EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0910R(03)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES ( Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014 )

Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2015, p. 34–34 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/corrigendum/2015-02-20/oj

20.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 47/34


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 257 z 28. augusta 2014 )

1.

Na strane 79 v odôvodnení 51;

na strane 80 v odôvodnení 55 a 56;

na strane 82 v odôvodnení 70;

na strane 84 v článku 3 bode 12;

na strane 85 v článku 3 bode 23;

na strane 101 v názve článku 29, v článku 29 ods. 1 a 2, v názve článku 30, v článku 30 ods. 1;

na strane 102 v názve článku 31, v článku 31 ods. 1 a 2;

na strane 103 v článku 32 ods. 1 písm. f);

na strane 109 v článku 51 ods. 1;

na strane 111 v prílohe I písmene j);

na strane 112 v názve prílohy II v bodoch 1 a 2:

namiesto:

„‚kvalifikované zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu‘ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť:

„‚zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu‘ v príslušnom gramatickom tvare“.

2.

Na strane 85 v článku 3 bode 27 a 32;

na strane 105 v názve článku 39, v článku 39 ods. 1, 2 a 3;

na strane 113 v prílohe III písmene j):

namiesto:

„‚kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronickej pečate‘ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť:

„‚zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate‘ v príslušnom gramatickom tvare“.


Top