Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0375

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/375 zo 6. marca 2015 , ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

OJ L 64, 7.3.2015, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/375/oj

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/375

zo 6. marca 2015,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada prijala 18. januára 2012 nariadenie (EÚ) č. 36/2012.

(2)

Vzhľadom na závažnosť situácie by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, malo doplniť sedem osôb a šesť subjektov.

(3)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. marca 2015

Za Radu

predseda

K. GERHARDS


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedeného v oddieloch A a B prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa dopĺňajú tieto osoby a subjekty:

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

199.

Bayan Bitar

(alias Dr. Bayan Al-Bitar)

Adresa: P. O. Box 11037 Damask, Sýria

Výkonný riaditeľ Organisation for Technological Industries (OTI) a Syrian Company for Information Technology (SCIT), ktoré sú pobočkami sýrskeho ministerstva obrany, ktorý bol označený Radou.

OTI pomáha pri výrobe chemických zbraní pre sýrsky režim.

Ako výkonný riaditeľ OTI a SCIT Bayan Bitar poskytuje podporu sýrskemu režimu. Vzhľadom na jeho úlohu pri výrobe chemických zbraní tiež nesie spoluzodpovednosť za násilné represálie voči obyvateľom Sýrie.

Vzhľadom na vysokú funkciu, ktorú zastáva v týchto subjektoch, je tiež v spojení s označenými subjektmi OTI a SCIT.

7.3.2015

200.

Brigádny generál Ghassan Abbas

Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P. O. Box 4470, Damask)

Riaditeľ pobočky označeného subjektu Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) pri Jumraya/Jmraiya.

Zúčastnil sa na šírení chemických zbraní a organizácie útokov s chemickými zbraňami aj v oblasti Ghouta v auguste 2013. Je preto spoluzodpovedný za násilné represálie voči obyvateľom Sýrie.

Ghassan Abbas ako riaditeľ pobočky SSRC/CERS pri Jumraya/Jmraiya poskytuje podporu sýrskemu režimu.

Vzhľadom na vysokú funkciu, ktorú zastáva v SSRC, je tiež v spojení s označeným subjektom SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Adresa: Pangates International Corp Ltd, P. O. Box Sharjah Airport International Free Zone, Spojené arabské emiráty (UAE)

Al Karim for Trade and Industry, P. O. Box 111, 5797 Damask, Sýria

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Výkonný riaditeľ označeného subjektu Pangates International Corp Ltd, ktorá pôsobí ako prostredník pri dodávkach ropy pre sýrsky režim.

Wael Abdulkarim ako výkonný riaditeľ Pangates poskytuje sýrskemu režimu podporu a má z neho prospech. Zastáva tiež vysokú pozíciu v označenom subjekte Al Karim Group, ktorý je materskou spoločnosťou Pangates.

Vzhľadom na vysoké funkcie, ktoré zastáva v Pangates a Al Karim Group, je tiež v spojení s týmito označenými subjektmi.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Adresa: Pangates International Corp Ltd, P. O. Box Sharjah Airport International Free Zone, Spojené arabské emiráty (UAE). Al Karim for Trade and Industry, P. O. Box 111, 5797 Damask, Sýria

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Generálny riaditeľ Pangates International Corp Ltd, ktorá pôsobí ako prostredník pri dodávkach ropy pre sýrsky režim, a riaditeľ skupiny Al Karim. Rada označila Pangates International a Al Karim Group.

Ako generálny riaditeľ Pangates a riaditeľ materskej spoločnosti Al Karim Group Ahmad Barqawi poskytuje sýrskemu režimu podporu a má z neho prospech. Vzhľadom na svoje vysoké postavenie v Pangates a Al Karim Group je tiež v spojení s označenými subjektmi Pangates International a Al Karim Group.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Damascas Province, Yabroud, Al Jalaa St, Sýria

Prominentný sýrsky podnikateľ, spoluvlastník HESCO Engineering and Construction Company, významnej strojárskej a stavebnej spoločnosti v Sýrii. Má blízke vzťahy so sýrskym režimom.

