EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0272

2013/272/EÚ: Rozhodnutie Európskej rady z  22. mája 2013 o počte členov Európskej komisie

OJ L 165, 18.6.2013, p. 98–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 165, 18.6.2013, p. 63–63 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 310 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/272/oj

18.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/98


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY

z 22. mája 2013

o počte členov Európskej komisie

(2013/272/EÚ)

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 17 ods. 5,

keďže:

(1)

Európska rada na zasadnutí 11. – 12. decembra 2008 a 18. – 19. júna 2009 vzala na vedomie obavy írskeho ľudu vzhľadom na Lisabonskú zmluvu a dohodla sa, že ak Lisabonská zmluva nadobudne platnosť, prijme sa v súlade s príslušnými právnymi postupmi rozhodnutie o tom, že Komisia naďalej pozostáva z jedného štátneho príslušníka za každý členský štát.

(2)

Rozhodnutie o počte členov Komisie by sa malo prijať včas pred vymenovaním Komisie, ktorá by sa mala ujať svojej funkcie 1. novembra 2014.

(3)

Dôsledky tohto rozhodnutia by sa mali preskúmavať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisiu tvoria členovia vrátane jej predsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorých počet sa rovná počtu členských štátov.

Článok 2

Európska rada preskúma toto rozhodnutie v súvislosti s jeho vplyvom na fungovanie Komisie v dostatočnom predstihu pred vymenovaním prvej Komisie po dátume pristúpenia tridsiateho členského štátu alebo pred vymenovaním Komisie, ktorá nastúpi po tej, ktorá sa má ujať funkcie 1. novembra 2014, a to podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2014.

V Bruseli 22. mája 2013

Za Európsku radu

predseda

H. VAN ROMPUY


Top