EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1313R(01)

Korigendum k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany ( Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013 )

Ú. v. EÚ L 319, 6.11.2014, p. 58–58 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/corrigendum/2014-11-06/oj

6.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/58


Korigendum k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

( Úradný vestník Európskej únie L 347 z 20. decembra 2013 )

Na strane 928 v článku 1 ods. 6:

namiesto:

„6.   Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na opatrenia vykonávané podľa nariadenia (ES) č. 257/96; nariadenia (ES) č. 1406/2002...“

má byť:

„6.   Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na opatrenia vykonávané podľa nariadenia (ES) č. 1257/96, nariadenia (ES) č. 1406/2002...“

.

Na strane 932 v článku 12 ods. 3 druhej vete:

namiesto:

„... Komisia môže členským štátom pri týchto činnostiach poskytovať podporu v súlade s článkom 20, článkom 21 ods. 1 písm. g) a h) a článkom 21 ods. 2.“

má byť:

„... Komisia môže členským štátom pri týchto činnostiach poskytovať podporu v súlade s článkom 20, článkom 21 ods. 1 písm. i) a j) a článkom 21 ods. 2.“


Top