺňa krížik v stĺpci D.

4.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Bio.inspecta AG“ sa v bode 3 v príslušnom poradí dopĺňajú tieto riadky:

„Bosna a Hercegovina

BA-BIO-161

x

x

Maroko

MA-BIO-161

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-161

x

x

—“

5.

Za záznam týkajúci sa organizácie „Bolicert Ltd.“ sa vkladá tento nový záznam:

„‚Bureau Veritas Certification France SAS‘

1.

Adresa: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle 92046 – Paris La Défense Cedex – France

2.

Internetová adresa: http://www.qualite-france.com

3.

Príslušné tretie krajiny, číselné kódy a kategórie produktov:

Tretia krajina

Číselný kód

Kategória produktov

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagaskar

MG-BIO-165

x

x

x

Maurícius

MU-BIO-165

x

x

x

Monako

MC-BIO-165

x

x

Maroko

MA-BIO-165

x

x

Nikaragua

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie

5.

Trvanie zaradenia do zoznamu: do 30. júna 2018.“

6.

V zázname týkajúcom sa organizácie „CCOF Certification Services“ sa v bode 3 v riadku, ktorý sa týka Kanady, vypúšťa krížik v stĺpci A.

7.

V zázname týkajúcom sa organizácie „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ sa bod 3 mení takto:

a)

dopĺňajú sa tieto riadky v príslušnom poradí:

„Kamerun

CM-BIO-140

x

x

x

Konžská demokratická republika

CD-BIO-140

x

x

Čierna Hora

ME-BIO-140

x

x

Nepál

NP-BIO-140

x

x

Nigéria

NG-BIO-140

x

x

x

Okupované palestínske územie

PS-BIO-140

x

x

Pakistan

PK-BIO-140

x

x

—“

b)

v riadku, ktorý sa týka Číny, sa dopĺňa krížik v stĺpci C;

c)

v riadku, ktorý sa týka Taiwanu, sa dopĺňa krížik v stĺpci C.

8.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ sa v bode 3 v riadku, ktorý sa týka Kolumbie, dopĺňa krížik v stĺpci D.

9.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Control Union Certifications“ sa v bode 3 v príslušnom poradí dopĺňajú tieto riadky:

„Arménsko

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Kamerun

CM-BIO-149

x

x

x

Kuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

Irak

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Keňa

KE-BIO-149

x

x

x

Lesoto

LS-BIO-149

x

x

x

Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongolsko

MN-BIO-149

x

x

x

Maroko

MA-BIO-149

x

x

x

Namíbia

NA-BIO-149

x

x

x

Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Surinam

SR-BIO-149

x

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-149

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-149

x

x

x

Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

x“

10.

Celý záznam týkajúci sa organizácie „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ sa vypúšťa.

11.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Ecocert SA“ sa bod 3 mení takto:

a)

dopĺňajú sa tieto riadky v príslušnom poradí:

„Afganistan

AF-BIO-154

x

x

x

Arménsko

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Botswana

BW-BIO-154

x

Kapverdy

CV-BIO-154

x

x

Stredoafrická republika

CF-BIO-154

x

x

Kongo (Brazzaville)

CG-BIO-154

x

x

Konžská demokratická republika

CD-BIO-154

x

x

Salvádor

SV-BIO-154

x

x

Rovníková Guinea

GQ-BIO-154

x

x

Gruzínsko

GE-BIO-154

x

x

Guinea Bissau

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hongkong

HK-BIO-154

x

x

Libéria

LR-BIO-154

x

x

Mauritánia

MR-BIO-154

x

x

Mjanmarsko/Barma

MM-BIO-154

x

x

Nikaragua

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Seychely

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapur

SG-BIO-154

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-154

x

x

Surinam

SR-BIO-154

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-154

x

x

Východný Timor

TL-BIO-154

x

x

Turkménsko

TM-BIO-154

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-154

x

x

—“

b)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Beninu, Kamerunu, Kolumbie, Pobrežia Slonoviny, Ekvádoru, Indonézie, Monaka, Filipín, Srbska, Tuniska, Vietnamu a Zambie, sa dopĺňa krížik v stĺpci B;

c)

v riadku, ktorý sa týka Kórejskej republiky, sa dopĺňa krížik v stĺpci C;

d)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Čadu, Etiópie, Mongolska, Namíbie, Nigeru, Nigérie, Pakistanu a Vanuatu, sa dopĺňa krížik v stĺpci D;

e)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Indie, Kirgizska, Maroka, Sýrie, Thajska a Uruguaja, sa dopĺňa krížik v stĺpci E;

f)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Kene, Paraguaja a Ugandy, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch B a E;

g)

v riadku, ktorý sa týka Ukrajiny, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch B, D a E;

h)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Burkiny Faso, Mexika a Peru, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch B, E a F;

i)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Kazachstanu, Ruska a Uzbekistanu, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch D a E;

j)

v riadku, ktorý sa týka Madagaskaru, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch E a F.

12.

