EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0100

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 100/2014 z  5. februára 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 748/2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES k  1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát Text s významom pre EHP

OJ L 37, 6.2.2014, p. 1–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/100/oj

6.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 100/2014

z 5. februára 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 748/2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 18a ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES (2) sa zmenila smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Únie.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 748/2009 (3) sa stanovuje zoznam prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume.

(3)

Účelom zoznamu je znížiť administratívne zaťaženie prevádzkovateľov lietadiel prostredníctvom poskytnutia informácií o tom, ktorý členský štát bude regulovať konkrétneho prevádzkovateľa lietadiel.

(4)

Začlenenie prevádzkovateľa lietadiel do systému obchodovania s emisiami v Únii závisí od výkonu činnosti leteckej dopravy podľa prílohy I k smernici 2003/87/ES a nie od začlenenia do zoznamu prevádzkovateľov lietadiel stanoveného Komisiou na základe článku 18a ods. 3 uvedenej smernice.

(5)

Pri aktualizovaní zoznamu prevádzkovateľov lietadiel s cieľom začleniť doň prevádzkovateľov lietadiel, ktorí v roku 2013 vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES, sa zohľadnili vyhlásenia o flotilách lietadiel, ktoré Komisii poskytujú prevádzkovatelia lietadiel a spoločnosti poskytujúce služby. Pre nedostatok informácií sa však v tomto aktualizovanom zozname nachádza niekoľko riadiacich spoločností a spoločností poskytujúcich služby, ako aj označenia registrácie lietadiel namiesto prevádzkovateľov lietadiel.

(6)

Nariadenie (ES) č. 748/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 748/2009 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2009 z 5. augusta 2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát (Ú. v. EÚ L 219, 22.8.2009, s. 1).


PRÍLOHA

BELGICKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

123

Abelag Aviation

BELGICKO

31102

ACT AIRLINES

TURECKO

7649

AIRBORNE EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGÉRIA

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KEŇA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKÁ FEDERÁCIA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGICKO

25996

CAIRO AVIATION

EGYPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

HOLANDSKO

39758

CHALLENGER AERO

FILIPÍNY

f11336

CORPORATE WINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32909

CRESAIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

13457

Flying Partners CVBA

BELGICKO

29427

Flying Service N.V.

BELGICKO

32486

FAYARD ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVAJČIARSKO

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f12983

GREEN DIESEL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ČÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

27232

INTERNET JET

HOLANDSKO

28582

INTER WETAIL AG

ŠVAJČIARSKO

9542

INTL PAPER CY

SPOJENÉ ŠTÁTY

27709

KALITTA AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

28087

LAS VEGAS CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGICKO

1084

MIL BELGIUM

BELGICKO

26688

NEWELL RUBBERMAID

SPOJENÉ ŠTÁTY

31207

N604FJ LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11462

N907WS AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10341

OfficeMax Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

5682

Sky Service

BELGICKO

2344

SAUDIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

27769

SEA-AIR

BELGICKO

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

35334

SONOCO PRODUCTS CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

26784

SOUTHERN AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

38995

STANLEY BLACK&DECKER

SPOJENÉ ŠTÁTY

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGICKO

27011

TNT AIRWAYS

BELGICKO

34920

TRIDENT AVIATION SVC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGICKO

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

13603

VF CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVAJČIARSKO

37064

VIPER CLASSICS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

20065

V L M

BELGICKO

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39543

WWF OPERATING CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

37549

YILTAS GROUP

TURECKO

a11534

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: VPBDV

Neznámy


BULHARSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

27698

AEROVISTA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

33329

AERO POWER LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

23962

AIR BAN

BULHARSKO

35743

AIR IBERIA LTD.

GRUZÍNSKO

26520

AIR LIBYA 2

LÍBYA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULHARSKO

33225

AIR VICTORY

GRUZÍNSKO

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZÍNSKO

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDÁNSKO

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMÉNSKO

39303

ASIAN EXPRESS TAJIK

TADŽIKISTAN

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPÍNY

34563

ASIA AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

32131

BEIBARS CJSC

KAZACHSTAN

28445

BH AIR

BULHARSKO

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULHARSKO

29056

BULGARIA AIR

BULHARSKO

25981

CARGO AIR LTD.

BULHARSKO

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUZÍNSKO

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

10165

HEMUS AIR

BULHARSKO

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNSKO

27345

KHORIV AVIA

UKRAJINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKÁ FEDERÁCIA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

29085

RUBYSTAR

BIELORUSKO

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTAN

32347

TABAN AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJINA

31648

VIP-AVIA

GRUZÍNSKO

37987

YAK AIR

GRUZÍNSKO

35082

ZAGROS AIRLINES

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA


CHORVÁTSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

CHORVÁTSKO

39468

SAMANA SP. MISSION

SAUDSKÁ ARÁBIA

39602

THE FUTURA CORPORTN

KANADA


ČESKÁ REPUBLIKA

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

7824

ACL SLOVACKY

ČESKÁ REPUBLIKA

35387

ACS SA

ŠPANIELSKO

16895

AERO VODOCHODY

ČESKÁ REPUBLIKA

f11813

AERSALE INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČESKÁ REPUBLIKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

SPOJENÉ ŠTÁTY

38060

AIR NAVIGATION LK

ČESKÁ REPUBLIKA

31433

ALANDIA AIR AB

FÍNSKO

30203

ATMA AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

39994

AURORA AIRLINES JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

34057

AVTN SPECIALTIES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35333

AXIS AVIATION GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

34899

BELOGORIE

RUSKÁ FEDERÁCIA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPRUS

859

CZECH AIRLINES

ČESKÁ REPUBLIKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČESKÁ REPUBLIKA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

33327

EARTH ONE LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZÍNSKO

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBYA

36746

HOLIDAY CZECH

ČESKÁ REPUBLIKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKÁ FEDERÁCIA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPRUS

27908

JOB AIR SRO

ČESKÁ REPUBLIKA

39009

JUMP-TANDEM

ČESKÁ REPUBLIKA

30825

LETS FLY SRO

ČESKÁ REPUBLIKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRÁLIA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNÁ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SPOJENÉ ŠTÁTY

35361

OKAY HOLDING AS

ČESKÁ REPUBLIKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSKÁ FEDERÁCIA

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

ČESKÁ REPUBLIKA

f10379

Red.Com

SPOJENÉ ŠTÁTY

36763

RETENTURA LTD.

CYPRUS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

32157

SKYDIVE LK

ČESKÁ REPUBLIKA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVENSKO

27292

SKY GEORGIA

GRUZÍNSKO

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

13702

STEVENS EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13143

Timber LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČESKÁ REPUBLIKA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAJINA

a12699

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N150RN

SPOJENÉ ŠTÁTY


DÁNSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DÁNSKO

3456

AIR ALSIE

DÁNSKO

22466

AIR GREENLAND

DÁNSKO

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DÁNSKO

36866

ALUMECO A/S

DÁNSKO

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNSKO

36122

AVIATION HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

35753

A/S MAERSK AVIATION

DÁNSKO

39508

BGR I/S

DÁNSKO

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZÍLIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

781

CIMBER STIRLING

DÁNSKO

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCÚZSKO

366

Danish Air Transport A/S

DÁNSKO

f10500

Duchossois Industries, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNSKO

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDÁN

33854

EWAN LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNSKO

35478

FIRST GREENWICH

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10218

GCTPA, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37052

GENCHART B.V.

