EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0027

2012/27/SZBP: Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUBAM Rafah/2/2011 z  20. decembra 2011 , ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EUBAM Rafah)

OJ L 9, 13.1.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/27(1)/oj

13.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/14


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUBAM RAFAH/2/2011

z 20. decembra 2011,

ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EUBAM Rafah)

(2012/27/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/889/SZBP z 25. novembra 2005 o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu) (1), a najmä na jej článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa jednotnej akcie 2005/889/SZBP Rada v súlade s článkom 38 zmluvy poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV) prijímať príslušné rozhodnutia na účely politickej kontroly a strategického usmerňovania misie EUBAM Rafah vrátane rozhodnutia vymenovať vedúceho misie.

(2)

Dňa 11. novembra 2008 PBV na návrh generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa vymenoval rozhodnutím EUBAM Rafah/1/2008 (2) za vedúceho misie EUBAM Rafah pána Alaina FAUGERASA. 21. mája 2010 PBV predĺžil rozhodnutím EUBAM Rafah/1/2010 (3) mandát pána Alaina FAUGERASA na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) do 24. mája 2011 a rozhodnutím EUBAM Rafah/1/2011 (4) predĺžil tento mandát do 31. decembra 2011.

(3)

VP navrhla PBV, aby predĺžil mandát pána Alaina FAUGERASA ako vedúceho misie EUBAM Rafah na obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2012,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Mandát pána Alaina FAUGERASA ako vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EUBAM Rafah) sa týmto predlžuje na obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. decembra 2011

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

O. SKOOG


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 306, 15.11.2008, s. 99.

(3)  Ú. v. EÚ L 126, 22.5.2010, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ L 142, 28.5.2011, s. 63.


Top