EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0519R(01)

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 519/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy analýzy (Ú. v. EÚ L 147, 17.5.2014)

OJ L 337, 13.12.2016, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, HR, LV, PT, SK, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/519/corrigendum/2016-12-13/oj

13.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/24


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 519/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy analýzy

( Úradný vestník Európskej únie L 147 zo 17. mája 2014 )

Na strane 34 sa tabuľka v prílohe II, ktorou sa nahrádza príloha II k nariadeniu Komisie (ES) č. 401/2006 bode 4.3.1.1(a) „Kritériá účinnosti pre aflatoxíny“ nahrádza takto:

„Kritérium

Rozsah koncentrácie

Odporúčaná hodnota

Maximálna povolená hodnota

Slepé pokusy

všetky

Zanedbateľná

 

 

 

 

Výťažnosť – aflatoxín M1

0,01 – 0,05 μg/kg

60 až 120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70 až 110 %

 

 

 

 

 

Výťažnosť – aflatoxíny B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50 až 120 %

 

 

1 – 10 μg/kg

70 až 110 %

 

 

> 10 μg/kg

80 až 110 %

 

 

 

 

 

Reprodukovateľnosť RSDR

všetky

odvodená z Horwitzovej rovnice (*)(**)

2 × hodnota odvodená z Horwitzovej rovnice (*)(**)

Opakovateľnosť RSDr sa môže vypočítať ako 0,66-násobok reprodukovateľnosti RSDR pri príslušnej koncentrácii.“


Top