HOLANDSKO

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNSKO

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SPOJENÉ ŠTÁTY

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNSKO

39199

JASMINE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36297

JET FLEET INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

32158

JET TIME A/S

DÁNSKO

34892

JJO Invest ApS

DÁNSKO

33518

KIRKBI INVEST

DÁNSKO

31243

KIRKBI TRADING

DÁNSKO

36538

KIRK AVIATION A/S

DÁNSKO

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

f12178

Madrone Advisors LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38155

MOENS, G

HOLANDSKO

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGOLSKO

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DÁNSKO

39085

NAC AVIATION & LTD

DÁNSKO

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

9914

NILAN A/S

DÁNSKO

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY

39689

OTTER PRODUCTS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNSKO

23090

PHARMA NORD

DÁNSKO

35196

PRIMERA AIR SCAND

DÁNSKO

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NEMECKO

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNSKO

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DÁNSKO

10495

SGA A/S

DÁNSKO

9918

STAR AIR

DÁNSKO

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZÍNSKO

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DÁNSKO

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNSKO

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOVÝ ZÉLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNSKO

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNSKO


NEMECKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NEMECKO

f10001

Academy of Art University

SPOJENÉ ŠTÁTY

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NEMECKO

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

35126

Aerologic GmbH

NEMECKO

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXIKO

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NEMECKO

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NEMECKO

33133

Air China Cargo Co., Ltd

ČÍNA

786

Air China Limited

ČÍNA

1562

Air Serbia

SRBSKO

22317

Air-Service GmbH

NEMECKO

8901

Archer Daniels Midland Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

19480

Asiana Airlines

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

27868

Atlasjet Airlines

TURECKO

20979

Atlas Air, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NEMECKO

34963

ACG AIR CARGO

NEMECKO

17942

ACH HAMBURG

NEMECKO

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NEMECKO

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NEMECKO

24933

ADVANCE AIR LFG

NEMECKO

150

AERODIENST

NEMECKO

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKÁ FEDERÁCIA

39366

AEROWAYS GMBH

NEMECKO

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NEMECKO

39525

AGILES AVIATION

RAKÚSKO

31799

AGRATA AVIATION

ESTÓNSKO

27692

AHSEL HAVA

TURECKO

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SPOJENÉ ŠTÁTY

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NEMECKO

32868

AIRCRAFT GENERAL

TALIANSKO

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVAJČIARSKO

37424

AIRCRAFT PARTNER

NEMECKO

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČESKÁ REPUBLIKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURSKO

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPÍNY

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NEMECKO

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPT

35195

AIR CHINA BUSINESS

ČÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

NEMECKO

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NEMECKO

32268

AIR HAMBURG

NEMECKO

22378

AIR KUBAN

RUSKÁ FEDERÁCIA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO (osobitná administratívna oblasť)

5663

AIR NAMIBIA

NAMÍBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVÝ ZÉLAND

39999

AIR SERBIA

SRBSKO

17595

AIR SERVICE BERLIN

NEMECKO

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

36719

AIR 1 AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33836

AJWA AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

5165

ALPLA AIR CHARTER

RAKÚSKO

38135

ALSCO

SPOJENÉ ŠTÁTY

30361

AL HOKAIR

ŠVAJČIARSKO

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAJN

25435

AL-THANI

KATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ÍRSKO

32684

AMJET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVAJČIARSKO

34337

API HOLDING

NEMECKO

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NEMECKO

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPT

38398

ASG AVIATION

NEMECKO

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

ČÍNA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NEMECKO

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVAJČIARSKO

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NEMECKO

29122

AURON LTD

BERMUDY

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNA A HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31551

AVIATION CAP GRP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35968

AVIATION INVESTMENT

NEMECKO

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NEMECKO

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NEMECKO

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NEMECKO

29090

Blue Wings AG

NEMECKO

29389

Bombardier PreOwned

SPOJENÉ ŠTÁTY

31614

Bombardier Transportation GmbH

NEMECKO

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NEMECKO

32874

Business Jet Ltd

NOVÝ ZÉLAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SPOJENÉ ŠTÁTY

30586

BALL CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIA

509

BASF SE

NEMECKO

29137

BATAVIA AIR

INDONÉZIA

35233

BAVARIA INTERNATION

NEMECKO

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NEMECKO

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NEMECKO

39412

BEECHCRAFT CORP.

SPOJENÉ ŠTÁTY

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NEMECKO

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28042

BLUE SKY GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

14658

BMW AG

NEMECKO

38111

BOEKHOORN M&A

HOLANDSKO

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SPOJENÉ ŠTÁTY

36062

BORAJET HAVACILIK

TURECKO

37261

BOSTON POST LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVAJČIARSKO

34852

BREMENFLY GMBH

NEMECKO

680

BURDA REISEFLUG

NEMECKO

35021

Chai Ltd.

BERMUDY

35418

Challenge Aero AG

UKRAJINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NEMECKO

f10709

Colgan Air Services

SPOJENÉ ŠTÁTY

824

Condor Flugdienst GmbH

NEMECKO

f13979

Cummins Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

JUŽNÁ AFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA "Air Moldova" IS

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPÍNY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

ČÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

NEMECKO

35527

CLASSIC SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36157

CLUB SAAB 340

ŠVAJČIARSKO

4782

COMFORT AIR

NEMECKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

25210

COOK AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

31333

CORP JET SVCS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

39978

CRISTALIA PRODUTOS

BRAZÍLIA

39156

CSM MINING SUPPLIES

JUŽNÁ AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POĽSKO

4484

Delta Air Lines, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

8980

Delta Technical Services Ltd

NEMECKO

1776

Deutsche Lufthansa AG

NEMECKO

2044

Dr. August Oetker KG

NEMECKO

32731

DANAHER CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

34179

DAO AVIATION

DÁNSKO

967

DAS DIRECT AIR

NEMECKO

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPRUS

30651

DAUAIR

NEMECKO

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NEMECKO

f10558

DCS Management Services

SPOJENÉ ŠTÁTY

26466

DC Aviation GmbH

NEMECKO

30996

DEERE & COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY

38547

DEKALB FARMERS MARK.

SPOJENÉ ŠTÁTY

37580

DERMAPHARM

NEMECKO

f10774

DFZ, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10589

DH Flugcharter GmbH

NEMECKO

25139

DIETZ AG

NEMECKO

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NEMECKO

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

NEMECKO

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NEMECKO

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

NEMECKO

28473

DOGAN HAVACILIK

TURECKO

27181

DONAVIA JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

35451

DORNIER NO LIMITS

NEMECKO

37798

DO-TEC GMBH

NEMECKO

39792

DR. AUGUST OETKER KG

NEMECKO

28795

DULCO HANDEL GMBH

NEMECKO

968

DUSSMANN P

SPOJENÉ ŠTÁTY

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

12213

Emil Capital Partners, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10180

Epps Air Service, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NEMECKO

34657

EEA GMBH

NEMECKO

31615

EICHSFELD AIR GMBH

NEMECKO

5500

ELITE JET SERVICE

NEMECKO

35749

EON AVIATION

INDIA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NEMECKO

19629

ESCHMANN H D

NEMECKO

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

NEMECKO

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NEMECKO

34011

EURO AIR CHARTER

NEMECKO

3639

EVERGREEN AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

36357

EXECUJET AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SPOJENÉ ŠTÁTY

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

8272

Farnair Switzerland AG

ŠVAJČIARSKO

14557

Firma Steiner-Film

NEMECKO

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NEMECKO

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NEMECKO

4783

FAI RENT-A-JET

NEMECKO

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCÚZSKO

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVAJČIARSKO

33077

FAS GMBH

NEMECKO

35937

FINKCAS

NEMECKO

27700

FIRST DATA CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

22238

FLIGHT CALIBRATION

NEMECKO

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJZIA

6705

FLM AVIATION

NEMECKO

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NEMECKO

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSKÁ FEDERÁCIA

38912

FLY ALPHA GMBH

NEMECKO

26843

FMG-FLUGSCHULE

NEMECKO

1595

FRENZEL G

NEMECKO

4232

FRONTIER AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

38973

FUENFTE XR-GMBH

NEMECKO

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NEMECKO

28944

Germanwings GmbH

NEMECKO

34841

Gibbs International, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10232

Gruss & Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NEMECKO

25027

GEKO TRADE

NEMECKO

30187

GEMUE GEBR. MUELLER

NEMECKO

3349

GENERAL MOTORS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NEMECKO

39230

GEORGE TOLOFAFI

NIGÉRIA

38591

GERMANIA EXPRESS

NEMECKO

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NEMECKO

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLANDSKO

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVAJČIARSKO

35803

GHASSAN AHMED AL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY

34848

GLOBAL A/C CONSULT

SPOJENÉ ŠTÁTY

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZÍLIA

23743

GOMEL AIRLINES

BIELORUSKO

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORVÁTSKO

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

38832

GREENWAY JETS

SPOJENÉ ŠTÁTY

2395

GROB AIRCRAFT AG

NEMECKO

32172

GULF JET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

25111

G-92 KFT

MAĎARSKO

28618

Haworth Transport

SPOJENÉ ŠTÁTY

32953

HeidelbergCement AG

NEMECKO

f11187

Herc Management Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NEMECKO

39560

HAITEC AIRCRAFT

NEMECKO

37030

HAMBURG AIRWAYS

NEMECKO

26105

HANSGROHE SE

NEMECKO

32580

HASLBERGER FINANZ.

