EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0178

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 178/2011 z  24. februára 2011 , ktorým sa stoštyridsiaty piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

OJ L 51, 25.2.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/178/oj

25.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 51/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 178/2011

z 24. februára 2011,

ktorým sa stoštyridsiaty piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 8. februára 2011 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o pridaní dvoch fyzických osôb do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. februára 2011

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

(a)

„Khalil Ahmed Haqqani [alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani]. Titul: Haji. Adresa: a) Pešávar, Pakistan; b) v blízkosti Dergey Manday Madrasa v obci Dergey Manday, v blízkosti Miram Shah, Agentúra Severný Waziristan (NWA), federálne spravované kmeňové územia Pakistanu (FATA); c) obec Kayla v blízkosti Miram Shah, Agentúra Severný Waziristan (NWA), federálne spravované kmeňové územia Pakistanu (FATA); d) obec Sarana Zadran, provincia Paktíá, Afganistan. Dátum narodenia: a) 1.1.1966, b) medzi rokmi 1958 a 1964. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) vysokopostavený člen siete Haqqani, ktorá pôsobí zo severného Waziristanu vo federálne spravovaných kmeňových územiach Pakistanu; b) v minulosti vycestoval do Dubaja (Spojené arabské emiráty), aby tam získal finančné prostriedky; c) brat Jalaluddina Haqqaniho a strýko Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 9.2.2011.“

(b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam [alias a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali]. Dátum narodenia: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: a) OR801168 (afganský cestovný pas na meno Said Jan ‘Abd al-Salam vydaný 28.2.2006, jeho platnosť sa skončí 27.2.2011), b) 4117921 (pakistanský cestovný pas na meno Dilawar Khan Zain Khan vydaný 9.9.2008, jeho platnosť sa skončí 9.9.2013). Národné identifikačné číslo: 281020505755 (kuvajtské občianske identifikačné číslo na meno Said Jan ‘Abd al-Salam). Ďalšie informácie: Približne v roku 2005 prevádzkoval tábor „základného výcviku“ pre sieť Al-Qaida v Pakistane. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 9.2.2011.“


Top