EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368R(01)

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1368/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014)

C/2016/6693

OJ L 288, 22.10.2016, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/corrigendum/2016-10-22/oj

22.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/58


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1368/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

( Úradný vestník Európskej únie L 366 z 20. decembra 2014 )

Na strane 15 v článku 1:

namiesto:

„Článok 1

1.   Príloha 1 sa mení takto:

a)

Oddiel ‚DÁNSKO – TALIANSKO‘ sa vypúšťa;

2.   V oddiele ‚FRANCÚZSKO – LUXEMBURSKO‘ sa písmeno b) nahrádza takto:

‚b)

Výmena listov zo 17. júla a 20. septembra 1995 týkajúcich sa podmienok vyrovnania vzájomných nárokov podľa článkov 93, 95 a 96 nariadenia (EHS) č. 574/72 a výmena listov z 10. júla a 30. augusta 2013‘.“

má byť:

„Článok 1

Príloha 1 k nariadeniu (ES) č. 987/2009 sa mení takto:

a)

Oddiel ‚DÁNSKO – TALIANSKO‘ sa vypúšťa;

b)

V oddiele ‚FRANCÚZSKO – LUXEMBURSKO‘ sa písmeno b) nahrádza takto:

‚b)

Výmena listov zo 17. júla a 20. septembra 1995 týkajúcich sa podmienok vyrovnania vzájomných nárokov podľa článkov 93, 95 a 96 nariadenia (EHS) č. 574/72 a výmena listov z 10. júla a 30. augusta 2013‘.“


Top