EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1000

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1000/2011 z  10. októbra 2011 , ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

OJ L 265, 11.10.2011, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 40 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1000/oj

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1000/2011

z 10. októbra 2011,

ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (1), a najmä na jeho článok 8a ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2006 prijala nariadenie Rady (ES) č. 765/2006.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006 mali zaradiť ďalšie osoby.

(3)

Okrem toho by sa mali aktualizovať informácie týkajúce sa niektorých osôb a subjektu v zozname v prílohe IA k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe I k tomuto nariadenia sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006.

Článok 2

Záznamy týkajúce sa nasledujúcich osôb a subjektu v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa nahrádzajú zodpovedajúcimi záznamami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu:

(1)

Mazouka Siarhej

(2)

Bazanau, Aľaksandr Viktaravič

(3)

Peftiev Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitrijevič

(5)

Bušnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Buščyk, Vasil Vasilievič

(7)

Kacuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaľak, Eduard Vasilievič

(10)

Rachmanava, Maryna Iurievna

(11)

Ščurok, Ivan Antonavič

(12)

Sport-Pari

(13)

Šadryna, Hanna Stanislavauna.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 10. októbra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Osoby podľa článku 1

 

Mená

slovenský prepis z bieloruštiny

slovenský prepis z ruštiny

Mená

(v bieloruštine)

Mená

(v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

1.

Kamisarav, Valeryj Mikalajevič

Komissarov, Valerij Nikolaevič

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik a Aleksandr Molchanov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

2.

Sciapurka, Uladzimir Michajlavič

Stepurko, Vladimir Michajlovič

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev, Pavel Severinec, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Macukevič, Evgenij Sekret a Oleg Fedorkevič. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

3.

Chrypač, Siarhej Fiodaravič

Chripač, Sergej Fedorovič

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalí prezidentskí kandidáti Andrej Sannikov, Nikolaj Statkevič, Dmitrij Uss, Vladimir Nekľajev, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Andrej Dmitrijev, Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik, Vladimir Jeriomenok, Andrej Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevič, Artiom Gribkov, Dmitrij Bulanov a (ako prísediaci sudca) Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Molchanov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

4.

Nazaranka, Vasiľ Andrejevič

Nazarenko, Vasilij Andrejevič

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Vasilij Parfenkov a (ako prísediaci sudca) Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

5.

Kamarovskaja, Voľha Pavlavna

Komarovskaja, Oľga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalý prezidentský kandidát Andrej Sannikov, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev, Pavel Severinec, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik, Vladimir Jeriomenok, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Macukevič, Evgenij Sekret a Oleg Fedorkevič. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

6.

Zajcava, Viktoryja Henadzevna

Zajceva, Viktorija Gennadevna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalý prezidentský kandidát Andrej Sannikov, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik a Vladimir Jeriomenok. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

7.

Unukevič, Tamara Vasilevna

Vnukevič, Tamara Vasiľevna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev a Pavel Severinec. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravič

Krot, Igor Vladimirovič

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako prísediaci sudca) odvolanie proti rozsudku, ktoré podal politický aktivista Vasilij Parfenkov. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

9.

Chrobastav, Uladzimir Ivanavič

Chrobostov, Vladimir Ivanovič

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako prísediaci sudca) odvolanie proti rozsudku, ktoré podal politický aktivista Vasilij Parfenkov. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

10.

Ihnatovič-Mišneva, Ľudmila

Ignatovič-Mišneva, Ľudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Prokurátorka mestského súdu v Minsku, ktorá pracovala na zamietnutí odvolania proti rozsudku, ktoré podali Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov, aktivisti zoskupenia Molodoj Front (Front mládeže). Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

11.

Jarmalicki, Siarhej Uladzimiravič

Jermolickij, Sergej Vladimirovič

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Riaditeľ väzenia v Šklove. Je zodpovedný za neľudské zaobchádzanie so zadržanými osobami a prenasledovanie bývalého prezidentského kandidáta Nikolaja Statkeviča, ktorý bol uväznený v súvislosti s udalosťami z 19. decembra 2010, ako aj iných väzňov.

12.

Kavaľov, Aľaksandr Michajlavič

Kovaľov, Aleksandr Michajlovič

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Riaditeľ väzenia v Gorki. Je zodpovedný za neľudské zaobchádzanie so zadržanými osobami, najmä za prenasledovanie a trýznivé zaobchádzanie s aktivistom občianskej spoločnosti Dmitrijom Daškevičom, ktorý bol uväznený v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii.