NEMECKO

31519

HAWKER HUNTER AVTN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35307

HELIJET CHARTER

NEMECKO

31103

HOMAC AVIATION AG

NEMECKO

36597

HONG WEI CO LTD

TAIWAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NEMECKO

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURECKO

24664

Intermap Technologies

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Neznámy

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

35785

IFM Traviation GmbH

NEMECKO

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RUSKÁ FEDERÁCIA

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIA

37783

INTL TECH TRADING

SPOJENÉ ŠTÁTY

1528

IRANAIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

NEMECKO

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

35760

JEJU AIR

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

39559

JESWALT INTL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

2200

JETAIR FLUG GMBH

NEMECKO

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVAJČIARSKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

11307

JET EXECUTIVE INT.

NEMECKO

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36272

JORDAN INTNL

ČÍNA

11646

JULIUS BERGER

NIGÉRIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

ČÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČESKÁ REPUBLIKA

23758

Kimberly-Clark Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

25800

Knauf Astra Ltd.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NEMECKO

1610

KARMANN GMBH

NEMECKO

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTAN

39898

KELLY, M

ÍRSKO

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

33182

KUGU HAVACILIK

TURECKO

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

NEMECKO

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NEMECKO

3857

Lufthansa Cargo AG

NEMECKO

27838

Lufthansa Technik AG

NEMECKO

36476

LANARA LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

SPOJENÉ ŠTÁTY

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NEMECKO

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NEMECKO

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NEMECKO

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVAJČIARSKO

f12832

LINCARE LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NEMECKO

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NEMECKO

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRÁLIA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NEMECKO

39972

L&T AVIATION SVCS

INDIA

38512

Microstrategy Services Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13307

Miklos Services Corp.

PANENSKÉ OSTROVY (UK)

24270

Montenegro Airlines

ČIERNA HORA

38522

MABETEX GROUP

ŠVAJČIARSKO

21072

MAHAN AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

12521

MARXER ANLAGEN

NEMECKO

36372

MAT AIRWAYS

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

39087

MAZ AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

39838

MCM MAINTENANCE

NEMECKO

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURECKO

12909

MERAVO LUFTREEDEREI

NEMECKO

37597

MERIDIAN+

RUSKÁ FEDERÁCIA

37975

MILLENNIUM AVIATION

RAKÚSKO

28438

MLW AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURECKO

3057

MOELLERS MASCHINEN

NEMECKO

31944

MYN AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

38209

MZ TRANSPORTATION

NEMECKO

f13551

M-BJEP Ltd.

OSTROV MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY

35125

Nasser Ltd.

KAJMANIE OSTROVY

f13922

Newlead Limited

PANENSKÉ OSTROVY (UK)

12218

Nike, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

26118

NASA AMES CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NEMECKO

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NEMECKO

39294

NEMESIS VERMOEGENSV.

NEMECKO

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NEMECKO

15551

NEW YORKER GROUP

NEMECKO

24661

NORTH AMERICAN JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31791

NOVESPACE

FRANCÚZSKO

f10785

N16FX Trust

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12724

N250RG LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

25059

Omni Air International

SPOJENÉ ŠTÁTY

23244

Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"

RUSKÁ FEDERÁCIA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NEMECKO

33138

OCA INTERNATIONAL

NEMECKO

2061

OMNIPOL

ČESKÁ REPUBLIKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

HOLANDSKO

8236

OWENS-CORNING

SPOJENÉ ŠTÁTY

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NEMECKO

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc Aviation

ÍRSKO

775

Pentastar Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

852

PARAGON RANCH

SPOJENÉ ŠTÁTY

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVAJČIARSKO

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURECKO

19475

PETERS GMBH

NEMECKO

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSKÁ FEDERÁCIA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

5225

PHOENIX AIR GMBH

NEMECKO

3085

PICTON II LTD

BERMUDY

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY

36251

POLLARD ACFT SALES

SPOJENÉ ŠTÁTY

37040

PREISS-DAIMLER

NEMECKO

28157

PRESIDENTIAL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NEMECKO

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

NEMECKO

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12196

PRIVATE WINGS

NEMECKO

3343

P&P PROMOTION

NEMECKO

29352

Rentair UK Ltd

NEMECKO

27446

Rhema Bible Church

SPOJENÉ ŠTÁTY

606

Robert Bosch GmbH

NEMECKO

37057

RADIC AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

30124

RAE - REGIONAL AIR

NEMECKO

32083

RAY ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

39255

RA DR. JAN PLATHNER

NEMECKO

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NEMECKO

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURECKO

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NEMECKO

32723

RSG RENTAL SERVICES

NEMECKO

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NEMECKO

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

36233

RUIZ, L

MEXIKO

38246

RUSAERO

RUSKÁ FEDERÁCIA

9200

RYAN INTL AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

39948

R & R AVIATION CONS

RAKÚSKO

38037

R4L-ROCKTON AVTN AB

ŠVÉDSKO

f12122

Safeway, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXIKO

21734

Siberia Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVAJČIARSKO

f12005

Spiral, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

29841

Spirit of Spices GmbH

NEMECKO

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURECKO

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NEMECKO

40024

SAMA AMERICA CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10788

SAP America Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

18991

SAP AG

NEMECKO

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NEMECKO

5031

SCHWARZMUELLER

RAKÚSKO

30971

SEARAY BD100

JUŽNÁ AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVÉDSKO

27571

SHANGHAI AIRLINES

ČÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

ČÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURECKO

38681

SILK WAY WEST

AZERBAJDŽAN

1034

SIRTE OIL

LÍBYA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXIKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRÁLIA

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

ŠVAJČIARSKO

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSKÁ FEDERÁCIA

25050

SMATSA DOO

SRBSKO

32544

SMS Aviation GmbH

NEMECKO

31870

SM AVIATION

NEMECKO

33747

SOMON AIR

 

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36224

SPECTRA ENERGY

SPOJENÉ ŠTÁTY

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

36094

SSP AVIATION

INDIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPRUS

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDY

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJINA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

37176

SUEDLEASING GMBH

NEMECKO

30086

SUMMIT AIR

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NEMECKO

40045

SWEDISH MARITIME ADM

ŠVÉDSKO

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVAJČIARSKO

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVAJČIARSKO

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAJSKO

f10445

Thomas H. Lee Partners

SPOJENÉ ŠTÁTY

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NEMECKO

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TURECKO

8360

TACA

SALVÁDOR

38118

TARONA LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

32576

TB INVEST GROUP

ČESKÁ REPUBLIKA

31566

TEAM AVIATION

NEMECKO

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

RAKÚSKO

36210

TESLA AIR

ŠVAJČIARSKO

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

21908

TOKOPH D P

JUŽNÁ AFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

39881

TRIEL-HT

BRAZÍLIA

1389

TUIfly GmbH

NEMECKO

33495

TURBOJET KFT

MAĎARSKO

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURECKO

36760

T'WAY AIR CO LTD

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

32741

Ulla Popken GmbH

NEMECKO

8960

United Parcel Service Co

SPOJENÉ ŠTÁTY

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

f10464

USAA

SPOJENÉ ŠTÁTY

29839

USA 3000 AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

4692

US Airways, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

26886

UTair Aviation, jsc

RUSKÁ FEDERÁCIA

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDY

f10791

Vecellio Management Service

SPOJENÉ ŠTÁTY

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NEMECKO

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NEMECKO

31758

VIVAT TRUST LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31815

VOLARIS

MEXIKO

2840

VOLKSWAGEN AG

NEMECKO

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZÍLIA

39258

VULKY HOLDINGS LTD

ŠVAJČIARSKO

30605

Wheels Aviation Ltd.

