EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0174

2007/174/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. marca 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité provincie alebo regióny Talianska sú úradne uznané za oblasti bez výskytu bovinnej tuberkulózy, bovinnej brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy a že región Poľska je úradne uznaný za oblasť bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom K(2007) 1201] (Text s významom pre EHP)

OJ L 80, 21.3.2007, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 369–372 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 71 - 74

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Nepriamo zrušil 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/174/oj

21.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité provincie alebo regióny Talianska sú úradne uznané za oblasti bez výskytu bovinnej tuberkulózy, bovinnej brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy a že región Poľska je úradne uznaný za oblasť bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

[oznámené pod číslom K(2007) 1201]

(Text s významom pre EHP)

(2007/174/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej prílohu A kapitolu I ods. 4, prílohu A kapitolu II ods. 7 a prílohu D kapitolu I časť E,

keďže:

(1)

V smernici 64/432/EHS sa ustanovuje, že členské štáty, ich časti alebo regióny možno úradne vyhlásiť za oblasti bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, pod podmienkou, že spĺňajú určité podmienky stanovené v uvedenej smernici.

(2)

Zoznamy regiónov členských štátov, ktoré sú vyhlásené za oblasti bez výskytu bovinnej tuberkulózy, bovinnej brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy, sa nachádzajú v rozhodnutí Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúcom úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (2).

(3)

Taliansko teraz predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu splnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o región Emilia-Romagna, provincie Novara a Verbania v regióne Piemont, provincie Livorno, Lucca a Siena v regióne Toskánsko a provincie Belluno a Padova v regióne Benátsko, s cieľom úradne vyhlásiť uvedené provincie a regióny za oblasti bez výskytu tuberkulózy v danom členskom štáte.

(4)

Taliansko predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu splnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o provinciu Turín v regióne Piemont, provinciu Florencia v regióne Toskánsko a región Benátsko, s cieľom úradne vyhlásiť uvedené provincie a región za oblasti bez výskytu brucelózy v danom členskom štáte.

(5)

Taliansko predložilo Komisii aj dokumentáciu preukazujúcu splnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o provinciu Savona v regióne Ligúria, provinciu Oristano v regióne Sardínia a región Benátsko, s cieľom úradne vyhlásiť uvedené provincie a región za oblasti bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy v danom členskom štáte.

(6)

Po posúdení dokumentácie predloženej Talianskom by sa uvedené provincie a regióny mali úradne vyhlásiť za oblasti bez výskytu bovinnej tuberkulózy, bovinnej brucelózy, resp. enzootickej bovinnej leukózy v danom členskom štáte.

(7)

Poľsko rovnako predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu splnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o región Śląskie, s cieľom úradne vyhlásiť tento región za oblasť bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy v danom členskom štáte.

(8)

Po posúdení dokumentácie predloženej Poľskom by sa uvedený región mal úradne vyhlásiť za oblasť bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy v danom členskom štáte.

(9)

Rozhodnutie 2003/467/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/290/ES (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 21).


PRÍLOHA

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa kapitola 2 nahrádza týmto textom:

„KAPITOLA 2

Regióny členských štátov úradne bez výskytu tuberkulózy

V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Emilia-Romagna,

región Friuli-Venezia Giulia,

región Lombardia: provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

región Marche: provincia Ascoli Piceno,

región Piemont: provincie Novara, Verbania,

región Toskánsko: provincie Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Siena,

región Trentino Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento,

región Benátsko: provincie Belluno, Padova.“

2.

V prílohe II sa kapitola 2 nahrádza týmto:

„KAPITOLA 2

Regióny členských štátov úradne bez výskytu brucelózy

V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

región Friuli Venezia Giulia,

región Lazio: provincia Rieti,

región Ligúria: provincie Imperia, Savona,

región Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

región Marche: provincia Ascoli Piceno,

región Piemont: provincie Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,

región Sardínia: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

región Toskánsko: provincie Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

región Trentino Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento,

región Umbria: provincie Perugia, Terni,

región Benátsko.

V Portugalsku:

autonómna oblasť Azory: ostrovy Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Vo Veľkej Británii:

Veľká Británia: Anglicko, Škótsko, Wales.“

3.

V prílohe III sa kapitola 2 nahrádza týmto:

„KAPITOLA 2

Regióny členských štátov úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

región Friuli Venezia Giulia,

región Lazio: provincie Frosinone, Rieti,

región Ligúria: provincie Imperia, Savona,

región Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

región Marche: provincie Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,

región Molise,

región Piemont: provincie Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,

región Sardínia: provincia Oristano,

región Toskánsko: provincie Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

región Trentino Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento,

región Umbria: provincie Perugia, Terni,

región Val d'Aosta: provincia Aosta,

región Benátsko.

V Poľsku:

región Śląskie.“


Top