Help Print this page 

Document 32014R0910R(03)

Title and reference
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES ( Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014 )

OJ L 47, 20.2.2015, p. 34–34 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/corrigendum/2015-02-20/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html SK
PDF pdf SK
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 47/34


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 257 z 28. augusta 2014 )

1.

Na strane 79 v odôvodnení 51;

na strane 80 v odôvodnení 55 a 56;

na strane 82 v odôvodnení 70;

na strane 84 v článku 3 bode 12;

na strane 85 v článku 3 bode 23;

na strane 101 v názve článku 29, v článku 29 ods. 1 a 2, v názve článku 30, v článku 30 ods. 1;

na strane 102 v názve článku 31, v článku 31 ods. 1 a 2;

na strane 103 v článku 32 ods. 1 písm. f);

na strane 109 v článku 51 ods. 1;

na strane 111 v prílohe I písmene j);

na strane 112 v názve prílohy II v bodoch 1 a 2:

namiesto:

„‚kvalifikované zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu‘ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť:

„‚zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu‘ v príslušnom gramatickom tvare“.

2.

Na strane 85 v článku 3 bode 27 a 32;

na strane 105 v názve článku 39, v článku 39 ods. 1, 2 a 3;

na strane 113 v prílohe III písmene j):

namiesto:

„‚kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronickej pečate‘ vo všetkých gramatických tvaroch“

má byť:

„‚zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate‘ v príslušnom gramatickom tvare“.


Top