Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0064

2006/64/ES: Rozhodnutie Komisie z 1. februára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o zakázané zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec v Španielsku a Portugalsku [oznámené pod číslom K(2006) 180] (Text s významom pre EHP)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 91–92 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 121–122 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 155 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 155 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/64(1)/oj

4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/91


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o zakázané zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec v Španielsku a Portugalsku

[oznámené pod číslom K(2006) 180]

(Text s významom pre EHP)

(2006/64/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 písm. d), článok 8 ods. 3 a tretí odsek jej článku 19,

keďže:

(1)

V smernici 2000/75/ES sa ustanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Spoločenstve vrátane zriadenia zón ochrany a dozoru a zákazu, aby zvieratá odchádzali z týchto zón.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2005/393/ES z 23. mája 2005 o zónach ochrany a dozoru vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec a podmienkach vzťahujúcich sa na presun z týchto zón alebo cez tieto zóny (2) sa ustanovuje vymedzenie globálnych geografických oblastí, v ktorých majú členské štáty zriadiť zóny ochrany a dozoru (zakázané zóny) vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec.

(3)

Španielsko a Portugalsko informovali Komisiu, že zistili rozšírenie vírusu sérotypu 4 v mnohých okrajových oblastiach zakázanej zóny E.

(4)

Zakázané zóny by sa preto mali rozšíriť s prihliadnutím na dostupné údaje o ekológii vektora a rozvoji jeho sezónnej aktivity.

(5)

Rozhodnutie 2005/393/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe I k rozhodnutiu 2005/393/ES sa zoznamy zakázaných zón v zóne E, ktoré sa týkajú Španielska a Portugalska, nahrádzajú takto:

„Španielsko:

Oblasti Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo a Ciudad Real

Oblasť Jaen (kraje Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda)

Oblasť Avila (kraje Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada)

Oblasť Salamanca (kraje Bejar, Ciudad Rodrigo a Sequeros)

Oblasť Madrid (kraje Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero a San Martin de Valdeiglesias)“

„Portugalsko:

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Algarve: všetky concelhos

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Alentejo: všetky concelhos

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Ribatejo e Oeste: concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes a Sardoal

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Beira Interior: concelhos Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão a Mação“.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 7. februára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 130, 24.5.2005, s. 22. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/828/ES (Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2005, s. 37).


Top