EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0693

2014/693/EÚ: Rozhodnutie Rady z 29. septembra 2014 , ktorým sa vymenúva poľský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

OJ L 289, 3.10.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/693/oj

3.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 289/21


ROZHODNUTIE RADY

z 29. septembra 2014,

ktorým sa vymenúva poľský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2014/693/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na návrh poľskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 13. septembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/570/EÚ, Euratom, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Marzeny MENDZOVEJ-DROZDOVEJ sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Michal Grzegorz MODRZEJEWSKI sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2015.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 29. septembra 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 8.


Top