NEMECKO

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

NEMECKO

27514

Wirtgen BgmbH

NEMECKO

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

NEMECKO

24113

WEBER MANAGEMENT

NEMECKO

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NEMECKO

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVAJČIARSKO

10834

WIKING HELIKOPTER

NEMECKO

33317

WINAIR AUSTRIA

RAKÚSKO

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAJINA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

NEMECKO

37044

WOELBERN FLIGHT 02

NEMECKO

2930

WORLD AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31769

XL Airways Germany GmbH

NEMECKO

32403

XRS Holdings, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36920

XR-GMBH

NEMECKO

5960

Zeman FTL

NEMECKO

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZÍLIA

31485

328 SUPPORT SERVICES

NEMECKO

39286

604 AIR LTD

SAUDSKÁ ARÁBIA

a11495

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N450T

Neznámy

a11501

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N62914

Neznámy

a11751

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N77080

Neznámy

a11508

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N880GC

Neznámy

a11510

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N903G

Neznámy

a12912

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: VPCBK

KAJMANIE OSTROVY

a11558

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XAFRD

Neznámy


ESTÓNSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPRUS

22213

ENIMEX

ESTÓNSKO

18219

ESTONIAN AIR

ESTÓNSKO

38113

FL TECHNICS AB

LITVA

22574

MIL JAPAN

JAPONSKO

10937

MIL RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTÓNSKO

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTÓNSKO

30036

ULS Airlines Cargo

TURECKO

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


GRÉCKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

20514

Aegean Airlines

GRÉCKO

f12684

Avenge Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

35662

AEROJET SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

24601

AERO-KAMOV

RUSKÁ FEDERÁCIA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KEŇA

40059

AIRCORP INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJINA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KEŇA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAEL

39463

ALSALAM AIRCRAFT CO

SAUDSKÁ ARÁBIA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KEŇA

37966

ASPAMIA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34238

ASTRA AIRLINES

GRÉCKO

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDSKÁ ARÁBIA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAJINA

35553

AVION ALLIANCE

SLOVENSKO

28245

Belair Airlines Ltd

ŠVAJČIARSKO

39472

BAJAJ AVIATION

INDIA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

34069

BELRESCUEAVIA

BIELORUSKO

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRÉCKO

20501

BLUE BIRD AVIATION

KEŇA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

ČÍNA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ČÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31895

CENTAVIA

SRBSKO

31412

COMERAVIA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ŠVAJČIARSKO

36113

CONQUISTADOR HELO

SPOJENÉ ŠTÁTY

19644

COSTAIR LTD

GRÉCKO

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAJINA

13776

CUTTER AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDÁN

36466

DESINENCE LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11403

DRAGON LEASING CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRÉCKO

37223

ENGALY LTD

ÍRSKO

40031

ENGINEERS & PLANNERS

GHANA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

TALIANSKO

35101

EURO AVIATION

GRÉCKO

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRÁLIA

35228

FIRST AIRWAYS

GRÉCKO

39165

FLIGHTLINK LTD

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRÁLIA

39221

FLYME VILLA AIR

MALDIVY

9532

FL AVIATION NEW JERS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31722

GAINJET AVIATION

GRÉCKO

31659

GHALAYINI I

EGYPT

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

JUŽNÁ AFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

39609

GREENJET

GRÉCKO

17957

GREENLEAF

SPOJENÉ ŠTÁTY

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAJT

f10233

GS 150-217 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11417

GS200 INC TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

23443

HCAA

GRÉCKO

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOVÝ ZÉLAND

25221

HELOG AG

ŠVAJČIARSKO

36373

HERITAGE ACFT LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36043

HERITAGE AVTN DEV.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37699

HERMES AIRLINES

GRÉCKO

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPÍNY

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORY, RÉUNION

26787

INTRACOM

GRÉCKO

31881

INTRALOT

SPOJENÉ ŠTÁTY

36434

ISLANDSITE INVEST.

JUŽNÁ AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTÓNSKO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

30724

KAIZEN AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

39516

KHARKIV AIRLINES

UKRAJINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÉCKO

29979

LAO AIRLINES

LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

29995

LEXATA

GRÉCKO

35265

LINAIR LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRÉCKO

39803

MACKNIGHT INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

32732

MCKINLEY CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉZIA

1099

MIL GREECE

GRÉCKO

21948

MINAIR

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAJINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZÍLIA

39723

MULTIBIRD OVERSEAS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

34624

OLYMPIC AIR

GRÉCKO

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRÉCKO

24067

ORASCOM

EGYPT

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

22404

OXY USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRÁLIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

PALESTÍNSKE OKUPOVANÉ ÚZEMIE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÉCKO

27002

PARADISE AVTN

GRÉCKO

34445

PEBUNY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27649

PECOTOX AIR

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

28119

POLISH MORSKI

POĽSKO

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURECKO

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNSKO

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28437

RAYMOND LTD(VTNGS)

INDIA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDSKÁ ARÁBIA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

37342

SAFARILINK

KEŇA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTAN, KIRGIZSKO

36327

SEVEN X AVIATION

ČIERNA HORA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRÁLIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÉCKO

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRÉCKO

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDY

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

25475

THAI FLYING SERVICE

THAJSKO

31819

TRANS AVIATION

KUVAJT

28601

TRAVCO AIR

EGYPT

9459

UNIVERSAL AIR LINK

SPOJENÉ ŠTÁTY

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRÉCKO

35002

VERTIR

ARMÉNSKO

37519

WCC AVIATION INC

FILIPÍNY

35700

WEM LINES SA

GRÉCKO

25058

WORLD HEALING CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

35842

WORLD HEALING CENT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

24805

YAMAL

RUSKÁ FEDERÁCIA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDSKÁ ARÁBIA

35716

ZR AVIATION

LIBANON

a11496

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N517AF

Neznámy

a11522

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: PPBIR

Neznámy

a12908

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: VHWXC

AUSTRÁLIA


ŠPANIELSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXIKO

29159

Airmax, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10332

Astra 136 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGICKO

36647

AEROGAL

EKVÁDOR

29663

AEROLANE

EKVÁDOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXIKO

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANIELSKO

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

34981

AIRLIFT USA LLP

SPOJENÉ ŠTÁTY

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNÁ AFRIKA

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIA

39778

AIR CITTY 2015,S.L.U

ŠPANIELSKO

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANIELSKO

9345

AIR EUROPA

ŠPANIELSKO

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURSKO

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANIELSKO

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANIELSKO

36637

ALBA STAR S.A.

ŠPANIELSKO

32075

ALPEMA & TOURISM

ŠPANIELSKO

29581

AMB GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

ŠPANIELSKO

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTÍNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

SPOJENÉ ŠTÁTY

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ŠPANIELSKO

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ŠPANIELSKO

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRÁLIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

39794

ASSOCIATED AVTN LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGÉRIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SPOJENÉ ŠTÁTY

9456

AUDELI

ŠPANIELSKO

35532

AVEX AIR TRAINING

JUŽNÁ AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

22877

AVIALSA

ŠPANIELSKO

460

AVIANCA

KOLUMBIA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANIELSKO

33149

AVPRO INC (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY

32450

AWAIR

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10074

Bank of America, NA

SPOJENÉ ŠTÁTY

38518

Benipaula Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12165

Bradleyville, Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY

39849

BAGHS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVAJČIARSKO

f13938

BEST FLY S.L

ŠPANIELSKO

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANIELSKO

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNÁ AFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZÍLIA

19815

BRISTOW HELI

NIGÉRIA

f11870

Caleton Holdings

KAJMANIE OSTROVY

32564

Carabo Capital

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12156

CareFusion Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTÍNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZÍLIA

f10710

Contessa Premium Foods

SPOJENÉ ŠTÁTY

38519

Corimon CA

KAJMANIE OSTROVY

35909

Covington Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAPVERDY

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ŠPANIELSKO

35186

CAPITEQ

AUSTRÁLIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGÉRIA

39883

CDT MANAGEMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29796

CETO MARKETING S.A.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10567

CITGO Petroleum Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY

36279

CLEARSKIES

AUSTRÁLIA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCÚZSKO

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZÍLIA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZÍLIA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZÍLIA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANIELSKO

