EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0215

Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2003 z 3. februára 2003, ktorým sa desiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

OJ L 28, 4.2.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 41 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/215/oj

32003R0215Úradný vestník L 028 , 04/02/2003 S. 0041 - 0042


Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2003

z 3. februára 2003,

ktorým sa desiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane, [1] naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 145/2003 [2], a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvá zarážka,

keďže:

(1) Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov podľa uvedeného nariadenia.

(2) Sankčný výbor rozhodol 23., 24. a 28. januára 2003 o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje by sa mali zmraziť; preto by sa mala príloha I s ohľadom na uvedené zmeniť a doplniť.

(3) S cieľom zabezpečiť, že opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú účinné, toto nariadenie musí bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. februára 2003

Za Komisiu

Christopher Patten

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

[2] Ú. v. ES L 23, 28.1.2003, s. 22.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1. Do záhlavia

"Právnické osoby, skupiny a subjekty"

sa dopĺňa tento údaj:

"Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands,.Chamber of Commerce Registration: 14063277."

2. Do záhlavia

"Fyzické osoby"

sa dopĺňajú tieto údaje:

"a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias "Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); rodená Encep Nurjaman; národnosť: indonézska; dátum narodenia: 4. apríla 1964; miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia;

b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias "Abu Jibril"; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti) národnosť: indonézska; miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia."

3. Údaje

"Mr Nabil Abdul Sayadi (aka Abu Zeiab)"

v záhlaví

"Fyzické osoby"

sa nahrádzajú týmito údajmi:

"Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); dátum narodenia: 1. 1. 1966, El Hadid, Tripolis, Libanon; národnosť: belgická od 18. 9. 2001; manželka Patricia Vinck; dátum sobáša: 29.5.1992 v Pešavare, Pakistan."

4. Údaje

"Mrs Patricia Vinck (aka Souraya P. Vinck)"

v záhlaví

"Fyzické osoby"

sa nahrádzajú týmito údajmi:

"Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); dátum narodenia: 4. 1. 1965, Berchem, Antverpy; národnosť: belgická; manželka Nabila Sayadiho."

--------------------------------------------------

Top