EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0205

Odporúčanie Rady z  3. marca 2008 , ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky upravuje odporúčanie 98/376/ES o parkovacích preukazoch pre invalidov

OJ L 63, 7.3.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/205/oj

7.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/43


ODPORÚČANIE RADY

z 3. marca 2008,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky upravuje odporúčanie 98/376/ES o parkovacích preukazoch pre invalidov

(2008/205/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 57,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V prípade niektorých aktov, ktoré zostávajú v platnosti po 1. januári 2007 a ktoré si vyžadujú úpravu z dôvodu pristúpenia, neboli ustanovené potrebné úpravy v aktoch o pristúpení.

(2)

Podľa článku 57 Aktu o pristúpení z roku 2003 a podľa článku 56 Aktu o pristúpení z roku 2005 Rada prijme potrebné úpravy vo všetkých prípadoch, v ktorých Rada prijala pôvodný akt.

(3)

Odporúčanie Rady 98/376/ES zo 4. júna 1998 o parkovacích preukazoch pre invalidov (1) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

TÝMTO ODPORÚČA:

Odporúčanie 98/376/ES sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Radu

predseda

J. PODOBNIK


(1)  Ú. v. ES L 167, 12.6.1998, s. 25.


PRÍLOHA

Odporúčanie 98/376/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

v siedmej zarážke bodu D prílohy sa zoznam rozlišujúcich kódov nahrádza takto:

„B

:

Belgicko

BG

:

Bulharsko

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Nemecko

EST

:

Estónsko

IRL

:

Írsko

EL

:

Grécko

E

:

Španielsko

F

:

Francúzsko

I

:

Taliansko

CY

:

Cyprus

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Luxembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Holandsko

A

:

Rakúsko

PL

:

Poľsko

P

:

Portugalsko

RO

:

Rumunsko

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Fínsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené kráľovstvo“;

2.

v bode E prílohy sa druhý odsek nahrádza takto:

„Ak si členský štát želá uviesť údaje v inom národnom jazyku, ako je jeden z týchto jazykov: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky alebo taliansky, vypracúva dvojjazyčné znenie preukazu, pričom používa jeden z uvedených jazykov bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy.“


Top