EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0900

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/574/ES o určení spoločnej látky pre daňové označovanie plynových olejov a petroleja (Oznámené pod číslom C(2003) 4607)

OJ L 336, 23.12.2003, p. 107–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2006; Nepriamo zrušil 32006D0428

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/900/oj

32003D0900Úradný vestník L 336 , 23/12/2003 S. 0107 - 0107


Rozhodnutie Komisie

zo 17. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/574/ES o určení spoločnej látky pre daňové označovanie plynových olejov a petroleja

(Oznámené pod číslom C(2003) 4607)

(2003/900/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja [1], a najmä na jej článok 2 ods. 2,

keďže:

(1) rozhodnutím Komisie 2001/574/ES [2] bol výrobok s vedeckým názvom N-etyl-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl]-4-(fenylazo)anilin (Solvent Yellow 124) určený ako spoločná látka pre daňové označovanie plynových olejov a petroleja a ustanovilo sa, že obsah značkovacej látky je najmenej 6 mg na liter minerálneho oleja; keďže by sa však mal stanoviť aj najvyšší obsah značkovacej látky v rozsahu 9 mg na liter minerálneho oleja, aby sa zabránilo početným podvodným použitiam minerálnych olejov;

(2) by sa preto malo zmeniť a doplniť rozhodnutie 2001/574/ES;

(3) opatrenie tohto rozhodnutia je v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

"Členské štáty stanovujú obsah značkovacej látky v rozsahu najmenej 6 mga najviac 9 mg na liter minerálneho oleja."

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2003

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 46.

[2] Ú. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 20. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/269/ES (Ú. v. ES L 93, 10.4.2002, s. 6).

--------------------------------------------------

Top