36833

COYABA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37293

CPC SA

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

31491

CSIM AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITÁNIA

f10136

Dayco Properties Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY

26776

DEAN FOODS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37252

DELAWARE GG INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIA

35756

DNEST AVIATION

MALAJZIA

3464

DODSON AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33251

DORNIER NIGERIA

NIGÉRIA

f10915

Electric Boat Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

736

EADS CASA

ŠPANIELSKO

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

8808

EASTMAN KODAK

SPOJENÉ ŠTÁTY

35658

EAST COAST JETS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ROVNÍKOVÁ GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVAJČIARSKO

37813

EDIFICA 2000

ŠPANIELSKO

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NEMECKO

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZÍLIA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

39123

EMBRAER COMMERCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZÍLIA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13610

EMSI Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIA

39020

ESCOM (ANGOLA)

ANGOLA

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANIELSKO

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

ŠPANIELSKO

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCÚZSKO

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY

38423

EXECUFLIGHT INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANIELSKO

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SPOJENÉ ŠTÁTY

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVAJČIARSKO

39497

FALCON 128 AIR CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12978

FATHER & SON AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

18767

FIRST INTL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

35848

FLANA

JUŽNÁ AFRIKA

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANIELSKO

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

SPOJENÉ ŠTÁTY

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANIELSKO

31970

FLYING FALCON

SPOJENÉ ŠTÁTY

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

26564

FL AVIATION FLORIDA

SPOJENÉ ŠTÁTY

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANIELSKO

32961

FRAPMAG LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONSKO

35955

FULUCA INVESTMENTS

JUŽNÁ AFRIKA

37447

Ginnaire Rental Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10226

Glass Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

4402

GESTAIR

ŠPANIELSKO

f10220

GG Aircraft LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NEMECKO

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

SPOJENÉ ŠTÁTY

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDY

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ČÍNA

39970

GREY WIND INVESTMENT

ŠPANIELSKO

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAPVERDY

27295

HAGEL W

RAKÚSKO

32525

HARPO INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SPOJENÉ ŠTÁTY

38138

HEBEI AIRLINES LTD

ČÍNA

39215

HELIANG

ANGOLA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ŠPANIELSKO

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVAJČIARSKO

31991

HENNIG.

JUŽNÁ AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANIELSKO

f11786

HI FLITE INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANIELSKO

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONG (osobitná administratívna oblasť)

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

f11875

H&S Air, LLC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

10117

International Lease Finance Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY

1475

IBERIA

ŠPANIELSKO

38329

IBERIA EXPRESS

ŠPANIELSKO

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANIELSKO

25843

ICE BIRD

ŠVAJČIARSKO

30441

IDAHO ASSOCIATES

SPOJENÉ ŠTÁTY

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ŠPANIELSKO

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ŠPANIELSKO

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANIELSKO

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ŠPANIELSKO

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32557

INTL CONCERTS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVAJČIARSKO

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANIELSKO

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZÍLIA

35962

I FLY LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTÍNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31247

JAIR

JUŽNÁ AFRIKA

36363

JEM INVESTMENTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

39356

JET AVIATION N848JA

SPOJENÉ ŠTÁTY

28372

J.W. Childs Associates

SPOJENÉ ŠTÁTY

34608

KAMA AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTAN

32291

KELLY CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIA

22866

KOGALYMAVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

34665

KUNPENG AIRLINES

ČÍNA

32826

Lewis Aeronautical

SPOJENÉ ŠTÁTY

32518

LAI

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

32926

LAN PERU SA

PERU

30440

LARK AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ČILE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY

f10606

LHF Holdings Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

35540

LIBYAN CAA

LÍBYA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZÍLIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRSKO

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIA

34783

LLC Nord Wind

RUSKÁ FEDERÁCIA

f13872

LS ENERGIA INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIA

f13442

Michigan Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNÁ AFRIKA

26957

MENAJIAN

SPOJENÉ ŠTÁTY

35494

MENA AEROSPEASE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

38791

MENORCA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38507

MERAJ AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

39178

METROPOLITAN AVT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

14322

MEXICANA

MEXIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SPOJENÉ ŠTÁTY

1095

MIL SPAIN

ŠPANIELSKO

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGÉRIA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVAJČIARSKO

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ŠPANIELSKO

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

32502

NASAIR

SAUDSKÁ ARÁBIA

604

NAYSA

ŠPANIELSKO

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10331

NII Holdings Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31834

NITA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZÍLIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

1997

NOMADS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32556

NYGREN U

ŠVÉDSKO

f10321

N T Air, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11388

N450JE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31936

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: VQBHA

BERMUDY

32396

OBODEN IBRU

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZÍLIA

24549

ODYSSEY AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANIELSKO

23017

Perm Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

33299

PALM AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35266

PCS Aviation Services, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

SPOJENÉ ŠTÁTY

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

JUŽNÁ AFRIKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ŠPANIELSKO

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRAZÍLIA

35542

PORTSIDE INTL LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SPOJENÉ ŠTÁTY

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANIELSKO

32852

PRIYAN FOUNDATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

37381

PROMERCA INTNL S.L

ŠPANIELSKO

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANIELSKO

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ŠPANIELSKO

29804

PUNTO-FA

ŠPANIELSKO

27231

QUANTUM AIR

ŠPANIELSKO

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXIKO

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11770

REAL WORLD TOURS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26960

RED WINGS CJSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

32100

RING AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

39423

RIVIERA INVEST SVCS

LUXEMBURSKO

35605

RPK CAPITAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34812

RPK CAPITAL MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY

33521

RYJET

ŠPANIELSKO

37862

Starwood Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38250

SAETA SL

ŠPANIELSKO

36517

SAICUS AIR S.L.

ŠPANIELSKO

25502

SAL EXPRESS

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIA

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37164

SASEMAR

ŠPANIELSKO

29825

SAS INSTITUTE

SPOJENÉ ŠTÁTY

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

37785

SDE SA

BELGICKO

36925

SEA SA

ARGENTÍNA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZÍLIA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZÍLIA

30674

SEV AEREO POLICIA

ŠPANIELSKO

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVAJČIARSKO

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SPOJENÉ ŠTÁTY

35092

SKYWAY LTD.

GRUZÍNSKO

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRÁLIA

25929

SKY SERVICES AVTN

ŠPANIELSKO

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAJ

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIA

19182

SOTAN

BRAZÍLIA

36602

SOUTH AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPÍNY

4298

SPANAIR S A

ŠPANIELSKO

28727

SPENAERO

SPOJENÉ ŠTÁTY

39052

SPORTIF HAVACILIK

TURECKO

29650

STOCKWOOD

SPOJENÉ ŠTÁTY

1485

STOCKWOOD V

SPOJENÉ ŠTÁTY

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34009

SUNRIDER CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANIELSKO

40067

SWAT TECHNOLOGY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANIELSKO

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ŠVAJČIARSKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDY

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZÍLIA

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANIELSKO

34933

TAILWIND AIRLINES

TURECKO

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZÍLIA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANIELSKO

f14021

TAZ HAWKER2 LTD

MALTA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35745

TIANJIN AIRLINES

ČÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

SPOJENÉ ŠTÁTY

34198

TITAN AVIATION UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

39218

TOPBRASS AVIATION

NIGÉRIA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ŠPANIELSKO

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZÍLIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ŠPANIELSKO

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

SPOJENÉ ŠTÁTY

28247

TRANS AER BOLIVIANA

MNOHONÁRODNOSTNÝ ŠTÁT BOLÍVIA

38544

TRIM AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

36812

TRINIDAIR UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZÍLIA

38903

UNIQUE JET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

36046

USN AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGÉRIA

39634

VALE S.A.

BRAZÍLIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVAJČIARSKO

35913

VESEY AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29086

VIM AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

35330

VIRCOP JETS S.L.

ŠPANIELSKO

38266

VOLOTEA S.L.

ŠPANIELSKO

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANIELSKO

f10475

Westair Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

26904

WINGS OF EAGLES ACFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

36586

WIN WIN SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIA

35374

XTO ENERGY INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26560

245 PILOT SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

a11479

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N142HC

Neznámy

a11488

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N371FP

Neznámy

a11490

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N410M

Neznámy

a11517

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: N9895

Neznámy

a11523

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: PPBST

Neznámy

a12897

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: PRFOR

KÓREJSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

a11528

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: PRGPA

Neznámy

a12901

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: PRPSR

KÓREJSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

a12902

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: PRPST

KÓREJSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

a11529

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: PRPTR

Neznámy

a11531

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: VHXCJ

Neznámy

a12909

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: VPBHS

BERMUDY

a11552

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: VTSTV

Neznámy

a11553

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XAATL

Neznámy

a11556

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XABLZ

Neznámy

a12919

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XACMM

MEXIKO

a11557

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XACXW

Neznámy

a12920

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XAEAJ

MEXIKO

a12921

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XAFEM

MEXIKO

a11559

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XAGMD

Neznámy

a12922

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XAGMO

MEXIKO

a11563

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XASKY

Neznámy

a12925

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB: XATEI

MEXIKO


FRANCÚZSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

f10002

Act Two, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZÍLIA

30304

Air Caraibes

FRANCÚZSKO

10054

Air Corsica

FRANCÚZSKO

f12199

Air Fleet Operations Limited

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36155

Alatheer Aviation

SAUDSKÁ ARÁBIA

36010

Alpha Jet (Alabama)

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10726

Arcadia Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10038

Au Revoir Air

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZÍLIA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVAJČIARSKO

28417

AAK COMPANY

BERMUDY

38065

AAR CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

31724

AAS EUROPE

FRANCÚZSKO

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVAJČIARSKO

36488

ABSOLUTE AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

4306

ACCOR SA

FRANCÚZSKO

31934

ACFT MGMT & TRADING

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURSKO

35097

ACTIFLY

FRANCÚZSKO

f11808

ADAMS OFFICE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30027

ADAM AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

27910

ADVANCED TRAINING SY

SPOJENÉ ŠTÁTY

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCÚZSKO

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NEMECKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNÁ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCÚZSKO

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCÚZSKO

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCÚZSKO

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCÚZSKO

22257

AERO SERVICES LF

FRANCÚZSKO

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCÚZSKO

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCÚZSKO

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBYA

36823

AGCORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

39489

AGUASSANTA PARTICIPA

BRAZÍLIA

1769

AIGLE AZUR

FRANCÚZSKO

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCÚZSKO

308

AIRBUS SAS

FRANCÚZSKO

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCÚZSKO

4790

AIRBY

FRANCÚZSKO

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGICKO

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURSKO

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

18045

AIRFLEET CREDIT

SPOJENÉ ŠTÁTY

18982

AIRFLITE

SPOJENÉ ŠTÁTY

40039

AIRTELIS

FRANCÚZSKO

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽÍRSKO

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALAJZIA

39413

AIR ASIA JAPAN

JAPONSKO

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCÚZSKO

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPT

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCÚZSKO

38966

AIR COTE D'IVOIRE

POBREŽIE SLONOVINY

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCÚZSKO

231

AIR GEFCO

FRANCÚZSKO

f877

AIR GUYANE

FRANCÚZSKO

35198

AIR GUYANE 2

FRANCÚZSKO

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

POBREŽIE SLONOVINY

31977

AIR KING JET

ŠVAJČIARSKO

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANCÚZSKO

261

AIR MAURITIUS

MAURÍCIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCÚZSKO

12060

AIR ND

FRANCÚZSKO

24430

AIR PRINT

LUXEMBURSKO

31913

AIR SARINA

ŠVAJČIARSKO

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELY

26152

AIR SRPSKA

BOSNA A HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDY

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCÚZSKO

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCÚZSKO

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCÚZSKO

34296

AIR WING LTD

BELIZE

32481

AIR 26

ANGOLA

38969

AIR.M SNC

FRANCÚZSKO

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCÚZSKO

f10019

ALA Services, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

21699

ALCATEL USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

17947

ALENIA AEROSPAZIO

TALIANSKO

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKÁ FEDERÁCIA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKO

39190

ALMAJET

FRANCÚZSKO

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Neznámy

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPÍNY

32601

ALPHA CHARLIE

SPOJENÉ ŠTÁTY

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDSKÁ ARÁBIA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVAJČIARSKO

26287

ALTONA

ŠVAJČIARSKO

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

35920

ALWAFEER AIR

SAUDSKÁ ARÁBIA

8231

AL ANWAE EST

SAUDSKÁ ARÁBIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDSKÁ ARÁBIA

24197

AL NASSR LTD

ŠVAJČIARSKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDSKÁ ARÁBIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDSKÁ ARÁBIA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVAJČIARSKO

f836

AMERICAN EAGLE

SPOJENÉ ŠTÁTY

34234

AMERICAN ELECTRIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

8928

AMERICAN HOME PROD

SPOJENÉ ŠTÁTY

25806

AMERIDAIR

FRANCÚZSKO

35837

AMER GROUP

EGYPT

f12696

AML LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

CYPRUS

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZÍLIA

30530

AOSKY CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10036

APiGroup, Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

984

APACHE AVIATION

FRANCÚZSKO

30477

APACHE-LUX

LUXEMBURSKO

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANIE OSTROVY

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZÍLIA

37878

ARG LTDA

BRAZÍLIA

39990

ARKEA CREDIT BAIL

FRANCÚZSKO

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMÉNSKO

20337

ARTEMIS SA

FRANCÚZSKO

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ŠPANIELSKO

22135

ATLANTA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANCÚZSKO

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

17951

AVDEF

FRANCÚZSKO

34589

AVEL BRAO

FRANCÚZSKO

29467

AVIALAIR

FRANCÚZSKO

35748

AVIAMARKET LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29399

AVIATION CAPITAL GRP

SPOJENÉ ŠTÁTY

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDSKÁ ARÁBIA

34340

AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39377

AVIATION KNIGHTS

SAUDSKÁ ARÁBIA

38085

AVIATION LINK

SAUDSKÁ ARÁBIA

33992

AVIATION PARTNERS 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

38198

AVIATRAX

LUXEMBURSKO

33558

AVIA TREASURY GMBH

RAKÚSKO

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36345

AVIONAC FRANCE

FRANCÚZSKO

f1026

AVIOR

Neznámy

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRÁLIA

39756

AVTN CONS. OF ASPEN

SPOJENÉ ŠTÁTY

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBYA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCÚZSKO

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10079

Beach Capital Management

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10082

BelAir Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11004

Billion Mark Ltd.

HONGKONG (osobitná administratívna oblasť)

f10878

Blue Vista, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10647

Bolloré SA

Neznámy

f10834

Boulder Aviation Management

SPOJENÉ ŠTÁTY

39425

BAMBARA HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37896

BAM AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZÍLIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAJSKO

23830

BB AVIATION INC.

ŠVAJČIARSKO

28129

BCA-BUSINESS

FRANCÚZSKO

37668

BEIJING AIRLINES CO

ČÍNA

37358

BEIJING CAPITAL

ČÍNA

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

7723

BELL TEXTRON

SPOJENÉ ŠTÁTY

28608

BERGAIR

ŠVAJČIARSKO

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTAN

36116

BEST AERO HANDLING

RUSKÁ FEDERÁCIA

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADÉŠ

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADÉŠ

26292

BIZAIR LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVAJČIARSKO

36583

BLUE HORIZON INV.

