EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0122

2014/122/EÚ: Rozhodnutie Rady z  11. februára 2014 o podpise Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov

OJ L 69, 8.3.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/122(1)/oj

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/2


ROZHODNUTIE RADY

z 11. februára 2014

o podpise Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov

(2014/122/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 24. septembra 2012 poverila Komisiu, aby začala rokovania so Švajčiarskou konfederáciou o zmene Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb dojednaním protokolu s ohľadom na účasť Chorvátska ako zmluvnej strany vzhľadom na rozšírenie Európskej únie (ďalej len „protokol“). Chorvátsko pristúpilo k Európskej únii 1. júla 2013.

(2)

Rokovania o protokole boli nedávno ukončené.

(3)

Protokol by sa preto mal podpísať v mene Európskej únie a jej členských štátov s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie a jej členských štátov schvaľuje podpis Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii, s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú podpísať protokol v mene Únie a jej členských štátov.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. februára 2014

Za Radu

predseda

E. VENIZELOS


Top