Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0800

Rozhodnutie Rady 2014/800/SZBP zo 17. novembra 2014 , ktorým sa začína poradná misia Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) a ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP

OJ L 331, 18.11.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/800/oj

18.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/24


ROZHODNUTIE RADY 2014/800/SZBP

zo 17. novembra 2014,

ktorým sa začína poradná misia Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) a ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/486/SZBP z 22. júla 2014 o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (1), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. júla 2014 rozhodnutie 2014/486/SZBP.

(2)

Rada schválila 20. októbra 2014 operačný plán pre misiu EUAM Ukraine.

(3)

V nadväznosti na odporúčanie veliteľa civilnej operácie a po dosiahnutí počiatočnej operačnej spôsobilosti by sa misia EUAM Ukraine mala začať 1. decembra 2014.

(4)

V rozhodnutí 2014/486/SZBP sa predpokladá referenčná suma 2 680 000 EUR na obdobie do 30. novembra 2014. Mala by sa stanoviť nová referenčná suma na obdobie 12 mesiacov od 1. decembra 2014. Rozhodnutie 2014/486/SZBP by sa preto malo zmeniť.

(5)

Misia EUAM Ukraine sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Poradná misia Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) sa začína 1. decembra 2014.

Článok 2

Veliteľ civilnej operácie misie EUAM Ukraine sa týmto poveruje s okamžitou účinnosťou začatím vykonávania operácie.

Článok 3

Článok 14 ods. 1 rozhodnutia 2014/486/SZBP sa nahrádza takto:

„1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM Ukraine do 30. novembra 2014 je 2 680 000 EUR. Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM Ukraine na obdobie od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 je 13 100 000 EUR. O výške referenčnej sumy na nasledujúce obdobie rozhodne Rada.“

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. novembra 2014

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014, s. 42.


Top