George Haswani pôsobí ako prostredník pri nákupe ropy od ISIL pre sýrsky režim, a tak poskytuje sýrskemu režimu podporu a má z neho prospech.

Režim mu poskytuje priaznivé zaobchádzanie, z čoho čerpá rôzne výhody, napríklad kontrakt (ako subdodávateľ) so Stroytransgaz, jednou z hlavných ruských ropných spoločností.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask

Sýria

Zastáva vysokú riadiacu pozíciu v Hamsho Trading.

Vzhľadom na vysokú funkciu, ktorú zastáva v Hamsho Trading, pobočke Hamsho International označenej Radou, poskytuje podporu sýrskemu režimu. Je tiež v spojení s označeným subjektom Hamsho International.

Emad Hamsho poskytuje financie milíciám šabíha, ktoré zasa zbierajú oceľ z oblastí zničených ozbrojenými silami sýrskeho režimu a milíciami a tavia ju v miestnych továrňach Syria Steel (Hmisho Steel). Je tiež viceprezidentom Sýrskej rady pre železo a oceľ spolu s označenými prorežimnými podnikateľmi, ako je napríklad Ayman Jaber. Je tiež spoločníkom Baššára al-Asada.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(alias Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask

Sýria

Samir Hamsho je významný sýrsky podnikateľ, ktorý má z režimu prospech a poskytuje mu podporu. Je majiteľom a predsedom Al Buroj and Syria Steel/Hmisho Steel, pobočiek Hamsho Trading, ktorá je pobočkou Radou označeného subjektu Hamsho International.

V marci 2014 ho minister priemyslu vymenoval do obchodnej komory v meste Homs.

Poskytuje teda sýrskemu režimu podporu a z kontaktov s režimom má prospech.

Je tiež v spojení s označenými subjektmi Hamsho International, Syria Steel SA a Al Buroj Trading.

7.3.2015

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

65.

Organisation for Technological Industries

[alias Technical Industries Corporation (TIC)]

Adresa: P. O. Box 11037 Damask, Sýria

Pobočka Radou označeného sýrskeho ministerstva obrany.

OTI sa podieľa na výrobe chemických zbraní pre sýrsky režim.

Je preto zodpovedná za násilné represálie voči obyvateľom Sýrie.

Ako pobočka ministerstva obrany je tiež v spojení s označeným subjektom.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresa: P. O. Box 11037 Damask, Sýria

Pobočka Organisation for Technological Industries (OTI), a teda sýrskeho ministerstva obrany označených Radou. Spolupracuje tiež so Sýrskou centrálnou bankou, ktorú označila Rada.

Ako pobočka OTI a ministerstva obrany je SCIT v spojení s týmito označenými subjektmi.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask

Sýria

Pobočka Hamsho International, subjektu, ktorý označila Rada.

Hamsho Trading je teda v spojení s Hamsho International, subjektom, ktorý označila Rada.

Podporuje sýrsky režim prostredníctvom svojich pobočiek vrátane Syria Steel. Prostredníctvom svojich pobočiek je v spojení so rôznymi skupinami, napríklad prorežimnými milíciami šabíha.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(alias Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask

Sýria

Pobočka Hamsho Trading, a teda v konečnom dôsledku pobočka Hamsho International, subjektu, ktorý označila Rada. Syria Steel SA je teda v spojení s označeným subjektom. Syria Steel tiež podporuje sýrsky režim prostredníctvom spolupráce s milíciami šabíha a výrobou zbraní.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(alias Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask

Sýria

Pobočka Hamsho Trading, a teda v konečnom dôsledku pobočka Hamsho International, subjektu, ktorý označila Rada.

Al Buroj Trading je teda v spojení s označeným subjektom Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresy: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Bejrút, Libanon.

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, P. O. Box 11-503, Bejrút, Libanon

DK Group dodáva nové bankovky Sýrskej centrálnej banke.

DK Group teda poskytuje podporu režimu. Vzhľadom na tento dodávateľský vzťah je tiež v spojení s označeným subjektom Sýrskou centrálnou bankou.

7.3.2015


Top