Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0505

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 505/2011 z  23. mája 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska

OJ L 136, 24.5.2011, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 309 - 312

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/505/oj

24.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/48


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 505/2011

z 23. mája 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska (1), a najmä na jeho článok 8a ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2006 prijala nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku a v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/301/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska (2), by sa do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006, mali zaradiť ďalšie osoby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2011

Za Radu

predsednička

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 87 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

OSOBY PODĽA ČLÁNKU 1

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno (v bieloruštine)

Priezvisko a meno (v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

1.

Šykarov, Uladzislav

Šikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Sudca Železnodorožného obvodného súdu vo Vicebsku. Počas odvolacieho súdneho konania odsúdil niekoľkých demonštrantov aj napriek tomu, že súd prvého stupňa ich neuznal za vinných.

2.

Merkuľ, Natalja Viktarauna

Merkuľ, Natalja Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Dátum narodenia:

13.11.1964

Riaditeľka strednej školy v Talkove v Puchovičiskom obvode. Dňa 27. januára 2011 zo zamestnania prepustila vysoko cenenú učiteľku na tejto strednej škole Natalju Iliničovú, a to pre jej politické názory a účasť na udalostiach, ktoré sa odohrali 19. decembra 2010.

3.

Akulič, Sviatlana Rascislavauvna

Okulič, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Dátum narodenia:

27. 8. 1948 alebo 1949

Sudkyňa na Puchovičiskom obvodnom súde. Nezákonne zamietla návrh Natalje Iliničovej týkajúci sa opätovného zaradenia do učiteľského zboru na strednej škole v Talkove.

4.

Pykina, Natalja

Pykina, Natalja

Pykina, Natalja

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Sudkyňa na Partizánskom obvodnom súde, ktorá sa zaoberala prípadom Lichovida. Aktivistu „Hnutia za slobodu“ Lichovida odsúdila na trest odňatia slobody na tri a pol roka v najprísnejšej nápravnovýchovnej skupine.

5.

Mazouka, Siarhej

Mazovka, Sergej

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей / Мазовко Сергей

 

Prokurátor v prípade Daškevič-Lobov. Aktivisti Mladého frontu Dmitri Daškevič a Eduard Lobov boli za „výtržníctvo“ odsúdení na trest odňatia slobody na niekoľko rokov. Skutočným dôvodom ich odsúdenia bolo, že sa obaja aktívne zúčastnili na volebnej kampani v decembri 2010, v rámci ktorej podporovali jedného z opozičných kandidátov.

6.

Aľaksandrau, Dmitryj Piatrovič

Alexandrov, Dmitrij Petrovič

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Sudca na najvyššom hospodárskom súde. Potvrdil zákaz vysielania pre nezávislú stanicu „Autoradio“. Stanica „Autoradio“ sa zakázala preto, „že počas prezidentskej kampane v decembri 2010 vysielala výzvy na masové porušovanie verejného poriadku“. Stanica na základe platnej zmluvy vysielala volebný program jedného z opozičných kandidátov, pána Sannikova, ktorý povedal: „O budúcnosti sa nerozhodne v kuchyniach, ale na námestí!“

7.

Vakuľčyk, Valeryj

Vakuľčik, Valerij

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Vedúci analytického strediska prezidentskej kancelárie zodpovedný za telekomunikáciu, ako aj monitorovanie, filtrovanie, odpočúvanie a kontrolovanie rôznych komunikačných kanálov, napríklad internetu, a zasahovanie do nich.

8.

Čatviartkova, Natalja

Četviertkova, Natalja

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Sudkyňa Partizanskeho obvodného súdu v Minsku. Viedla konanie voči bývalému prezidentskému kandidátovi Andrejovi Sannikovi a aktivistom občianskej spoločnosti Iľjovi Vasilevičovi, Fedorovi Mirzojanovi, Olegovi Hnedčikovi a Vladimirovi Jeriomenkovi. Spôsob, akým viedla konanie, je jednoznačným porušením trestného poriadku. Podporovala používanie dôkazov a svedectiev proti obvineným, ktoré s nimi nesúviseli.

9.

Bulaš, Ala

Bulaš, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Sudkyňa Okťabrskeho (Kastričnitskeho) obvodného súdu v Minsku. Viedla konanie voči Pavlovi Vinogradovovi, Dmitrijovi Drozdovi, Alesovi Kirkevičovi, Andrejovi Protaseniovi, Vladimirovi Homičenkovi. Spôsob, akým viedla konanie, je jednoznačným porušením trestného poriadku. Podporovala používanie dôkazov a svedectiev proti obvineným, ktoré s nimi nesúviseli.

10.

Barouski, Aľaksandr Henadzevič

Borovski, Aleksandr Gennadzevič

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Prokurátor Okťabrskeho (Kastričnitskeho) obvodného súdu v Minsku. Viedol konanie voči Pavlovi Vinogradovovi, Dmitrijovi Drozdovi, Alesovi Kirkevičovi, Vladimirovi Homičenkovi. Ním predložená obžaloba je jednoznačne a bezprostredne politicky motivovaná a je jednoznačným porušením trestného poriadku. Je založená na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010 a nie je podložená dôkazmi, či už vecnými alebo výpoveďami svedkov.

11.

Simanouskij, Dmitrij Valerevič

Simanovskij, Dmitrij Valerievič

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Prokurátor Pervomajskeho obvodného súdu v Minsku. Viedol konanie proti Dmitrijovi Bondarenkovi. Ním predložená obžaloba je jednoznačne a bezprostredne politicky motivovaná a je jednoznačným porušením trestného poriadku. Je založená na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010 a nie je podložená dôkazmi, či už vecnými alebo výpoveďami svedkov.

12.

Brysina, Žanna

Brysina, Žanna

(Brisina, Žanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна / Брисина Жанна

 

Sudkyňa Zavodskeho obvodného súdu v Minsku, ktorá viedla konanie voči významným predstaviteľom občianskej spoločnosti Irine Chalipovej, Sergejovi Marcelevovi, Pavlovi Severinecovi. Spôsob, akým viedla konanie, je jednoznačným porušením trestného poriadku. Podporovala používanie dôkazov a svedectiev proti obvineným, ktoré s nimi nesúviseli.

13.

Žukovskij, Sergej Konstantinovič

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Prokurátor Zavodskeho obvodného súdu v Minsku, ktorý viedol konanie voči významným predstaviteľom občianskej spoločnosti Irine Chalipovej, Sergejovi Marcelevovi, Pavlovi Severinecovi. Ním predložená obžaloba je jednoznačne a bezprostredne politicky motivovaná a je jednoznačným porušením trestného poriadku. Je založená na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010 a nie je podložená dôkazmi, či už vecnými alebo výpoveďami svedkov.


Top