Záznam týkajúci sa organizácie „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ sa mení takto:

a)

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Internetová adresa: http://www.imo-la.com“

b)

V bode 3 sa dopĺňa tento riadok:

„Belize

BZ-BIO-123

x

x

—“

13.

V zázname týkajúcom sa organizácie „IMOswiss AG“ sa v bode 3 v riadkoch, ktoré sa týkajú Kanady a Japonska, vypúšťa krížik v stĺpci A.

14.

V zázname týkajúcom sa organizácie „International Certification Services, Inc.“ sa v bode 3 v riadku, ktorý sa týka Kanady, vypúšťa krížik v stĺpci A.

15.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ sa v bode 3 v riadku, ktorý sa týka Japonska, vypúšťa krížik v stĺpci A.

16.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Japan Organic and Natural Foods Association“ sa v bode 3 v riadku, ktorý sa týka Japonska, vypúšťa krížik v stĺpci A.

17.

V zázname týkajúcom sa organizáie „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ sa bod 3 mení takto:

a)

dopĺňajú sa tieto riadky v príslušnom poradí:

„Gambia

GM-BIO-141

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-141

x

x

x

Libéria

LR-BIO-141

x

x

Pakistan

PK-BIO-141

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-141

x

x

Turkménsko

TM-BIO-141

x

 

x

Uzbekistan

UZ-BIO-141

x

x

—“

b)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Guatemaly, Kirgizska, Peru a Ruska, sa dopĺňa krížik v stĺpci B;

c)

v riadku, ktorý sa týka Spojených arabských emirátov, sa dopĺňa krížik v stĺpci E;

d)

v riadku, ktorý sa týka Japonska, sa vypúšťa krížik v stĺpci A.

18.

Za záznam týkajúci sa organizácie „Letis S.A.“ sa vkladá tento nový záznam:

„‚Mayacert‘

1.

Adresa: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Internetová adresa: http://www.mayacert.com

3.

Príslušné tretie krajiny, číselné kódy a kategórie produktov:

'Tretia krajina

Číselný kód

Kategória produktov

 

 

A

B

C

D

E

F

Kolumbia

CO-BIO-169

x

Dominikánska republika

DO-BIO-169

x

Salvádor

SV-BIO-169

x

Guatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Mexiko

MX-BIO-169

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-169

x

x

4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie, víno

5.

Trvanie zaradenia do zoznamu: do 30. júna 2018.“

19.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Onecert, Inc.“ sa nadpis a bod 1 nahrádzajú takto:

„‚OneCert International PVT. Ltd.‘

1.

Adresa: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India“

20.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Organic crop improvement association“ sa v bode 3 v riadkoch, ktoré sa týkajú Kanady a Japonska, vypúšťa krížik v stĺpci A.

21.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Organic Standard“ sa bod 3 mení takto:

a)

vkladá sa tento nový riadok:

„Tadžikistan

TJ-BIO-108

x

x

—“

b)

v riadkoch, ktoré sa týkajú Kazachstanu a Ruska, sa dopĺňa krížik v stĺpci E.

22.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Organización Internacional Agropecuaria“ sa v bode 3 v príslušnom poradí dopĺňajú tieto riadky:

„Čile

CL-BIO-110

x

x

Ekvádor

EC-BIO-110

x

x

Peru

PE-BIO-110

x

x

—“

23.

Za záznam týkajúci sa organizácie „Organska Kontrola“ sa vkladajú tieto nové záznamy:

„‚ORSER‘

1.

Adresa: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turkey

2.

Internetová adresa: http://orser.com.tr

3.

Príslušné tretie krajiny, číselné kódy a kategórie produktov:

Tretia krajina

Číselný kód

Kategória produktov

 

 

A

B

C

D

E

F

Turecko

TR-BIO-166

x

x

4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie

5.

Trvanie zaradenia do zoznamu: do 30. júna 2018.

‚Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.‘

1.

Adresa: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan

2.

Internetová adresa: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Príslušné tretie krajiny, číselné kódy a kategórie produktov:

Tretia krajina

Číselný kód

Kategória produktov

 

 

A

B

C

D

E

F

Japonsko

JP-BIO-167

x

4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie, víno a produkty, na ktoré sa vzťahuje príloha III.

5.

Trvanie zaradenia do zoznamu: do 30. júna 2018.“

24.

V zázname týkajúcom sa organizácie „QC&I GmbH“ sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie“

25.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Quality Assurance International“ sa v bode 3 v riadku, ktorý sa týka Kanady, vypúšťa krížik v stĺpci A.

26.

Za záznam týkajúci sa organizácie „Quality Assurance International“ sa vkladá tento nový záznam:

„‚Quality Partner‘

1.

Adresa: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgium

2.

Internetová adresa: http://www.quality-partner.be

3.

Príslušné tretie krajiny, číselné kódy a kategórie produktov:

Tretia krajina

Číselný kód

Kategória produktov

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonézia

ID-BIO-168

x

x

4.

Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie, riasy a víno

5.

Trvanie zaradenia do zoznamu: do 30. júna 2018.“


Top