EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0016(01)

2007/790/ES: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  23. novembra 2007 o schválení objemu emisie mincí v roku 2008 (ECB/2007/16)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/790/oj

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/81


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 23. novembra 2007

o schválení objemu emisie mincí v roku 2008

(ECB/2007/16)

(2007/790/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 2,

so zreteľom na článok 1 rozhodnutia Rady 2007/503/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom 1. januára 2008 (1),

so zreteľom na článok 1 rozhodnutia Rady 2007/504/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou 1. januára 2008 (2),

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(2)

Výnimka v prospech Cypru a Malty uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

(3)

V súčasnosti trinásť zúčastnených členských štátov, Cyprus a Malta predložili ECB na schválenie svoje odhady objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2008, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2008

ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú zúčastnené členské štáty vydať v roku 2008, ako je uvedené v tejto tabuľke:

(v miliónoch EUR)

 

Emisia mincí určených na obeh a emisia mincí na zberateľské účely (neurčené na obeh) v roku 2008

Belgicko

130,0

Nemecko

655,0

Írsko

114,0

Grécko

97,3

Španielsko

550,0

Francúzsko

500,0

Taliansko

375,2

Cyprus

147,4

Luxembursko

49,0

Malta

56,7

Holandsko

57,5

Rakúsko

185,0

Portugalsko

50,0

Slovinsko

39,0

Fínsko

60,0

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie je určené zúčastneným členským štátom.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. novembra 2007

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 32.


Top