EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1309R(02)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013)

OJ L 330, 3.12.2016, p. 6–7 (BG, DE, FR, LT)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 6–6 (CS, DA, HR, IT, NL, PT, RO, SK, SL, SV)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 6–8 (EL, LV, PL)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 6–17 (MT)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 7–8 (GA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1309/corrigendum/2016-12-03/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

3.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/6


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006

( Úradný vestník Európskej Únie L 347 z 20. decembra 2013 )

1.

Výraz „2 NUTS“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom „NUTS 2“ v príslušnom gramatickom tvare.

2.

Na strane 858 v článku 6 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„2.   Odchylne od článku 2 môže žiadajúci členský štát do 31. decembra 2017 poskytovať personalizované služby, ktoré sú spolufinancované z EGF, mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy …“

má byť:

„2.   Odchylne od článku 2 môže žiadajúci členský štát do 31. decembra 2017 poskytovať personalizované služby, ktoré sú spolufinancované z EGF až takému počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy …“.

3.

Na strane 863 v článku 20 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„a)

do 30. júna 2017 strednodobé hodnotenie efektívnosti a trvalej udržateľnosti dosiahnutých výsledkov;“

má byť:

„a)

do 30. júna 2017 strednodobé hodnotenie efektívnosti a udržateľnosti dosiahnutých výsledkov;“.


Top