EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1073R(01)

Korigendum k nariadeniu Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z  18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) ( Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013 )

OJ L 319, 29.11.2013, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319, 29.11.2013, p. 25–29 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1073/corrigendum/2013-11-29/oj

29.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/39


Korigendum k nariadeniu Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38)

( Úradný vestník Európskej únie L 297 zo 7. novembra 2013 )

Na strane 80 v prílohe I v časti 3 Vykazovacie tabuľky sa tabuľka 1 „Stavy – Údaje požadované so štvrťročnou periodicitou“ nahrádza takto:

Tabuľka 1

Stavy

Údaje požadované so štvrťročnou periodicitou

 

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna okrem tuzemska

C.

Zvyšok sveta

D.

Spolu

 

PFI

NpFI - spolu

 

PFI

NpFI - spolu

 

z toho

členské štáty mimo eurozóny

z toho

USA

z toho

Japonsko

 

Verejná správa

(S.13)

Ostatní rezidenti

 

Verejná správa

(S.13)

Ostatní rezidenti

Spolu

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie + penzijné fondy (S.128+S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

Spolu

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie + penzijné fondy (S.128+S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Poskytnuté vklady a úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

v cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

v menách spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho akcie/podielové listy IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3)

z toho cenné papiere požičané alebo predané v rámci dôhod o spätnom odkúpení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Prijaté úvery a vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Akcie/podielové listy IF  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičné fondy vykazujú: i) čierne polia; ii) informácie požadované v tabuľke 2 pre tie cenné papiere, ktoré sa zbierajú na s-b-s základe; a iii) sivé polia pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s základe.

Na strane 82 a 83 v prílohe I v časti 3 Vykazovacie tabuľky sa tabuľka 3 „Úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie – Údaje požadované so štvrťročnou periodicitou“ a tabuľka 4 „Údaje požadované s mesačnou periodicitou“ nahrádzajú takto:

Tabuľka 3

Úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie

Údaje požadované so štvrťročnou periodicitou

 

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna okrem tuzemska

C.

Zvyšok sveta

D.

Spolu

 

PFI

NpFI - spolu

 

PFI

NpFI - spolu

 

z toho

členské štáty mimo eurozóny

z toho

USA

z toho

Japonsko

 

Verejná správa

(S.13)

Ostatní rezidenti

 

Verejná správa

(S.13)

Ostatní rezidenti

Spolu

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie + penzijné fondy (S.128+ S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

Spolu

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie + penzijné fondy (S.128+S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Poskytnuté vklady a úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

v cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

v menách spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

od 1 roka do 2 rokov

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

nad 2 roky

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

3

Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

z toho kótované akcie

 

MINIMUM

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

z toho akcie/podielové listy IF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

4

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

5

Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

6

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Prijaté úvery a vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Akcie/podielové listy IF  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

9

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

10

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičné fondy vykazujú: i) čierne polia označené slovom MINIMUM; ii) sivé polia označené slovom MINIMUM pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s základe; a iii) v prípade, že príslušná NCB zbiera s-b-s informácie o transakciách priamo, informácie požadované v tabuľke 2 pre tie cenné papiere, ktoré sa zbierajú s-b-s základe.

Národné centrálne banky môžu rozšíriť tieto požiadavky na: i) čierne polia, v ktorých nie je uvedené slovom MINIMUM; a ii) sivé polia, v ktorých nie je uvedené slovo MINIMUM pre tie cenné papiere, ktoré sa zbierajú na s-b-s základe.


Tabuľka 4

Údaje požadované s mesačnou periodicitou

 

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna okrem tuzemska

C.

Zvyšok sveta

D.

Spolu

 

PFI

NpFI- spolu

 

PFI

NpFI- spolu

 

Verejná správa

(S.13)

Ostatní rezidenti

 

Verejná správa

(S.13)

Ostatní rezidenti

Spolu

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie + penzijné fondy (S.128+S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

Spolu

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie + penzijné fondy (S.128+S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Akcie/podielové listy IF  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisia akcií/podielových listov IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spätné odkúpenie/vyplatenie akcií/podielových listov IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ak spravodajská jednotka nie je schopná priamo identifikovať rezidentskú príslušnosť a sektor majiteľa, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií. V prípade akcií na doručiteľa sa informácie môžu zbierať od peňažných finančných inštitúcií alebo ostatných finančných sprostredkovateľov (ako je uvedené v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia a časti 2 ods. 3 tejto prílohy).

(2)  Ak spravodajská jednotka nie je schopná priamo identifikovať rezidentskú príslušnosť a sektor majiteľa, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií. V prípade akcií na doručiteľa sa informácie môžu zbierať od peňažných finančných inštitúcií alebo ostatných finančných sprostredkovateľov (ako je uvedené v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia a časti 2 ods. 3 tejto prílohy).

(3)  Národné centrálne banky môžu oslobodiť investičné fondy od povinnosti vykazovať túto položku, ak štvrťročné stavy uvedené v tabuľke 1 predstavujú menej než 5% akcií/podielových listov vydaných IF.

(4)  Stavy; úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie


Top