EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1273

Nariadenie Komisie (ES) č. 1273/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa odkladá konečný dátum sejby niektorých plodín pestovaných na ornej pôde v niektorých oblastiach spoločenstva v hospodárskom roku 2004/2005

OJ L 241, 13.7.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 48–49 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1273/oj

13.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1273/2004

z 12. júla 2004,

ktorým sa odkladá konečný dátum sejby niektorých plodín pestovaných na ornej pôde v niektorých oblastiach spoločenstva v hospodárskom roku 2004/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999 stanovujúce systém podpory pre pestovateľov niektorých plodín pestovaných na ornej pôde (1), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Článok 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1251/1999 ustanovuje, že pestovateľ vyseje osivo najneskôr do 31. mája pred príslušnou žatvou, aby sa kvalifikoval na platbu za plochu.

(2)

Následkom tohtoročných zvláštnych poveternostných podmienok nebude možné v prípade niektorých plodín pestovaných na ornej pôde v Taliansku a Španielsku a v niektorých regiónoch Fínska, Francúzska, Portugalska a Švédska dodržať konečné dátumy sejby.

(3)

Za týchto okolností by sa mal konečný termín sejby niektorých plodín pestovaných na ornej pôde pre hospodársky rok 2004/2005 odložiť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konečné dátumy sejby pre hospodársky rok 2004/2005 sa stanovujú v prílohe pre uvedené plodiny a regióny.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať na platby za plochu pre hospodársky rok 2004/2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Konečné dátumy sejby pre hospodársky rok 2004/2005

Plodina

Členský štát

Región

Konečný dátum

Sója, slnečnica, cirok, ľanivé semeno, ľan

Taliansko

Celá krajina

15. júna 2004

Kukurica

Taliansko

Celá krajina okrem Lombardska: obce uvedené v regionálnom uznesení č. 15969

15. júna 2004

Lombardsko: obce uvedené v regionálnom uznesení č. 15969

30. júna 2004

Kukurica, sója, slnečnica, cirok, ľanové semeno, ľan

Portugalsko

Entre Douro e Minho, Beira Litoral, Ribatejo e Oeste

15. júna 2004

Kukurica, slnečnica, cirok

Španielsko

Celá krajina

15. júna 2004

Kukurica

Francúzsko

Aquitaine, Midi Pyrénées

15. júna 2004

Všetky plodiny

Švédsko

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

28. júna 2004

Všetky plodiny

Fínsko

C2

21. júna 2004

Všetky plodiny

Fínsko

C2P, C3, C4

28. júna 2004


Top