Help Print this page 

Document 32015R0240

Title and reference
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/240 z  9. februára 2015 , ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
  • In force
OJ L 40, 16.2.2015, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/240/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/240

z 9. februára 2015,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Vzhľadom na pretrvávajúcu vážnosť situácie na území Ukrajiny sa Rada domnieva, že do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa mali doplniť ďalšie osoby a subjekty.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2015.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 1

I.   Osoby

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

133.

Pavel DREMOV (alias Batya)

Павел ДРЁМОВ

Narodený v roku 1976, v Stachanove

Veliteľ „Prvého kozáckeho regimentu“ (First Cossack Regiment), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východnej Ukrajine.

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV (alias Fritz, Serbian)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Narodený v roku 1991 v Sankt-Peterburgu

Veliteľ jednotky „Rusič“ (Rusich), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východnej Ukrajine.

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV (alias Motorola)

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

Narodený 2.2.1983 v Uchta, Komi

Veliteľ „bataliónu Sparta“ (Sparta Battalion), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východnej Ukrajine.

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH (alias Givi)

Михаил Толстых

Narodený v roku 1980 v Ilovajsku

Veliteľ „bataliónu Somali“ (Somali battalion), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východnej Ukrajine.

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Tzv. „zástupca veliteľa“ na ministerstve obrany tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Tzv. „minister spravodlivosti“ nezákonnejj tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Tzv. „podpredseda Rady ministrov“ tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Tzv. „hlavný veliteľ ľudových milícií“ tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Narodená 20.11.1988 v Krasnoarmajsku

Tzv. „ministerka spravodlivosti“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Narodený 27.1.1974

Tzv. „minister pre rozpočet“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Tzv. „minister pre rozpočet“ tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Narodený 22.4.1985 v Chersone

Tzv. „minister komunikácii“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Tzv. „ministerka pre hospodársky rozvoj a obchod“ tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Narodená v roku 1975, v Krasny Luch, Vorošilovgrad Luhansk

Tzv. „úradujúca generálna prokurátorka“ tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Narodený 15.5.1955 v Omsku

Námestník ministra obrany, ktorý sa v tejto funkcii podieľal na podpore nasadenia ruských jednotiek na Ukrajine.

Podľa súčasného ruského ministerstva obrany sa z tejto funkcie podieľa na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády. Tieto politiky ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Narodený 8.5.1956 v Kaunase (Litva)

Prvý námestník ministra obrany, ktorý sa v tejto funkcii podieľal na podpore nasadenia ruských jednotiek na Ukrajine.

Podľa súčasného ruského ministerstva obrany sa z tejto funkcie podieľa na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády. Tieto politiky ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Narodený 9.11.1963 v NDR

Riaditeľ oddelenia pre hlavné operácie a zástupca šéfa generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie. V oboch funkciách sa aktívne podieľa na formovaní a vykonávaní vojenskej kampane ruských síl na Ukrajine.

Podľa deklarovaných činností generálneho štábu vykonáva operačnú kontrolu nad ozbrojenými silami, aktívne sa podieľa na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády, ktorá je hrozbou pre územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Narodený 11.9.1937 v Časov Jar, (Ukrajina)

Člen Štátnej dumy.

Navštívil takzvanú Doneckú ľudovú republiku a počas svojej návštevy predniesol vyhlásenia, ktorými podporil separatistov. Bol tiež vymenovaný za honorárneho konzula tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ v Ruskej federácii.

20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvorení nových federálych celkov v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Narodený 14.3.1955 v Kaliningradskej oblasti, ZSSR.

Prvý podpredseda Výboru pre etnické otázky Štátnej dumy.

Zakladateľ občianskeho hnutia „Krasnaja Moskva – front vlasteneckej pomoci Červená Moskva“, ktoré organizovalo verejné demonštrácie na podporu separatistov a tým podporilo politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvorení nových federálych celkov v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

16.2.2015

II.   Subjekty

 

Názov

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

29.

Kozácka národná garda

Казачья Национальная Гвардия

 

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

Keďže jej velí Nikolay KOZITSYN, je v spojení s touto osobou zaradenou na zoznam.

16.2.2015

30.

Batalión Sparta

Батальон „Спарта“

 

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

Keďže jej velí Arseny PAVLOV, je v spojení s touto osobou zaradenou na zoznam.

16.2.2015

31.

Batalión Somali

Батальон „Сомали“

 

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

Keďže jej velí Mikhail TOLSTYKH alias Givi, je v spojení s touto osobou zaradenou na zoznam.

16.2.2015

32.

Batalión Zarya

Батальон „Заря“

 

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

33.

Brigáda Prizrak

Бригада „Призрак“

 

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

Keďže jej velí Oleksiy MOZGOVY, je v spojení s touto osobou zaradenou na zoznam.

16.2.2015

34.

Batalión Oplot

Батальон „Оплот“

Sociálne médiá:

http://vk.com/oplot_info

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

35.

Batalión Kalmius

Батальон „Кальмиус“

 

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

36.

Batalión Smrť

Батальон „Смерть“

 

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

37.

Verejné hnutie „NOVOROSSIYA“(NOVORASIJA – NOVORUSKO)

Движение Новороссия

 

Verejné hnutie „Novoroasija“/„Novorusko“ bolo založené v novembri 2014 v Rusku a na jeho čele je ruský dôstojník Igor Strelkov [identifikovaný ako zamestnanec hlavného spravodajského riaditeľstva generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GRU)].

Medzi jeho deklarované ciele patrí poskytovať všetky druhy účinnej pomoci pre „Novorusko“, a to aj pomocou pre bojovú činnosť milícií vo východnej Ukrajine, čím podporuje činnosti, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Spojené s osobou uvedenou na zozname za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny.

16.2.2015


Top