13.

Palujan, Uladzimir Mikalajevič

Polujan, Vladimir Nikolaevič

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

obec Nekraševiči, okres Kareliči, kraj Hrodna 1961

Minister daní a ciel. Vykonáva dohľad nad daňovými orgánmi, ktoré podporujú trestnú vec voči Bjaljackému pod zámienkou daňového podvodu. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

14.

Kornav, Uladzimir Uladzimiravič

Kornov, Vladimir Vladimirovič

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Sudca mestského súdu v Minsku, ktorý schválil zamietnutie podané advokátom pána Bjaljackého. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

15.

Šastakov Maksim Aleksandravič

Šestakov Maksim Aleksandrovič

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurátor, ktorý predložil vec proti Bjaljackému na okresnom súde Pervomaiski v Minsku po tom, čo sa Bjaljacki obrátil na súd v súvislosti s jeho zadržaním. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

16.

Herasimovič Voľha Ivanavna

Herasimovič Voľha Ivanovna

Gerasimovič Oľga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

Герасiмовiч Вольга Иваноўна

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurátorka, ktorá predložila vec proti Bjaljackému na mestskom súde v Minsku po tom, čo sa Bjaljacki obrátil na súd v súvislosti s jeho zadržaním. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.


PRÍLOHA II

Osoby a subjekt uvedené v článku 2

 

Mená a priezviská

Prepis z bieloruského pravopisu

Prepis z ruského pravopisu

Meno a priezvisko v bieloruštine

Meno a priezvisko v ruštine

Miesto a dátum narodenia:

Funkcia

1.

Mazovka, Kiril Viktaravič

Mazovka, Kirill Viktorovič

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

prokurátor v procese Daškevič – Lobov. Dmitri Daškevič a Eduard Lobov, aktivisti z Mladého frontu, boli odsúdení na niekoľko rokov odňatia slobody za „výtržníctvo“. Skutočným dôvodom ich odsúdenia bolo, že obaja menovaní sa aktívne zapájali do volebnej kampane v decembri 2010, pričom podporovali jedného z kandidátov opozície.

2.

Bazanav, Aľaksandr Viktaravič

Bazanov, Alexandr Viktorovič

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazachstan 26.11.1962

riaditeľ informačného a analytického strediska prezidenta

3.

Peftiev, Vladimir

Peftiev, Vladimir Pavlovič

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. júl 1957, Berdyansk, Záporožská oblasť, Ukrajina, č. cestovného pasu: MP2405942

osoba napojená na Alexandra Lukašenka, Viktora Lukašenka a Dmitriho Lukašenka. Prezidentovi Lukašenkovi poskytuje ekonomické poradenstvo a je kľúčovým finančným sponzorom Lukašenkovho režimu. Väčšinový akcionár a predseda rady akcionárov spoločnosti Beltechexport, jednej z najväčších spoločností zameraných na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu v Bielorusku.

4.

Ipatav, Vadzim Dzmitrijevič

Ipatov, Vadim Dmitrijevič

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

podpredseda ústrednej volebnej komisie (ÚVK); ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

5.

Bušnaja, Natalľa Uladzimiravna

Bušnaja, Natalia Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogiľov

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

6.

Buščyk, Vasiľ Vasilievič

Buščik, Vasilij Vasilievič

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

7.

Kacuba, Sviatlana Piatrovna

Kacubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

8.

Kisialjova, Nadzeja Mikalaevna,

Kiseleva, Nadežda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

9.

Padaľak, Eduard Vasilievič

Podoliak, Eduard Vasilevič

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjevna

Rachmahova, Marina Jurevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

11.

Ščurok, Ivan Antonavič

Šcurok, Ivan Antonovič

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

subjekt pod kontrolou Vladimira Peftieva v spojení s Dmitriom Alexandrovičom Lukašenkom, prostredníctvom kontroly prezidentského športového klubu, ktorý vlastní povinný, štátom vlastnený väčšinový podiel v Sport Pari, zo strany D. A. Lukašenka.

13.

Šadryna, Hanna Stanislavauna

Šadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

bývalá zástupkyňa šéfredaktora novín „Sovietskaia Belarus“


Top