Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1372

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1372 zo 7. augusta 2015, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Estónska, Litvy a Lotyšska [oznámené pod číslom C(2015) 5715] (Text s významom pre EHP)

OJ L 211, 8.8.2015, p. 34–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1372/oj

8.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1372

zo 7. augusta 2015,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Estónska, Litvy a Lotyšska

[oznámené pod číslom C(2015) 5715]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 odsek 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému rozhodnutiu sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti daných členských štátov diferencované podľa úrovne rizika na základe epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Talianska, Lotyšska, Litvy a Poľska.

(2)

V júli a auguste 2015 oznámilo Estónsko jeden prípad afrického moru ošípaných u diviakov a tri ohniská nákazy u domácich ošípaných v oblastiach uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Prípad s diviakmi sa vyskytol v oblasti uvedenej v časti I danej prílohy. Dve ohniská nákazy u domácich ošípaných sa vyskytli v oblasti uvedenej v časti II a zvyšné ohnisko v oblasti uvedenej v časti III danej prílohy.

(3)

V júli a auguste 2015 oznámilo Lotyšsko prípady afrického moru ošípaných u diviakov v oblastiach uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto prípady sa vyskytli v oblastiach uvedených v časti I danej prílohy.

(4)

V júli 2015 oznámila Litva jeden prípad afrického moru ošípaných u domácich ošípaných v oblastiach uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Toto ohnisko nákazy sa vyskytlo v oblasti uvedenej v časti II danej prílohy.

(5)

Pri posudzovaní rizika, ktoré predstavuje situácia v oblasti zdravia zvierat nakazených touto chorobou v Estónsku, Litve a Lotyšsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie týkajúcej sa afrického moru ošípaných v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, mal by sa zmeniť zoznam oblastí Únie, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a to tak, aby sa zohľadnila súčasná situácia v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v týchto členských štátoch.

(6)

Vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť oblasti uvedené v častiach I, II a III týkajúce sa Estónska, Litvy a Lotyšska.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. augusta 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Kallaste,

mesto Kunda,

mesto Mustvee,

mesto Pärnu,

mesto Rakvere,

mesto Tartu,

kraj (maakond) Harju,

kraj Läänemaa,

obec (vald) Alatskivi,

obec Are,

obec Audru,

obec Haaslava,

obec Halinga,

obec Haljala,

obec Kadrina,

obec Kambja,

obec Kasepää,

obec Koonga,

obec Laekvere,

obec Lavassaare,

obec Luunja,

obec Mäksa,

obec Meeksi,

obec Paikuse,

obec Pala,

obec Palamuse,

obec Peipsiääre,

obec Piirissaare,

obec Rägavere,

obec Rakvere,

obec Saare,

obec Sauga,

obec Sindi,

obec Sõmeru,

obec Surju,

obec Tabivere,

obec Tahkuranna,

obec Tapa,

obec Tartu,

obec Tootsi,

obec Tori,

obec Tõstamaa,

obec Vara,

obec Varbla,

obec Vihula,

obec Vinni,

obec Viru-Nigula,

obec Võnnu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Krimuldas obec (pagasti) Krimuldas,

v oblasti Priekuļu obce Priekuļu a Veselavas,

oblasť Amatas,

oblasť Cēsu,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Inčukalna,

oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Ķeguma,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līgatnes,

oblasť Mālpils,

oblasť Neretas,

v oblasti Ogres obce Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes a Mazozolu,

oblasť Ropažu,

oblasť Salas,

oblasť Sējas,

oblasť Siguldas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti (rajono savivaldybė) Jurbarkas tieto samosprávne obvody (seniūnija): Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus a Juodaičių,

v správnej oblasti Pakruojis tieto samosprávne obvody: Klovainių, Rozalimo a Pakruojo,

v správnej oblasti Panevežys tieto samosprávne obvody: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio a Smilgių,

v správnej oblasti Raseiniaiin tieto samosprávne obvody: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų a Šiluvos,

v správnej oblasti Šakiai tieto samosprávne obvody: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų a Šakių,

správna oblasť Pasvalys,

správna oblasť Vilkaviškis,

správna oblasť Radviliškis,

obec (savivaldybė) Kalvarija,

obec Kazlų Rūda,

obec Marijampolė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Augustów (s mestom Augustów), Nowinka, Sztabin a Bargłów Kościelny v augustowskom okrese (powiat),

