EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0595

2006/595/ES: Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006 , ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3475]

OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj

6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3475]

(2006/595/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3 a článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 cieľ Konvergencia je zameraný na zrýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov.

(2)

Podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia sú regióny zodpovedajúce úrovni 2 Nomenklatúry teritoriálnych štatistických jednotiek (ďalej len „úroveň NUTS 2“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (2), ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa meraný v parite kúpnej sily a vypočítaný na základe ukazovateľov Spoločenstva za obdobie rokov 2000–2002 je za to isté referenčné obdobie nižší ako 75 % priemeru HDP EÚ 25.

(3)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa stanovuje, že aj regióny úrovne NUTS 2, ktoré by boli oprávnené na zaradenie do cieľa Konvergencia podľa článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia, ak by hranica oprávnenosti zostala na úrovni 75 % priemeru HDP EÚ 15, ale ktoré strácajú oprávnenosť, pretože ich nominálna úroveň HDP na obyvateľa meraná a vypočítaná podľa toho istého článku 5 ods. 1 je vyššia ako 75 % priemeru HDP EÚ 25, sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia na prechodnom a špecifickom základe.

(4)

Je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zostaviť zoznamy oprávnených regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia sú regióny uvedené v prílohe I.

Článok 2

Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia na prechodnom a špecifickom základe, ako je uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006, sú regióny uvedené v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Zoznam regiónov úrovne NUTS 2, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


PRÍLOHA II

Zoznam regiónov úrovne NUTS 2, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top