KAJMANIE OSTROVY

28677

BLUE LINE

FRANCÚZSKO

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVAJČIARSKO

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGICKO

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCÚZSKO

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNA A HERCEGOVINA

39192

BQB LINEAS AEREAS

URUGUAJ

35724

BRASIF SA

BRAZÍLIA

39530

BRASIL JATO TAXI AER

BRAZÍLIA

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

34276

BRASS BOX LTD

CYPRUS

21446

BREITLING

ŠVAJČIARSKO

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRÁLIA

8153

BRUME

FRANCÚZSKO

32896

BUMI RESOURCES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

36301

BUQUEBUS

ARGENTÍNA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCÚZSKO

35325

BURGAN K

KUVAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGICKO

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

37493

BUSINESS JET TRAVEL

UKRAJINA

34152

BUSI JET INTL.

ŠVAJČIARSKO

f10061

B H Aviation Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY

34289

B2 FLIGHT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38593

Cedel International Investments, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31812

Cephalon

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10556

Challenger Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13215

Cobalt Resources, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

SPOJENÉ ŠTÁTY

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZÍLIA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVAJČIARSKO

9122

CARTIER EUROPE

HOLANDSKO

34144

CASAM SARL

FRANCÚZSKO

37372

CELINA AVIATION LTD

ŠVAJČIARSKO

f12811

CENTER AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36944

CERTECO ENGINEERING

RAKÚSKO

26842

CFPR

FRANCÚZSKO

20711

CGTM

FRANCÚZSKO

37115

CHAD GOVERNMENT

ČAD

27362

CHARTER COMMUNICTION

SPOJENÉ ŠTÁTY

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

ČÍNA

12141

CHINA EASTERN

ČÍNA

39606

CHINA WEST AIR

ČÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCÚZSKO

38616

CIVIL AVIATION (LJ)

SLOVINSKO

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38305

CLUB PREMIER LTD

ŠVAJČIARSKO

35400

CLUB 17 S.A.

RUSKÁ FEDERÁCIA

799

COCA COLA

SPOJENÉ ŠTÁTY

37880

COLIBRI AVIATION

FRANCÚZSKO

35668

COLT INTL EUROPE

ŠVAJČIARSKO

36701

COMFORT JET AVT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Neznámy

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, KOMORY, RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVAJČIARSKO

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

8338

COPLEY NEWSPAPERS

SPOJENÉ ŠTÁTY

39562

CORPORATE EAGLE

SPOJENÉ ŠTÁTY

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCÚZSKO

12219

COX ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

35062

CPI AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31073

CP MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

38602

CREDIT SUISSE

ŠVAJČIARSKO

3513

CROWN EQUIPMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

862

CUBANA

KUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY

38938

C.A.GROUP LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

5988

C.T.T.A.

MAROKO

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27183

Dartswift Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

1139

Dassault falcon jet

SPOJENÉ ŠTÁTY

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZÍLIA

7028

Dow Chemical Company, the

SPOJENÉ ŠTÁTY

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTSKO

33242

DALCAM LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURSKO

3932

DALLAH ALBARAKA

SAUDSKÁ ARÁBIA

34168

DARTE HOLDINGS

RUSKÁ FEDERÁCIA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCÚZSKO

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCÚZSKO

37864

DDA AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

32809

DEAN PHILLIPS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

11638

DECAUX

FRANCÚZSKO

35752

DECCAN CARGO

THAJSKO

39893

DELINO INVESMENTS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHRAJN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCÚZSKO

27665

DIAMAIR

ŠVAJČIARSKO

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

IZRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCÚZSKO

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

NEMECKO

24571

DSWA

SPOJENÉ ŠTÁTY

31133

DUNMORE HOMES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31577

D & D AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10175

Emax Oil Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

35820

EAGLES AVTN MGNT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANCÚZSKO

9703

EARTH STAR

SPOJENÉ ŠTÁTY

34303

EASTINDO

INDONÉZIA

31743

EAST STAR AIRLINES

ČÍNA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

32591

EBONY SHINE

KAJMANIE OSTROVY

29279

ECUATORIAL CARGO

ROVNÍKOVÁ GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPT

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDY

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSKÁ FEDERÁCIA

23028

ELI'S BREAD

SPOJENÉ ŠTÁTY

1013

EMERSON ELECTRIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

22291

ENAC France

FRANCÚZSKO

37188

ENEX AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36295

ENHANCE AERO

FRANCÚZSKO

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANCÚZSKO

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

34778

EQUAJET

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANCÚZSKO

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVÉDSKO

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCÚZSKO

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35725

EURO JET INTL LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10181

EWA Holdings LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

SPOJENÉ ŠTÁTY

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LÍBYA

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAJMANIE OSTROVY

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NEMECKO

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPT

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

TAIWAN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

SPOJENÉ ŠTÁTY

39693

EXELON BUSINESS SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

21764

EXPRESS AIRWAYS (DN)

NIGÉRIA

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDSKÁ ARÁBIA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10194

Fjet Management, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10203

Fletcher Jones Management Group

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

25553

FALCON AIR EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVAJČIARSKO

39047

FASTJET TANZANIA

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVAJČIARSKO

15911

FC AVIATION

FRANCÚZSKO

1147

FEDERAL EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12735

FG AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10191

FHC Flight Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28540

FIA (PARIS)

FRANCÚZSKO

34669

FIREFLY

MALAJZIA

32846

FIRST COMMERCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

38268

FIRST MANDARIN B.A

ČÍNA

38238

FIRST RESERVE CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

37747

FJ20-166, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31665

FLEET INT AVTN & FIN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ŠVAJČIARSKO

21504

FLICAPE PTY LTD

JUŽNÁ AFRIKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURSKO

8542

FLIGHT LEVELS

SPOJENÉ ŠTÁTY

39319

FLORIDA JET SALES

SPOJENÉ ŠTÁTY

30136

FLYBABOO

ŠVAJČIARSKO

30343

FLYING BIRD

FRANCÚZSKO

29223

FLYING FINN OY

FÍNSKO

31775

FLYING M

SPOJENÉ ŠTÁTY

33632

FLYMEX

MEXIKO

30372

FLY AIR SA

FRANCÚZSKO

28511

FLY EXEC

LIBANON

33626

FLY 18

ŠVAJČIARSKO

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

FRANCÚZSKO

31116

FOCUS AIR USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

32322

FORTUNE AIR

JUŽNÁ AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11353

FRC HOLDING INC V

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Neznámy

35426

FTC CONSULTING AG

ŠVAJČIARSKO

2804

FUTURA TRADING

FRANCÚZSKO

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10223

Glacial Energy

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

ŠVAJČIARSKO

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONSKO

36801

GAMA AVIATION FZE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32749

GEASA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

36630

GEM AVIATION AVV

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

17928

GENEL HAVACILIK

TURECKO

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

SPOJENÉ ŠTÁTY

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZÍNSKO

35885

GEORGIAN STAR

GRUZÍNSKO

32233

GIE-ODER

FRANCÚZSKO

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

31182

GIOSTYLE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38481

GIS AVIATION A.V.V.

CYPRUS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRÁLIA

39504

GLOBAL S AVIATION

KAMERUN

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDY

32508

GOUGH AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMÍBIA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ČIERNA HORA

f11352

GREAT BUY INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35841

GUARDIAN HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZÍLIA

f11448

GYPSY BABY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38975

GYRO AIR LTD

NIGÉRIA

f11426

G & L AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10794

Hagadone Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

5362

Halliburton

SPOJENÉ ŠTÁTY

f1434

Horta, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31947

HAGONDALE LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31731

HALCYONAIR

KAPVERDY

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDSKÁ ARÁBIA

33959

HASSANCO S.A.

ŠVAJČIARSKO

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPUR

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

37847

HEDA AIRLINES LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37863

HELICONIA LS

FRANCÚZSKO

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKO

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36374

HERMES EXECUTIVE

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ŠVAJČIARSKO

21365

HILL-ROM

SPOJENÉ ŠTÁTY

38899

HOLLYFRONTIER CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRÁLIA

39317

HOP!