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże a časť obce Zabłudów (juhozápadná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Czyże, Hajnówka (s mestom Hajnówka), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele a Czeremcha v hajnowskom okrese,

obce Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v siemiatyckom okrese,

obce Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (s mestom Wysokie Mazowieckie), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec vo wysokomazowieckom okrese,

obce Krasnopol a Puńsk v sejneńskom okrese,

obce Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskom okrese,

obec Rutki v zambrowskom okrese,

obce Suchowola a Korycin v sokólskom okrese,

bielski okres,

okres M. Białystok,

okres M. Suwałki,

moniecky okres.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto Vändra,

mesto Viljandi,

mesto Võru,

samosprávny kraj (maakond) IDA-Virumaa,

kraj Põlvamaa,

kraj Raplamaa,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa západne od cesty 49,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa západne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156 až po rieku Verilaske a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Abja,

obec Häädemeeste,

obec Haanja,

obec Halliste,

obec Karksi,

obec Kõpu,

obec Lasva,

obec Meremäe,

obec Misso,

obec Pärsti,

obec Saarde,

časť obce Tamsalu severovýchodne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

obec Vändra,

obec Vastseliina,

obec Võru.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Alūksnes,

oblasť Apes,

oblasť Balvi,

v oblasti Krimuldas obec Lēdurgas,

v oblasti Ogres obce of Krapes, Madlienas and Menģeles,

v oblasti Priekuļu obce Liepas a Mārsnēnu,

oblasť Smiltenes,

oblast Aizkraukles,

oblasť Aknīstes,

oblasť Alojas,

oblasť Baltinavas,

oblasť Cesvaines,

oblasť Ērgļu,

oblasť Gulbenes,

oblasť Ilūkstes,

oblasť Jaunpiebalgas,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krustpils,

oblasť Limbažu,

oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Madonas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Raunas,

oblasť Rugāju,

oblasť Salacgrīvas,

oblast Skrīveru,

oblasť Varakļānu,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Viļakas,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

republikové mesto Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti Anykščiai tieto samosprávne obvody: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos a časť Svėdasai nachádzajúca sa južne od cesty č. 118,

v správnej oblasti Kupiškis tieto samosprávne obvody: Alizava, Kupiškis, Noriūnai a Subačius,

v správnej oblasti Panevėžys tieto samosprávne obvody: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių a Velžio,

kraj (apskritis) Alytus,

samospráva mesta (miesto savivaldybė) Kaunas,

samospráva mesta Panevėžys,

samospráva mesta Vilnius,

správna oblasť Biržai,

v správnej oblasti Jonava tieto samosprávne obvody: Šilų, Bukonių a v samosprávnom obvode Žeimių tieto obce: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

samospráva mesta Kaišiadorys,

v správnej oblasti Kaišiadorys tieto samosprávne obvody: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės a časť samosprávneho obvodu Rumšiškių nachádzajúca sa južne od cesty N. A1,

v správnej oblasti Kaunas tieto samosprávne obvody: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių a Zapyškio,

Vsprávnej oblasti Kėdainiai tieto samosprávne obvody: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

správna oblasť Prienai,

správna oblasť Šalčininkai,

správna oblasť Širvintos,

správna oblasť Trakai,

správna oblasť Ukmergė,

správna oblasť Vilnius,

oblasť Birštonas,

oblasť Elektrėnai.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków a časť obce Zabłudów (severovýchodná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v sokólskom okrese,

obce Giby a Sejny (s mestom Sejny) v sejneńskom okrese,

obce Lipsk a Płaska v augustowskom okrese,

obce Narew, Narewka a Białowieża v hajnowskom okrese.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Põltsamaa,

mesto Võhma,

mesto Jõgeva,

mesto Elva,

kraj Järva,

kraj Valgamaa,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa východne od cesty 49,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa východne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156 až po rieku Verilaske a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

časť obce Tamsalu juhozápadne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

obec Rakke,

obec Väike-Maarja,

obec Jõgeva,

obec Kolga-Jaani,

obec Kõo,

obec Saarepeedi,

obec Paistu,

obec Pajusi,

obec Tarvastu,

obec Torma,

obec Antsla,

obec Konguta,

obec Laeva,

obec Mõniste,

obec Nõo,

obec Põltsamaa,

obec Puhja,

obec Puurmani,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Rõuge,

obec Sõmerpalu,

obec Tähtvere,

obec Ülenurme,

obec Urvaste,

obec Varstu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť Aglonas,

oblasť Beverīinas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Strenču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

republikové mesto Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti Anykščiai časť samosprávneho obvodu Svėdasai nachádzajúca sa severne od cesty č. 118,

v správnej oblasti Kupiškis samosprávne obvody Šimonys a Skapiškis,

správna oblasť Ignalina,

v správnej oblasti Jonava tieto samosprávne obvody: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos a v samosprávnom obvode Žeimiai tieto obce: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

samospráva mesta Jonava,

v správnej oblasti Kaunas tieto samosprávne obvody: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos and Neveronių,

v správnej oblasti Kaišiadorys samosprávne obvody Palomenės, Pravieniškių a časť samosprávneho obvodu Rumšiškių nachádzajúca sa severne od cesty N. A1,

v správnej oblasti Kėdainiai samosprávny obvod Pelėdnagių,

samosprávna oblasť Moletai,

samosprávna oblasť Rokiškis,

samosprávna oblasť Švencionys,

samosprávna oblasť Utena,

samosprávna oblasť Zarasai,

oblasť Visaginas.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce Gródek a Michałowo v białostockom okrese,

obce Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v sokólskom okrese.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

 

všetky oblasti Sardínie.“


Top