Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0368

Rozhodnutie Rady 2013/368/SZBP z  9. júla 2013 , ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

OJ L 189, 10.7.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/368/oj

10.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/13


ROZHODNUTIE RADY 2013/368/SZBP

z 9. júla 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 16. júla 2012 prijala rozhodnutie 2012/392/SZBP (1), ktoré stráca účinnosť 15. júla 2014.

(2)

Súčasná finančná referenčná suma sa vzťahuje na obdobie do 15. júla 2013.

(3)

Rozhodnutie 2012/392/SZBP by sa preto malo zmeniť tak, aby zahŕňalo finančnú referenčnú sumu na pokrytie obdobia do 31. októbra 2013.

(4)

Misia sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 13 rozhodnutia 2012/392/SZBP sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s EUCAP Sahel Niger do 31. októbra 2013 je 8 700 000 EUR. O výške finančnej referenčnej sumy na nasledujúce obdobia rozhodne Rada.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. júla 2013

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ L 187, 17.7.2012, s. 48.


Top