FRANCÚZSKO

26897

HOP-AIRLINAIR

FRANCÚZSKO

637

HOP-BRIT AIR

FRANCÚZSKO

28265

HOP-REGIONAL

FRANCÚZSKO

f10659

HSBC

Neznámy

37195

HS Air Finance

BRAZÍLIA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZÍLIA

f11464

HYPERION AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10263

Ithaca LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

24848

ICEC TOUR SPOL

ČESKÁ REPUBLIKA

37906

ID AIR

FRANCÚZSKO

39137

IFG - INTL FIN. GRP

ŠVAJČIARSKO

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCÚZSKO

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJINA

36740

IMD AIRWAYS

ŠPANIELSKO

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ŠVAJČIARSKO

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

30427

INFINIT AIR

ŠPANIELSKO

34222

INLOGS INTERNATIONAL

BEZ URČENIA

23792

INTERCON USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

31081

INTERFACE OPS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDIA

32801

INTERJET ABC

MEXIKO

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

SPOJENÉ ŠTÁTY

37780

INVERSIONES DAVANIC

KOLUMBIA

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTAN

37577

INVEST AERO SARL

FRANCÚZSKO

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCÚZSKO

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZÍLIA

f13613

Jet Select LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28006

JAPAT

ŠVAJČIARSKO

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31772

JCAS

ŠVAJČIARSKO

26998

JDP FRANCE

FRANCÚZSKO

36413

JEREISSATI CENTROS

BRAZÍLIA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPONSKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANCÚZSKO

30713

JET AVIATION AG

ŠVAJČIARSKO

30385

JET AVIATION FZCO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26911

JET BLUE AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37719

JET CONNECTIONS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32217

JET CRUISING

LUXEMBURSKO

34614

JET DIRECT AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVAJČIARSKO

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVAJČIARSKO

39652

JET SELECT AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

38174

JET XPRESS

POBREŽIE SLONOVINY

26479

JET 2000

RUSKÁ FEDERÁCIA

31581

JET4YOU

MAROKO

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

f12041

Key Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

6510

KALAIR LTD.

SPOJENÉ ŠTÁTY

34887

KALDERON LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISKO

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISKO

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANON

30709

KAZAVIA

KAZACHSTAN

29190

KBBD

SPOJENÉ ŠTÁTY

32381

KB HOME

SPOJENÉ ŠTÁTY

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDSKÁ ARÁBIA

39793

KING AIRSHARE SA

FRANCÚZSKO

35242

KNIGHT AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34843

KOSTAR AIRLINES

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10875

Layla Jet

BERMUDY

f13333

Ligon Air LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZÍLIA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCÚZSKO

30455

LAS VEGAS JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

33111

LAYAN INTL.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

37923

LA AVIATION

ŠVAJČIARSKO

30595

LEACH CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

2816

LEGENDAIR LTD.

ŠVAJČIARSKO

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBYA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIA

25272

LOTUS AIR

EGYPT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCÚZSKO

24211

LOWA LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POĽSKO

f10303

LR Enterprises Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37092

LUIS FUENMAYOR

SPOJENÉ ŠTÁTY

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVAJČIARSKO

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURSKO

7764

LVMH SERVICES

FRANCÚZSKO

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

19696

LYRECO

FRANCÚZSKO

f11360

LYS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRAZÍLIA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30280

Marsico Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12655

Mass Jet Lease

FILIPÍNY

f10313

Mendota Aircraft Management

SPOJENÉ ŠTÁTY

28010

Mondoil

SPOJENÉ ŠTÁTY

34423

MACAU JET INTL

MACAO (osobitná administratívna oblasť)

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDY

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29993

MAG AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

34992

MAINSAIL TRADING 93

JUŽNÁ AFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

SPOJENÉ ŠTÁTY

34975

MALU AVIATION

KONGO

39158

MANAGEMENT ASSOCIATE

ŠVAJČIARSKO

23021

MANAG'AIR

FRANCÚZSKO

34019

MANO RIVER

SPOJENÉ ŠTÁTY

1824

MARIN

FRANCÚZSKO

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDY

23214

MAROC GENDARMERIE

MAROKO

36263

MAROC TELECOM

MAROKO

1831

MARTIN BAKER

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32707

MASC AIR LTD

KAJMANIE OSTROVY

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVAJČIARSKO

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAJZIA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITÁNIA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITÁNIA

27863

MAYES JOHN

SPOJENÉ ŠTÁTY

39790

MAZIA INVEST LTD

ŠVAJČIARSKO

f12986

MB AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

SPOJENÉ ŠTÁTY

31545

MDA SAS

FRANCÚZSKO

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDIVY

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

21443

METEO-FRANCE

FRANCÚZSKO

31140

ME LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10316

MFP Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAJZIA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

SPOJENÉ ŠTÁTY

29036

MIDAIR LF

FRANCÚZSKO

36859

MIDAS AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

24019

MID EAST JET

SAUDSKÁ ARÁBIA

34821

MILLETREIZE

FRANCÚZSKO

26724

MILLION AIR SALT LAK

SPOJENÉ ŠTÁTY

617

MIL BRAZIL

BRAZÍLIA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVÁDOR

1098

MIL FRANCE

FRANCÚZSKO

1800

MIL MALAYSIA

MALAJZIA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVINSKO

36033

MISH AVIATION SVCS

GHANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKO

35060

MOISEEV ALEX

MONAKO

f14019

MONAVIA LTD

OSTROV MAN

40071

MONTANA AEROSPACE

SPOJENÉ ŠTÁTY

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZÍLIA

32755

MONTROSE GLOBAL

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDY

7058

MORRIS COMMUNICATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

34441

MOSCOW HELICOPTER

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

39806

MR HUSIC

FRANCÚZSKO

28262

M&P INTL AVTN CLUB

SPOJENÉ ŠTÁTY

39587

M-EDIA AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDY

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZÍLIA

32959

Nofa Aviation

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34415

Nomad Aviation

ŠVAJČIARSKO

39842

NADREMAL AIR HOLDING

JORDÁNSKO

f1000

NAM AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDSKÁ ARÁBIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPT

34727

NATIONAL CITY COMM

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11468

NAVAIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38371

NAVINTAIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31097

NEBULA LTD.

BERMUDY

38228

NEGRI IMMOBILIARE

TALIANSKO

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCÚZSKO

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPT

35373

NEXT GENERATION VENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDSKÁ ARÁBIA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGÉRIA

35941

NILE AIR

EGYPT

31199

NISSAN NTH AMERICA

SPOJENÉ ŠTÁTY

32963

NORDEX AIR

RUSKÁ FEDERÁCIA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ŠVAJČIARSKO

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISKO

33212

NPM MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

22190

NWT AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

36629

NW NORDWEST

ŠVAJČIARSKO

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDY

39493

N.K.J.S.P.E LTDA.

BRAZÍLIA

31770

N304RJ

SPOJENÉ ŠTÁTY

32270

N349BA

SPOJENÉ ŠTÁTY

32370

N72RK

SPOJENÉ ŠTÁTY

29465

Oakmont Holdings, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10340

Oakwood Books, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31395

Outpost International, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32859

Ovlas sa

NIGÉRIA

30908

OCANA ASSETS LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY

12316

OFTC.Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

28984

OLDBURY HOLDINGS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35132

OMEGA VII

FRANCÚZSKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVAJČIARSKO

36166

ONEXP

DÁNSKO

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURSKO

32311

OPENSKIES

FRANCÚZSKO

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

36943

ORION AIR GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

28050

OUTFITTER AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

4139

OYONNAIR

FRANCÚZSKO

31264

O AIR

FRANCÚZSKO

f10350

Pacific Coast Feather Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

30188

Pacific Connection Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31595

Premier Aviation

RUSKÁ FEDERÁCIA

28189

Proair charter

NEMECKO

25856

PACE CARGO ENTERRP

SPOJENÉ ŠTÁTY

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKO

38406

PARADOX BIRDS

SPOJENÉ ŠTÁTY

26289

PARAFFIN AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

36994

PEABODY ENERGY

SPOJENÉ ŠTÁTY

38284

PEACH AVIATION

JAPONSKO

35524

PETRO AIR

LÍBYA

34403

PHEEBE LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

33969

PHENOMAIR

FRANCÚZSKO

29691

PINNACLE AIR GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32252

PLANET AVIATION UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

2176

PPG INDUSTRIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONÉZIA

32060

PREMIER AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

36197

PRESTIGE JET JORDAN